Yoors en GDPR / AVG . Jouw privacy en verwerkersovereenkomstYoors is gestart met als doel het allemaal anders te doen en van jouw privacy en eigendommen af te blijven door geen data te verhandelen en niet aan jou te verdienen maar jou te laten verdienen. Gelukkig begint dat ook bij overheden door te dringen en zijn er wetten voor gemaakt. Yoors wil daar graag aan voldoen en vandaar deze post. 

Het beleid van Yoors is op langere termijn niet meer gebruik te maken van derde partijen zoals Google Analytics of inloggen via Facebook.  Zodat Yoors een volledig op zich zelf staand platform wat verder geen data deelt met derden. Ook niet impliciet dus.  Dat punt hebben we nog niet bereikt. 


Algmene voorwaarden

Hieronder de voorwaarden die je ook hier vindt. Onderaan de Yoors website. Altijd. 
Op en aanmerkingen altijd welkom. Je bent akkoord met deze voorwaarden als je lid bent geworden van Yoors en Yoors vaak of minder vaak gebruikt om te posten of gewoon rond te kijken. 

Yoors is graag gastheer van onze leden. Wie je ook bent en wat je ook leuk vindt. 

Wij bieden je graag de ruimte je te uiten zoals je dat zelf wilt en vinden daarbij dat je de volgende 10 rechten hebt: 

 1. Je hebt recht op privacy. 
  Jouw data zal nooit zonder jouw toestemming worden verkocht. 
  Als dat wel gebeurt dan verdien JIJ er aan en weet je er dus van. 
 2. Je heb het recht altijd de eigenaar van jouw content te zijn. 
  Wij zullen het nooit gebruiken of verkopen aan derde partijen. 
  Je verdient aan je content per gegenereerde pageview of review. 
 3. Je hebt het recht zelf te kiezen wat je ziet. 
  Wij zullen nooit ongevraagd content aan jou opdringen.
 4. Je heb het recht te zijn wie je bent je te uiten zoals jij wilt.
 5. Je heb het recht jouw privé-gegevens, zoals jouw echte naam, adres, enz. privé te houden.
 6. Je hebt het recht op volledige transparantie van het platform.
 7. Jouw volgers hebben het recht jouw posts te zien zonder tussenkomst. 
  Wij zullen dat nooit beïnvloeden met algoritmes. 
 8. Je hebt het recht op volledige transparantie wat betreft jouw data. 
  Deze zullen wij voor zover deze niet direct in te zien is, altijd verschaffen.
 9. Je hebt het recht jouw content ten alle tijden te verwijderen.
 10. Je hebt het recht jouw account ten alle tijden te verwijderen.

Deze 10 rechten zijn de jouwe en hiervoor vragen wij een aantal dingen terug: 


 1. De content die jij maakt is van jou en heb je niet zonder toestemming van anderen overgenomen. 
  Iedere keer als je een post maakt vink je aan dat je niet kopieerde en/of toestemming hebt van de rechthebbenden om te publiceren. Yoors is hierdoor niet verantwoordelijk voor hetgeen jij post maar JIJ. Dit Houdt in dat als Yoors door een derde partij wordt aangesproken die claimt rechthebbende te zijn dan verwijzen we door naar JOU. 
 2. Behandel de andere leden, zoals je zelf behandeld wilt worden. 
  Dus geen agressie, beledigende reacties, aansporingen tot geweld of andere ongepaste uitingen. 
 3. Door jou opzettelijk automatisch gegeneerde pageviews - dus niet menselijke pageviews - leiden tot afsluiten van je account en niet uitbetalen Yp.  We hanteren een zero tolerance beleid. Dus geen herkansingen! In sommige gevallen wordt er aangifte gedaan.  Mochten we het vermoeden hebben dat je verkeer automatisch wordt gegenereerd en je kunt niet aantonen wat de bron is. Dan wordt je ook verwijderd en vindt geen uitbetaling plaats. 
 4. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het opgeven van je verdiensten aan de belastingdienst. 
 5. Bij eventuele geschillen is Nederlands recht van toepassing. 


We kunnen ons haast niet voorstellen dat je met zoveel rechten op Yoors je zou 'misdragen' maar we 
behouden ons wel het recht voor je pagina en /of account te verwijderen als we onjuist gedrag constateren.  Wat onjuist gedrag is definieert Yoors. Het hoeft dus niet aan bovenstaande punten te voldoen. 
Het opgebouwde saldo wordt dan verdeeld onder de Yoorsleden.


Privacy statement uitgebreid

Adsfair BV (Yoors), gevestigd aan Voorwillenseweg 107 2806 ZE Gouda,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Yoors
Voorwillenseweg 107
2806 ZE Gouda
0655395630
JH de Krijger is de Functionaris Gegevensbescherming van Adsfair BV
Hij is te bereiken via henkjan@yoo.rs of bovenstaand telefoonnummer. 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Adsfair BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen .
 • Bankrekeningnummer en echte naam als je een uitbetaling hebt aangevraagd. 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via henkjan@yoo.rs, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Adsfair BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling of betaling aan jou. 
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Adsfair BV analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Maar gebruikt uitdrukkelijk geen algoritmen jou iets te tonen op basis van een voor jou zelf onbekend samengesteld profiel. 

Adsfair BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Adsfair BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Adsfair BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Adsfair BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Adsfair BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Adsfair BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Adsfair BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar henkjan@yoo.rs. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Adsfair BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Adsfair BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Henkjan de Krijger : henkjan@yoo.rs


Verwerkersovereenkomst

Je bent akkoord met onze voorwaarden als je lid bent geworden van Yoors en Yoors vaak of minder vaak gebruikt om te posten of gewoon rond te kijken. Hiermee hebben we automatisch een verwerkersovereenkomst en geef je toestemming jouw gegevens te verwerken. Hierboven staat dan welke gegevens in het privacy statement. 


Vragen of opmerkingen graag in de reacties of naar henkjan@yoo.rs 

Dank aan Ingrid tips voor het verzamelen van informatie : 

More