Hersenstructuur gekoppeld aan hallucinaties en...

Hersenstructuur gekoppeld aan hallucinaties en muzikale aanleg.

Nieuw onderzoek, uitgevoerd aan de Universiteit van Liverpool, koppelt de hersenstructuur aan de waarschijnlijkheid van het individu om hallucinaties te ervaren en aan zijn muzikale aanleg.

Structuur hersenen

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat muzikanten de integriteit van witte materie hebben verhoogd in een specifiek deel van de hersenen, het corpus callosum, een dikke band van zenuwvezels die de linker en rechter helften van de hersenen verbindt, waardoor communicatie tussen de hemisferen mogelijk wordt. Bij psychotische personen met auditieve verbale hallucinaties is gevonden dat de integriteit van het corpus callosum is verminderd.

Muzikale aanleg

Onderzoekers van de afdeling Psychological Sciences van de universiteit, identificeerden 38 gezonde personen tussen 18 en 63 jaar oud en testten hun neiging tot hallucinatie, muzikale aanleg en maten hun gedetailleerde hersenstructuur met behulp van een MRI-scanner. De onderzoekers stelden vast dat deelnemers met een hogere muzikale aanleg een lagere hallucinatiegevoeligheid vertoonden. Belangrijker is dat uit het onderzoek bleek dat de muzikale aanleg een positieve relatie had met corpus callosum-integriteit, terwijl hallucinatie-aanleg gepaard ging met een lagere integriteit in de vezels die de twee hersenhelften verbinden. Een statistische analyse gaf aan dat de relatie tussen hallucinatie-aanleg en muzikale aanleg wordt gemedieerd door microstructuur in het corpus callosum.

 Amy Spray, onderzoeker:

"Deze resultaten zouden belangrijke klinische implicaties kunnen hebben. Als muzikale aanleg de integriteit van de witte materie van het corpus callosum vergroot, kan muzikale training mogelijk de individuele aanleg van hallucinaties tegengaan. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of revalidatiebenaderingen die muzikale training omvatten, voordelen kunnen opleveren voor patiënten met psychose."

Bron: Science Daily

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Oram

Reageren op deze post of zelf ook aan de slag als blogger op Yoors? Meld je dan hier gratis aan!

More