Hoezo Multicultureel


Hoe haalt mijnheer Kuzu het in zijn onvolgroeide hersenen te zeggen dat Nederlanders die niet kunnen wennen aan een multiculturele samenleving maar moeten oprotten.
Mijnheer Kuzu – ja, ik blijf beleefd – juist de Nederlander heeft geen problemen met de multiculturele samenleving, juist U heeft die problemen kennelijk. Immers, U veroordeeld hele groepen in onze Nederlandse samenleving, zoals Joden, zoals LGBT personen, zoals personen die waarde hechten aan de Nederlandse cultuur.
U hekelt hiermee het feit dat U gekozen bent in de tweede kamer, U wordt daarin gedoogd, maar niet langer als U zich op deze wijze blijft uitspreken over een land en diens bevolking, dat U heeft opgenomen in deze samenleving.
U maakt misbruik van onze ruime opvattingen, en van onze verdraagzaamheid door U af te zetten tegen ONS!
U bent hier liefdevol opgenomen als gast in onze maatschappij, en in alle landen is het toch een gebruik dat de gast zich aanpast aan de gewoonten, regels van de gastgever?
Mijnheer Kuzu, denkt U zich in Turkije op een vergelijkbare manier te kunnen manifesteren? Ik denk van niet, in Turkije had U allang in een duistere cel, zonder enige vorm van proces gezeten, want kritiek op de regering is in Turkije levensgevaarlijk.
Ik denk, mijnheer Kuzu, en ik blijf vriendelijk, dat U Allah op de blote knietjes mag danken dat U in Nederland mag zijn, in ieder ander Islamitisch land had U kunnen vrezen voor Uw leven, maar hier, in het Nederland dat volgens U niet met de multiculturele levensvorm om kan gaan, mag U gewoon doorgaan met Uw onzin uit te kramen. Maar besef goed, wij Nederlanders zijn wel degelijk ruimdenkend, maar ook wij hebben onze grenzen, en daar bent U aardig mee aan het morrelen…

Ben van Klinken