Welke verschillende aflossingsvormen kan je kiezen bij een hypotheek


Bij de geldverstrekker kan men uit verschillende aflossingsvormen kiezen. Zo kan men aflossen gedurende de looptijd of aan het einde. In dit artikel zijn per aflossingsvorm de kenmerken en voor wie de #hypotheek geschikt is beschreven. De volgende aflossingsvormen komen aanbod:

 • Aflossing gedurende de looptijd: lineaire hypotheek en annuiïteitenhypotheek.
 • Einde looptijd: levenhypotheek, #spaarhypotheek , #beleggingshypotheek en effectenhypotheek.
 • Bijzondere lening: groene hypotheek.
 • Geen aflossing gedurende de looptijd: aflossingvrije hypotheek.
Het artikel is zo opgebouwd dat je kunt zien welke verschillende kenmerken de aflossingsvormen hebben. Onder de tabel vind je wat uitgebreidere informatie over de aflossingsvormen. Hierin worden alleen de zaken behandeld die niet duidelijk in de tabel staan beschreven. #geldzaken #geld #financien #huiskopen #verhuizen

Kenmerken per aflossingvorm

In de hieronder 2 staande tabellen kan je vinden wat de kenmerken zijn per aflossingvorm. Op deze manier kan je voor jezelf een keuze maken welke het beste bij je past. Laat je altijd goed informeren door je hypotheekadviseur.

KenmerkenAnnuïteitenLevenshypotheekSpaarhypotheekBeleggingshypotheek
1Stijgend aflossingsdeel in de maandlast.Maximaal fiscaal voordeel. Maximaal fiscaal voordeel. Maximaal fiscaal voordeel.
2Stijgende nettolasten.Gelijkblijvende lasten.Gelijkblijvende lasten Gelijkblijven lasten.
3Afname fiscaal voordeel.Kapitaalverzekering voor leven en dood zijn verzekerd. Kapitaalverzekering voor leven en dood. Kapitaalverzekering voor leven en dood niet verplicht.
4Na 15 jaar is circa 1/3 deel afgelostGeen 100% zekerheid.Wel 100% zekerheid.Geen 100% zekerheid.
5Na 20 jaar is 50% van de hoofdsom afgelost. Over het spaargedeelte ontvangt men rente. Deel van de ingelegde premie wordt belegd.
KenmerkenEffectenhypotheekAflossingsvrijeGroene hypotheek
1Maximaal fiscaal voordeel.Maximaal fiscaal voordeel.Woning die voldoet aan milieuvriendelijke eisen.
2Gelijkblijvende lasten.Gelijkblijvende lasten.Met de groenverklaring kan er een rentekorting onvangen worden van 1,5% (maximaal € 34.034).
3Kapitaalverzekering voor leven en dood niet verplicht.Hypotheekrente maar 30 jaar aftrekbaar.De regeling loopt 10 jaar hierna worden de 'gewone' condities van kracht. De groene hypotheek is een aanvulling op de hiervoor genoemde aflossingsvormen.
4Geen 100% zekerheid.
5Er wordt rechtstreeks belegd in beleggingsobjecten.
 • Lineaire hypotheek: heeft hoge aanvangslasten maar door de aflossing van de hypotheek dalen de lasten periodiek. De hypotheekschuld wordt minder waardoor minder rente betaald hoeft te worden en daardoor neemt het fiscale voordeel af. Een lineaire hypotheek is relatief goedkoop als je kijkt naar hoeveel rente er is betaald over de periode.
 • Annuïteitenhypotheek: hierbij betaal je iedere maand hetzelfde bedrag alleen na mate de jaren vorderen wordt de aflossing in het bedrag groter. Hierdoor loopt het fiscale voordeel steeds verder terug per jaar.
 • Levenhypotheek: gedurende de looptijd wordt er niet afgelost op de hoofdsom. Hierdoor zijn de lasten per maand gelijk een heeft geniet de gebruiker van het maximale fiscale voordeel. Door de verzekering wordt er een deel gespaard wat uitgekeerd kan worden bij leven (verhuizing of aflossing) of bij overlijden.
 • Spaarhypotheek: zie levenhypotheek. Het verschil met de levenhypotheek is dat de premie (spaardeel, risicodeel en de vergoeding voor de zekeraar) die betaald wordt voor het spaargedeelte dat daarover rente wordt vergoed. Deze kan aangewend worden voor de aflossing. Zo is er op deze manier door de renteopbrengsten en de verzekering bij leven en door wel een 100% zekerheid.
 • Beleggingshypotheek: zie leven- en spaarhypotheek. Alleen wordt het gedeelte van de premie die spaargedeelte wordt genoemd in alle 3 de categorieën belegt.
 • Effectenhypotheek: de aflossingvorm is afgeleid van de beleggingshypotheek. Het verschil tussen beide is dat er bij een effectenhypotheek niet belegd wordt door middel van een verzekering maar direct in beleggingsobjecten wordt belegd.
 • Aflossingvrije hypotheek: bij deze aflossingsvorm wordt er niet afgelost gedurende de looptijd, hierdoor wordt het maximale fiscale voordeel benut.

Voor wie is welke geschikt

In de hieronderstaande 2 tabellen kan je zien voor welke soorten mensen de verschillende aflossingvormen geschikt zijn.

PuntenLineaireAnnuïteitenSpaarhypotheekBeleggingshypotheek
1Mensen met een goed inkomen om de hoge lasten te kunnen dragen.Mensen die verwachten dat de inkomsten gaan stijgen in de toekomst.Zie levenhypotheek Zie levenhypotheek
2Mensen waarbij de uitgave gaan stijgen.Mensen die verwachten dat de uitgaven zullen dalen in de toekomst.Zie levenhypotheekZie levenhypotheek.
3Mensen die verwachten dat het inkomen in de toekomst kan gaan dalen.Mensen die staan aan de grond van een carrière (inkomensstijging is te verwachten).Zie levenhypotheekZie levenhypotheek.
4Mensen die het niet fijn vinden om een schuld te hebben.Mensen die voor het pensioen een bepaald bedrag afgelost moeten hebben. Mensen die wel een 100% zekerheid willen aan het einde van de looptijd.Zie levenhypotheek.
5Mensen die voor het pensioen een bepaald bedrag afgelost moeten hebben.
PuntenEffectenhypotheekAflossingsvrijeGroene hypotheek
1Mensen die gelijkblijvende lasten wensen per maand.Mensen die maximaal fiscaal voordeel willen benutten.Mensen die een milieuvriendelijewoningbezitten en een groenverklaring hebben.
2Maximaal fiscaal voordeel willen benutten. Geen probleem hebben dat er gedurende de looptijd niet wordt afgelost op de hoofdsom.Deze groenverklaring moet aangevraagd worden bij Nederlandse Organisatie voor Energie en Milieu (SenterNovem).
3Mensen die geen probleem hebben met het feit dat er geen 100% zekerheid is dat er genoeg geld is voor de aflossing van de hoofdsom na het einde van de looptijd. Mensen die niet voor het pensioen een bepaald deel van de hoofdsom moeten hebben afgelost.

Samenvatting

Het is zeer belangrijk om na te gaan al dan niet met een hypotheekadvies om te kijken wat je verwacht in de toekomst te gaan doen. Ga je in de toekomst meer of juist minder verdienen omdat je bijvoorbeeld minder wilt gaan werken. Naast de inkomsten is het ook belangrijk om te kijken naar de #uitgaven , verwacht je dat die gaan stijgen of gaan dalen. Daarnaast is het belangrijk om te kijken of je wilt aflossen op de hoofsom of juist niet. Met een spaarhypotheek spaar je een bedrag die je later kunt gebruiken om de #hypotheekschuld mee af te lossen. Dit doe je ook bij de effecten- en beleggingshypotheek alleen hier wordt er gespeculeerd met de hoofdsom op de beurs. Dit kan heel goed uitpakken maar het kan ook verkeerd uitpakken en dat je na de periode met een #restschuld achterblijft omdat de beurs niet heeft gedaan wat er verwacht werd.