Gingerbread

Lid sinds: 19-08-2015

Hallo, beste Yoors schrijvers. Ik zou mij ook even voorstellen, dat had ik nog niet gedaan deze eerste drie weken dat ik nu lid ben. Ik was zo enthousiast dat ik meteen ben begonnen met bloggen en schrijven van artikelen. Ik ben Wesley, 28 jaar uit Amersfoort. Ik heb vele interesse zoals games, boeken lezen, natuur, serie kijken, tv kijken, vakanties/uitjes en muziek luisteren. Verder heb ik bedrijfseconomie gestudeerd en liggen mij interesses dan ook bij ondernemen en de financiële zaken. Verder probeer ik regelmatig te sporten als dat me lukt en vind ik ook erg leuk om met jullie te delen. In de vrije uren naast mijn hobby en mijn part time baan. Heb ik een eigen webshop, waar ik kleine kado artikelen verkoop. Later volgt hier een artikel over. Zijn jullie enthousiast geworden, volgen is gratis en dat is inclusief BTW.
#kapitaalverzekering
13Nov2019
Wat is een kapitaalverzekering
Gingerbread

Een kapitaalverzekering is een levensverzekering die op een vooraf gesproken datum tot uitkering komt bij leven of bij overlijden (overlijdensrisicoverzekering). In een gemengde verzekering is het mogelijk om zowel bij overlijden  als bij leven een uitkering te ontvangen. Een andere variant van de kapitaalverzekering is de KEW (kapitaalverzekering eigen woning). De verzekering is bedoeld voor de aflossing van de hypotheekschuld.Welke vormen van een overlijdensrisicoverzekering bestaan erEen overlijdensrisicoverzekering kan je afsluiten voor jezelf of afsluiten op het leven van je partner. In alle gevallen komt de kapitaalverzekering alleen tot uitkering als de premie voor de verzekering op tijd is voldaan.Een levenslange verzekering en komt dus altijd tot uitkering op een bepaalde datum al is de verzekerde nog in leven of niet.Een verzekering die een uitkering geeft als de verzekerde overlijdt voor een bepaalde datum (tijdelijke kapitaalverzekering).Kapitaalverzekering die op een vast datum tot uitkering komt (kapitaalverzekering op vaste termijn).Kapitaalverzekering afsluiten op het leven van de andere partner. Deze vorm wordt wel de kruislingse kapitaalverzekering genoemd. Het is hierbij belangrijk dat de partner voor de ander zijn of haar premie betaald alleen dan kan er formeel gezien een uitkering ontvangen worden als de partner overlijdt. de kapitaalverzekering eigen woningDe KEW is aantrekkelijk voor mensen die door middel van een verzekering willen sparen om de hypotheekschuld mee af te lossen. Je bent verplicht om de sparen in een dit verzekeringsproduct. Het geld wordt op een zogenoemde blokkeringsrekening gestort en daar kan geen geld vanaf gehaald worden voor leuke zaken als een vakantie of een nieuwe auto. Er kan een periode van 15 of 30 jaar niet aan het geld gekomen worden tenzij je tussentijds gaat verhuizen naar een andere woning. De voorwaarde om een KEW aan te vragen zijn: het moet gaan om een eigen woning, kapitaalverzekering moet afgesloten worden bij een erkende verzekeraar en dit product moet een vorm van een levensverzekering zijn. Het voordeel van een KEW zit hem in de renteontvangsten in de verzekering. Deze opgebouwde rente wordt belast als inkomsten uit de eigen woning. Net als bij het eigenwoningforfait kan alleen er maar in eigen woning aangemerkt worden als hoofdverblijf, dit geldt ook voor de KEW. Echter kan de oude woning nadat de woning te koop staat nog 2 jaar aangemerkt worden als eigen woning. De woning nog dan nog geen nieuwe eigenaar hebben. De hypotheekrente van zowel de oude als de nieuwe woning kunnen in sommige gevallen beide aftrekbaar zijn bij de belastingaangifte.Fictieve uitkeringIn principe is het rentevoordeel die je geniet van de eigen woning door de wet gesteld op 30 jaar. Dit betekend dat de kapitaalverzekering ook voor die periode afgesloten wordt en dan tot uitkering komt om de hypotheek af te kunnen lossen. Een fictieve uitkering is een uitkering die gedaan wordt omdat er om bepaalde redenen niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden van de KEW. Bij de volgende gebeurtenissen komt de KEW tot een fictieve uitkering.Kapitaalverzekering voldoet niet meer aan de hierboven genoemde de voorwaarden.Kapitaalverzekering wordt afgekocht door de verzekeringnemer.Kapitaalverzekering wordt ingebracht in een onderneming.De verzekeringnemer gaat emigreren naar het buitenland.De KEW is voor een gedeelte tot uitkering gekomen.De premies voor de verzekering worden niet meer voldaan door de verzekeringnemer.De KEW is ouder dan 30 jaar. De KEW kan maar maximaal en periode van 30 jaar #kapitaalverzekering #verzekering #verzekeren #overlijden #overlijdingsrisicoverzekering #KEW #lijfrente        ConclusieEen kapitaalverzekering is een vorm van een levensverzekering die bij leven of bij overlijden tot uitkering komt. Er bestaan 2 verschillende vormen van de kapitaalverzekering: sparen voor de aflossing van de hypotheek (KEW) en een uitkering op een bepaalde datum als de verzekerde in leven is of is overleden. Het is ook mogelijke om de verzekering af te sluiten op het leven van de partner. De verzekering komt dan tot uitkering als de ene partner de premie voor de andere partner heeft betaald.

#reisverzekering
24Oct2019
wat is een reisverzekering
Gingerbread

Een reisverzekering is een verzekering die kan worden aangewend om dekking te geven tijdens een vakantie in zowel het binnenland als buitenland. Je kunt kiezen uit een aflopende of een doorlopende reisverzekering. Op deze manier is het te gebruiken voor mensen die vaak of minder vaak op vakantie gaan. Wat houdt een reisverzekering in?Een reisverzekering is bedoeld om jezelf en mede reisgenoten die op de polis vermeld staan te verzekeren tegen schade. Dit kan zijn schade aan spullen of aan jezelf (een tand breekt af of andere lichamelijke ongemakken). Men moet de reisverzekering niet verwarren met een annuleringsverzekering want dit zijn twee verschillende soorten verzekeringen. Boek je een vakantie bij een vliegtuigmaatschappij dan kan je het vakje annulerings- en/of reisverzekering aanklikken. Op deze manier ben je wel verzekerd maar heb je zelf geen keuze kunnen maken uit de verschillende aanbieders. Een vliegtuigmaatschappij rekent extra opslag bovenop de prijs die je zou moeten betalen bij de grote verzekeraars. Maak voor jezelf de juiste afweging wat het beste is voor je. Doe je er bijvoorbeeld verstandig aan de verzekering af te sluiten via de vliegtuigmaatschappij of is het voordeliger om de reisverzekering zelf af te sluiten bij een verzekeraar. Welke soorten reisverzekeringen zijn er?Er zijn 2 verschillende soorten reisverzekeringen: de aflopende en de doorlopende reisverzekering. Ga je vaak op vakantie (denk aan wintersport, weekendjes weg, stedentrips of de zomervakantie) dan is het verstandig om een doorlopende reisverzekering af te sluiten. Je sluit een doorlopende reisverzekering eenmaal af en je hebt er in principe geen omkijken meer naar. Je hoeft niet voor elke vakantie apart een reisverzekering af te sluiten, wat het geval is bij een aflopende reisverzekering.Een aflopende reisverzekering sluit je af voor een bepaalde tijd. Dit kan voordelig zijn als je niet zo vaak in een jaar op vakantie gaat. Op deze manier betaal je alleen geld voor de keer dat de reisverzekering ook daadwerkelijk nodig hebt.Welke dekking heeft een reisverzekering?Een reisverzekering zoals die door de meeste verzekeringsmaatschappijen wordt aangeboden bestaat uit de volgende dekking.OngevallenverzekeringReisbagageGeneeskundige kostenTandheelkundige kostenBuitengewone kostenKosten voor hulpverleningWat zijn de verschillen met een annuleringsverzekering?Het belangrijkste verschil is dat een reisverzekering bedoeld is voor schade die je oploopt tijdens de reis. Een annuleringsverzekering is bedoeld voor het annuleren van de reis (voordat je op reis gaat of tijdens de reis). Er volgen hier onder nog een aantal verschillen:Een reisverzekering is in de meeste gevallen een extra verzekering bovenop de hoofdverzekering (zorgverzekering, WA-verzekering, AVP en inboedelverzekering).Een reisverzekering geeft in de meeste gevallen geen dekking gedurende zakelijke reizen.Een annuleringsverzekering moet minimaal 7 dagen voor vertrek afgesloten worden een reisverzekering kan in principe nog 5 minuten voor de reis afgesloten worden.De premie bij een reisverzekering is afhankelijk van verschillende zaken dat is bij een annuleringsverzekering niet het geval. De premie van een annuleringsverzekering is een vast percentage van de totale reissom. Waar sluit ik een reisverzekering af?Een reisverzekering is bij zowel een verzekeringsmaatschappij als bij je bank af te sluiten. Volgens de website van reisverzekeringen-vergelijker.nl kiezen de meeste mensen toch voor verzekeringmaatschappij en niet voor een bank. Hieronder vind je de top 5 waar de mensen volgens de site voor gekozen hebben.FBTO (47%)ANWB (36%)Unive (8%)OHRA (6%)Centraal Beheer (3%)Bron: http://www.reisverzekeringen-vergelijker.nl/doorlopend/?keyword=vergelijk%20reisverzekeringen&gclid=CLf58vnUwbICFeXMtAodwCUA9QConclusieEen reisverzekering is een verzekering waarmee je jezelf extra dekking kan geven tegen schade die je in het buitenland oploopt. In het buitenland loop je door het "grote onbekende" een groter risico dan bij een vakantie in eigen land. De kans op schade door vernieling, diefstal, vermissing of een ongeluk is hoger in het buitenland. Het afsluiten van een reisverzekering wordt daarom aangeraden door zowel verzekeringsmaatschappijen als toeristenorganisaties. Je doet er daarom verstandig aan een reisverzekering voor een trip naar het buitenland goed te overwegen. Zeg nu zelf, wie wil er nu niet met een gerust hart op vakantie gaan?

#rechtsmiddelen
04Sep2019
welke rechtsmiddelen zijn er
Gingerbread

InleidingIn de rechtbank bij het uitspreken van een vonnis over een zaak, heb je een winnaar en een verliezer. Mocht je het nu niet eens zijn met de uitspraak van de rechter zijn er in Nederland 3 rechtsmiddelen die je kan uitoefenen: verzet, hoger beroep en de hoge raad. Zoals in de inleiding wordt beschreven heb je na elk vonnis een partij die tevreden en ontevreden is. De partij die tevreden is hoeft en zal ook niks doen deze heeft gewonnen. Het enige waar die teleurgesteld over kan zijn is dat het bedrag lager is uitgevallen dan waar die op gehoopt had. De partij die ontevreden is zal bekijken of die een kans kan maken bij het hof. De ontevreden partij heeft 3 rechtsmiddelen tot zijn beschikking te weten: verzet, hoger beroep en cassatie.VerzetDe rechter kan verstek verlenen aan de gedaagde als die niet op de hoorzitting zelf aanwezig is. Hieruit vloeit automatisch een verstekvonnis door de rechter. De eiser in deze zaak heeft als het ware zijn gelijk gekregen. De gedaagde kan verzet aantekenen hiertegen en moet dit binnen 4 weken na het verstekvonnis hebben gedaan. Er wordt later dan verder geproduceerd alsof er geen verstek is geweest. Verzet heeft dus niets te maken met het verzetten of het niet eens zijn van de uitspraken van de rechter of de tegenpartij.Hoger beroepNadat de uitslag van de rechter is uitgesproken waar je niet tevreden mee bent kan je binnen 3 maanden in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Een ander woord voor in hoger beroep gaan is appèl. In deze zaak wordt de eiser (appellant) en de gedaagde (geïntimeerde) genoemd. De raadsheer zal de zaak opnieuw bekijken en met een nieuwe uitspraak komen. Bij partijen kunnen het eens of oneens zijn met deze uitspraak. Is er een van de partijen het oneens met de uitspraak van de raadsheer (rechter) dan kunnen ze in cassatie gaan bij de Hoge raad.Hoge RaadDe Hoge Raad kijkt niet naar feiten maar alleen naar of het recht goed is toegepast. De raadsheer neemt over wat het gerechtshof heeft vastgesteld. Als je in cassatie wil gaan tegen de uitspraak van het hof moet je dit doen binnen 3 maanden. Er wordt opnieuw een verzoekschrift of dagvaarding uitgeschreven. Er wordt niet meer gekeken naar de feiten in de zaak alleen of het recht goed is toegepast de eiser in de zaak heeft dan ook maar 2 cassatiegronden:Schending van het recht.Verzuim van vormen: dit wil zeggen dat de rechter in de lagere vonnissen (uitspraken) zich niet of niet deugdelijk hebben gemotiveerd bij een uitspraak.De Hoge Raad kan de cassatie verwerpen of vernietigen. Bij vernietiging kan de Hoge Raad de zaak terugverwijzen naar de rechtbank of het gerechtshof. Waar de zaak opnieuw behandeld zal worden nu wordt er wel weer gekeken naar de feiten. De Hoge Raad kan ook zelf met een uitspraak komen die bindend is omdat er verder geen andere rechtsmiddelen meer zijn in Nederland.Conclusie:Een eiser in een rechtszaak kan het met de uitspraak van de rechter eens of oneens zijn. De eiser kan opnieuw de zaak voor laten komen bij het gerechtshof (hoger beroep) en later nogmaals bij de Hoge Raad (cassatie). Elke keer wordt er een nieuw dagvaarding uitgeschreven voor de gedaagde. De Hoge Raad kan zelf een uitspraak doen of de zaak terugverwijzen naar de rechtbank of het hof. Hier zal de zak nogmaals worden bekeken en opnieuw worden uitgesproken. Het is dan mogelijk om daarna weer in hoger beroep of cassatie te gaan. Daar kan het soms zolang duren voordat een zaak echt is afgehandeld. 

#harrypotterwizardsunite
22Jun2019
harry potter wizards unite
Gingerbread

Niantic komt met een nieuwe game de opvolger van het onwijs populaire Pokemon GO game op je telefoon. Harry Potter: Wizard unite, en in deze blog zal ik je iets meer vertellen over deze nieuwe game. De game is overigens al wel (eigenlijk ook weer niet te spelen) te spelen in Nederland (kom hier later op terug). Harry Potter wizard unite Op 21 juni is het spel online gegaan in Amerika en Groot Brittannie. In Europa is het spel nog niet uit je kan wel in de app store het spel al zien staan en reserveren zodra die online staat krijg je een melding. Ook hier is het net als in Pokemon GO de bedoeling door middel van bewegen dat je meer zaken kunt verzamelen. We moeten weer in beweging komen en dat is nooit verkeerd. Ik heb het spel al even gedownload en bekeken. Het gehele spel is te spelen in het Nederlands dat is ook leuk voor de allerkleinste (je moet alleen wel kunnen lezen, de stemmen zijn wel in het Engels.Belangrijk is wel te vertellen je moet de S.V.G (Statuut van Geheimhouding) tekenen om het spel te kunnen spelen. Dit is de geheimhouding dat alleen tovenaars het spel mogen en kunnen spelen en de dreuzels (mensen die niet kunnen toveren) te weren. Dit is ook weer heel leuk gedaan. Het spel Nadat je hebt gekozen in welk team je wil zitten: Griffoendor, Huffelpuf, Zwadderich en Ravenklauw. Kies je je toverstok, net als bij je team staat elk soort hout voor andere eigenschappen. Je kan je dus aansluiten met de eigenschappen die je zelf hebt en daarom kan je het veel persoonlijk maken of kiezen voor iets anders omdat die wellicht beter zijn. Je maakt een foto (met sjaal, tovernaarshoed en bril op natuurlijk :-) , kiest een naam en dan kan je beginnen met het spel. Door te lopen zal je foundables vinden: dit zijn bekende personages uit de boeken en film, maar ook objecten uit de lessen of spreuken. Je kunt de foundables krijgen door de spreuk uit te oefenen, dit doe je door met je vinger over het scherm de lijn over te trekken. Dit kost je spreuken energie dit ga hier zorgvuldig mee om. Doe je het goed dan kun je het object claimen en wordt het gestuurd naar je logboek waar je kan zien wat je allemaal hebt verzameld. FoundablesZo kan je foundables vinden in de categorieën hoofdgroep verkennen: Verzorging van fabeldieren, zwarte kunsten, zweinstein, legendes van zweinstein, ministerie van toverkunst, magizoologie, magische sport en recreatie, mysterieuze voorwerpen, wonderen uit de tovernaarswereld en vreemdigheden. Dit zijn de groep onder hoofdgroep verkennen deze zijn weer verdeeld in kleinere groepjes zo heeft zweinstein de volgende subjecten: verweer tegen de zwarte kunsten-klas, bewegende trappen en de grote zaal. Er is dus echt heel veel te verzamelen. En door de muziek en de uitstraling van de game zit je er meteen in en wil je verder spelen om je ontdekken wat er nog meer is. Ok zijn er nog uitdagingen waar je veel kunt gaan vinden en zult ontdekken, dan volgt mysteries en evenementen. Er zijn dus vier hoofdgroepen dit verdeeld zijn in kleine groepen en deze bevatten nog eens wat kleine onderdelen. GevechtenIn het spel kan je niet zoals in Pokemon GO het opnemen tegen andere spelers. Echter zijn er wel gevechten in het verhaal en moet je ook hier vechten en spreuken uitspreken om je tegenstander te verslaan en je beloningen op te eisen. Je vecht het dan tegen een bekend computer gestuurde personages. Wellicht in de toekomst komt er een uitbreiding waarin je tegen andere spelers kunt vechten. Waarin Pokemon GO wat meer gericht was op team spirit en vechten tegen andere. Is Harry Potter wizard unite meer gericht op het samen spelen met andere tovernaars en dan het liefst diegene uit je eigen team. Power-ups In het spel kun je ook verschillende power-ups verzamelen en vinden. Deze kun je weer gebruiken in het spel, zo kan je nieuwe spreuken leren en heb je nodig om patroon te tekenen om je foundables daadwerkelijk te pakken zien te krijgen (spreuken energie drankje). Het grote verschil met Pokemon GO is wel dat Harry Potter wizard unite het verhaal bevat en brengt. Heb je hier geen zin in kan je dit altijd doordrukken. Het is in dit spel niet alleen lopen en verzamelen is het meer dan dat. Kan je het spel al spelen in de Nederland Hier kan ik je het antwoord op geven, ja en nee. Via een omweg kan je de game al spelen in Nederland. Dit heb ik ook gedaan op mijn android telefoon. Je download een apk bestand en dan kan je de game spelen op je telefoon. Dus ja, je kan de game al spelen hier. Alleen zijn de straten waarin je loopt hier nog leeg. Je kan maar een opdracht doen en verder zien hoe het spel eruit zitten, kiezen welk team je wil, toverstok kiezen enzovoort. Het spel is binnenkort te spelen in Nederland zoals Niantic zelf aangeeft. Het bedrijf weet ook dat er geld verdient kan worden door de app in kopen en dat de zomer en de vakantie een goede manier is om dit te doen. Het spel zal dan waarschijnlijk ook in juli in de app store in Nederland officieel te downloaden zijn. Hier een link over meer uitleg om de game te spelen via iphone en Android. Conclusie Ik vind het een heel leuk spel en ga het zeker spelen. Al is het maar voor de afwisseling met pokemon GO. Ene moment spel ik het niet en dan ineens weer wel eventjes. Door de muziek en uitstraling is het heel harry potter achtig en het spel is in het Nederlands te spelen is in dit geval erg handig. Je kan hier niet iets trainen om sterker te worden en uiteindelijk te vechten. Hagrid kan je vinden maar het in niet zo dat je die kan trainen om sterker te worden en tegen andere te kunnen vechten. Het gaat om hagrid te verzamelen en als je dat meerdere keren doet dan ontvang je weer iets waar je later in het spel iets aan hebt. Aan de andere kangt zit er wel een verhaal in en als je fan bent is dit zeker leuk om dat je het herkent uit de boeken en films. Ik ben benieuwd of jullie het gaan spelen en of je harry potter kent.

#vetarmepatat
19Jun2019
patat bereiden airfryer
Gingerbread

Het nieuwe jaar is alweer een aantal dagen aan de gang en de goede voornemens zijn gemaakt. Bij sommige zijn deze ook weer gesneuveld. Een van de meest gemaakte goede voornemens zijn afvallen of gezonder gaan eten voor het nieuwe jaar. Toch word je elke dag weer geconfronteerd met lekkere dingen. Nu is een patatje op zijn tijd helemaal niet erg. Tevens kun je letten op de bereiding van de patat. Door hier op te letten is die patat ineens een stuk minder vet dan voorheen. Is er toch nog een reden om een elke week een patatje te kunnen blijven eten in het nieuwe jaar. Wat er niet aankomt hoeft er ook niet af. Op welke manieren kan je patat bereiden? Vroeger kon je maar op een manier patat klaarmaken. Dat was patat bakken in de frituur. Met de komst van de kleine friteuse kon je geld besparen en zelf je eigen patat thuis bakken. Of je het nu ging halen of zelf gaat bakken en je moet de patat bakken in frituurvet. Dit is natuurlijk slecht voor de lijn maar tegenwoordig zijn er ook andere mogelijkheden om patat klaar te maken zonder extra vet.Op welke manieren kan je patat klaarmaken:Friteuse of patat halen in de cafetariaUit de ovenSpeciale patatpan (Airfryer) Thuisbakken is gezonder dan halen Vind je het lekker om patat te bakken dan kan je beter kiezen om dit thuis zelf te bakken. Het is goedkoper dan het halen in het cafetaria maar het is ook gezonder. Allereerst kan je naar eigen zeggen het frituurvet verversen zodat je geen zwartje stukjes aan je patat blijven kleven. In de cafetaria heb je hier geen grip op. Verder wordt de patat in een cafetaria te heet gebakken omdat er ook andere snacks worden gebakken in het frituurvet.Volgens het Voedingscentrum is het niet goed om aardappelproducten te bakken warmer dan 175 graden. In het cafetaria staat deze vaak boven de 200 graden. Om de mooie bruine kleur te krijgen op je patat wordt tijdens het bakken de stof acrylamide aangemaakt. Deze stof zorgt voor de mooie bruine kleur hoe hoger de temperatuur hoe sneller dit wordt bereikt. De stof kan kanker veroorzaken en het zetmeel omzetten in suikers. Hierdoor wordt aanbevolen om de temperatuur van het frituurvet niet hoger te zetten dan 170 graden. Tips over gezond frituren vind je op: www.goodfries.eu. Verschillende tussen de manieren van bereiding  CafetariaFriteuseOvenAirfryer BereidingstijdSnel9 minuten opwarmen en 8 minuten baktijd.24 minuten voor 500 gram.16 minuten voor 700 gram. AanschafNiet van toepassingOngeveer € 50,00Meestal al in bezit.€ 150,00Stroomverbruikniet van toepassingVerbruikt 49 Wh per 100 gram friet.Verbruikt 111 Wh per 100 gram friet.Verbruikt 54 Wh per 100 gram friet.Gemak Je hoeft zelf geen spullen te bakken alleen op te halen bij cafetaria. Je kunt ook andere snacks bereiden in de friteuseJe kunt ook frikadellen en groente mee bakken in de oven. Is alleen te gebruiken voor het bereiden van friet. Gezond Ongezond door te heet gebakken. Kan gezonder als je de friet niet heter bakt dan 170 graden. Verder kan je de friet laten uitlekken zodat het meeste vet in het keukenpapier trekt.Gezond omdat er geen vet gebruikt wordt voor de bereiding.  Gezond omdat er geen vet gebruikt wordt voor de bereiding. Conclusie Als je patat gaat eten en vind het lekker om dit te frituren kies dan om dit zelf te doen. Het is gezonder en scheelt in de portemonnee. Je kunt de gebakken patat laten uitlekken op keukenpapier waardoor het meeste vet uit de patat trekt. Wil je gezond patat eten is de oven het beste alternatief omdat je deze niet extra hoeft aan te schaffen, zoals de Airfryer. De Airfryer heeft wel een lager stroomverbruik en bereidingstijd dan de oven alleen de aanschaf is duur. Je zit dat er alternatieven zijn om toch te kunnen blijven genieten van een patatje ook al wil je letten op je figuur.

#financielebijsluiter
14Jun2019
wat is een financiele bijsluiter
Gingerbread

Je wilt een financieel product aanschaffen maar weet niet goed wat het inhoudt en wat de risico’s zijn. In zo een situatie is het verstandig om een financiële bijsluiter te vragen bij de betreffende financiële instelling waar je het product of dienst wilt gaan afnemen. Tegenwoordig zijn instellingen verplicht om bij complexe producten een financiële bijsluiter beschikbaar te stellen.  Wat zijn complexe producten? Complexe producten zijn producten die je niet vaak afsluit of waar je enige kennis voor nodig moet hebben. Een spaarrekening sluit je ook niet eens in de maand af, maar wordt gezien of een simpel product. De volgende producten vallen in de categorie complexe producten:BeleggingsfondsenBeleggingsverzekeringLevensverzekeringenCombinatiehypotheken (deel aflossingsvrij en een deel spaarhypotheek)Beleggingsobjecten zoals teakhoutfondsen  Wat staat er in een financiele bijsluiter? De financiële bijsluiter moet beschikbaar zijn op de website van de aanbieder, maar je kunt het ook kosteloos aanvragen en laten versturen naar je via de post.In een financiële bijsluiter worden de volgende 5 punten behandeld van een product. Er is ook een voorbeeld gegeven van een complex product (de beleggingshypotheek). Wat houdt het product in?Wat zijn de risico’s?Wat zijn de kosten?Wat zijn de opbrengsten?Wat gebeurt er bij eerder beëindigen? Wat houdt het product in? Dit zijn meestal standaardteksten die gebruikt worden. Er wordt uitgelegd wat het product inhoudt en wat je zoal kunt verwachten. Gaat het producten over lenen, dan wordt de term lenen ook uitgelegd. Het gaat dus om het product zelf, maar ook over de algemene termen die erbij komen kijken.Voorbeeld beleggingshypotheek: Een beleggingshypotheek is een hypotheek voor de aflossing van het huis. Je spaart door middel van een eenmalige inleg of een periodiek bedrag, dit wordt voor jou belegd. De opbrengsten die je ontvangt uit je beleggingen vallen onder box 3. De kosten bestaan uit de hypotheekrente en het eventuele periodieke bedag voor de beleggingen.  Wat zijn de risico's? Hierin wordt uitgelegd wat de risico’s zijn van het product. Heeft het product een groot risico of bijna helemaal geen risico. Hoe groter het risico hoe hoger het potentionele rendement. Verder worden er een aantal scenario’s behandeld. In het geval van beleggen, wordt er bijvoorbeeld eerst uitgegaan van goede omstandigheden op de beurs. Er is in dat geval niks aan de hand. Maar als er weer een crisis komt als deze, dan kan het wel eens slecht gaan op de beurs en de koersen doen dalen.Via de risicometer wordt getoond hoe groot het risico is. Hoe krommer het mannetje loopt, hoe groter het risico.De categorieën zijn als volgt ingedeeld:Zeer grootGrootVrij grootKleinZeer kleinVoorbeeld beleggingshypotheek: de mogelijk is aanwezig dat aan het einde van de hypotheek (30 jaar in de meeste gevallen) er geen genoeg geld is opgebouwd. De reden is dan in de meeste gevallen de het slecht is gegaan op de beurzen waarin is belegd. Als er na de afloop te weinig geld is opgebouwd kan het zijn dat je met een restschuld blijft zitten.  Wat zijn de kosten? Hierin wordt behandeld wat de kosten zijn voor het product. Dit kan de premie zijn voor een levensverzekering of de transactiekosten, bewaarloon, management fee en de aankoopkosten bij beleggen. Het zijn niet alleen de kosten de kosten die hier behandeld worden. Er wordt voor een aantal jaren vooruit bekeken wat je overhoudt aan het einde van die jaren. Ze vergelijken de beginwaarde met de kosten en het rendement en komen dan op een eindbedrag uit. Zo kan je zien of je na bijvoorbeeld 3 jaar winst kan maken of niet.Voorbeeld beleggingshypotheek: de kosten bestaan uit de hypotheekrente en het eventuele bedrag voor de inleg van de beleggingen. Het is overigens verplicht om bij dit product een overlijdingsrisicoverzekering te nemen, hiervoor moet premie betaald worden.  Wat zijn de opbrengsten? Het belangrijkste van alles wat kan het je opleveren. Ook hier wordt net als die de risico’s uitgegaan van een aantal scenario’s. Van gemiddeld naar goed en heel goed. In de financiële wereld ook wel optimistische en pessimistische vooruitzicht genoemd. De kosten zijn er al vanaf gehaald. Dit maakt het mogelijk om makkelijk het product te kunnen vergelijken met die van andere aanbieders. Voorbeeld beleggingshypotheek: zoals er al beschreven is het kan heel goed gaan en het kan slecht gaan. Dat het op de beurs goed en er wordt dividend uitgekeerd en de koersen stijgen dan is dit gunstig voor iemand die een beleggingshypotheek heeft. Een deel van het geld voor de aankoop van het huis wordt belegd en daar kan als het mogelijk is geld mee terug worden verdiend voor de aflossing.  Wat gebeurd er bij eerder beeindigen? Het eerder beëindigen van producten kost geld, omdat de aanbieder rekende op de inleg van jouw premie. De aanbieder gebruikt dit weer om zelf dingen mee te doen en rendement op te halen om dit later uit te kunnen keren aan jou. Er wordt om de zoveel jaren aangegeven hoeveel je moet betalen aan kosten voor het eerder beëindigen van het product.Voorbeeld beleggingshypotheek: bij het eerder stoppen van de hypotheek moet er voldoende geld beschikbaar zijn, dit geldt ook voor het verkopen van het huis. Als dit geld er niet is moet je op een andere manier aan geld zien te komen of je blijft met een restschuld zitten.  Conclusie De financiële bijsluiter is een belangrijk onderdeel tijdens het aanschaffen van een product en goed vergelijkingsmateriaal. De financiële bijsluiter moet altijd beschikbaar zijn op de website, mocht dit niet het geval dan is het gratis aan te vragen.

#wwft
13Jun2019
wat houdt de wet wwft in
Gingerbread

De afkorting Wwft staat voor Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De AFM (Autoriteit Financiële Markten) is samen met de DNB (De Nederlandse Bank) verantwoordelijk voor een goede en gezonde financiële markt daar hoort de Wwft ook bij. Het toezicht geldt voor de volgende financiële instellingen:BeleggingsondernemingenBankenOverige financiële dienstverleners Waarvoor is de Wwft opgesteld? De overheid heeft samen met de AFM en DNB de wet voor het toezicht op Wwft opgesteld om 2 zaken te kunnen controleren en/of tegen te gaan. De eerste is het voorkomen van het witwassen van geld en de tweede is het voorkomen van het financieren van projecten die met terrorisme te maken hebben. Onder het witwassen van geld wordt verstaan; het doen van activiteiten die illegaal zijn. Dit geld wordt in de meeste gevallen niet opgegeven aan de Belastingdienst en hierdoor loopt de overheid inkomsten mis. In sommige gevallen wordt er met dit illegaal verdiende geld, projecten gefinancierd die ook illegaal zijn of zelfs met terrorisme te maken hebben. De overheid wil het witwassen van geld (eigenbelang) en terrorisme (belang voor de burgers in de wereld) bestrijden. De financiële dienstverleners (vooral banken) moeten toezicht houden op ongebruikelijk transacties. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: een persoon die veel contant geld stort op een bankrekening (kan die duiden op geld dat is witgewassen) of als iemand geld stort naar een verdachte tegenrekening. Als een dienstverlener zoiets ziet moet hij dit melden bij de AFM of DNB. Welke transacties worden er gecontroleerd? Als een dienstverlener een van de onderstaande ongebruikelijke transacties traceert of het vermoeden dat er iets niet helemaal klopt dan moet hij dit melden.Het telkens debiteren en crediteren van rekeningen.Het vaak omwisselen van valuta’s.Uitkeringen van een levensverzekering.Verstrekken van een hypotheek.Het openen van een rekening (voor geld, beleggingen en andere waarden die op een rekening gehouden kunnen worden.Het afsluiten van een levensverzekeringsovereenkomst.Het in bewaring nemen van (munten, biljetten, effecten en andere waarden).De volgende transacties worden door de financiële dienstverleners niet gecontroleerd omdat de Wwft niet van toepassing is op deze transacties.Een pensioenverzekeringOverlijdensrisicoverzekeringEen verzekering zonder premievrije waarde.Op het eerste gezicht zijn dit normale transacties die iedereen weleens heeft gedaan. De financiële dienstverleners moeten deze transacties elke keren testen of de transacties gebruikelijk of een ongebruikelijk van aard zijn. Dit doen ze door middel van indicatoren.  De indicatorenlijst voor bankenMeldcodeOmschrijving van de indicatorB0510100Transacties met (rechts)personen die zijn gevestigd in Landen of gebiede, die door de Minister van Financien en de Minister van Justitie zijn aangewezen als onaanvaardbaar risico voor witwassen of terrorismefinanciering.B0510111Transacties die in verband met witwassen aan politie of justitie worden gemeld, moeten ook aan de Financial Intelligence Unit Nederland (FIUN) worden gemeld.B0510133Contante transacties met een waarde van € 15.000 of meer waarbij contante omwisseling in een andere valuta of van kleine naar grote coupures plaatsvindt.B0510211Tranacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme.Bron: http://www.afm.nl/~/media/Files/wetten-regels/wwft/Indicatorenlijst%20behorende%20bij%20de%20WWFT.ashxDe indicatorenlijst voor levensverzekeraars en assurantietussenpersonen zijn hetzelfde alleen gebruiken die voor de meldcode geen 'B' maar een 'L'. Op deze manier weet de AFM of DNB wat voor een soort dienstverlener deze transcactie doorgeeft.Ongebruikelijke transacties 2004 OngebruikelijkVerdachtMoney transfer aanbieders116.61531.008Banken33.2105.006Handelaren in zaken vran grote waarde16.881915Wissel- en geldtransactiekantoren4.9783.431Casino's1.585435Creditcardmaatschappijen1.12781Overheid (douane,belastingdienst)28650Vrije beroepsbeoefenaars14575Levenverzekeraars82Effectenbemiddelaars00Assurantietussenpersonen00Totaal174.83541.003In het jaar 2004 vonden er volgens de dienstverleners 174.835 ongebruikelijke en 41.003 verdachte transacties plaats. Volgens eigen berekening van de verschillende instellingen bedroegen de kosten om dit te onderzoeken maar liefst 34,1 miljoen Euro. Ondanks dat de banken minder ongebruikelijke en verdachte transacties te melden hadden bedroegen de kosten voor de banken gezamelijk 10,2 miljoen Euro (de hoogste kostenpost van allemaal). Op zich is dit ook wel te verklaren banken hebben nu eenmaal meedere transacties op een dag te verwerken. Deze moeten allemaal gecontroleerd worden uiteindelijk blijken de meeste transacties onschuldig. Bron: http://www.afm.nl/~/media/Files/wetten-regels/wwft/regeling-indicatoren-ongebruikelijke-transacties-wwft.ashxBron: Staatscourant 25 augustus 2005, nummer 164 / pagina 7 Conclusie Ondanks dat het de financiële dienstverleners een hoop geld kost om dit te controleren is het wel goed dat deze wet is ingevoerd. Op deze manier kan de overheid het financieren van slechte projecten moeilijker maken. Aan de andere kant hebben de overheid en de burgers er baat bij. Als een bank iets meldt wat inderdaad te maken heeft met het witwassen van geld dan kan het de staatskas geld opleveren. Dit kan door middel van een boete voor fraude (in de meeste gevallen wordt er geen belasting betaald over dit geld) en kan er uit gezocht worden hoeveel iemand over de afgelopen jaren nog belasting moet afdragen.  Bronnen http://www.encyclo.nl/begrip/witwassenhttp://www.afm.nl/nl/professionals/regelgeving/wetten/wwft.aspxhttp://www.afm.nl/~/media/Files/wetten-regels/wwft/Indicatorenlijst%20behorende%20bij%20de%20WWFT.ashx

#hond
12Jun2019
kosten van een hond per maand
Gingerbread

Het lijkt de meeste mensen allemaal zo leuk, het hebben van een huisdeur. Na een aantal maanden valt het dan toch tegen. De kosten zijn hoger dan ze vooraf hadden bedacht en het uitlaten van de hond iedere dag valt ook iets tegen (vooral in de regen). De hond moet uiteindelijk weg en wordt gebracht naar het asiel hopend op een nieuw baasje. Daarom is het belangrijk om van te voren goed te bedenken of je het leuk vindt. Vaak is het mogelijk een hond een weekje op proef te nemen. De meeste mensen vallen over de kosten die het hebben van een hond met zich meebrengen.  Overzicht van de kosten van een hond De kosten zijn als volgt verdeeld: kosten die nodig zijn voor de aanschaf van de hond, terugkerende kosten en mogelijk kosten. Je kunt voor jezelf bekijken wat je wel nodig vindt en wat niet. Daarbij zijn deze kosten geschat en kan je best ergens in de aanbieding aan spullen komen. De aankoop van een pup is duurder door chip en vaccinaties die het dier nodig heeft.De kosten voor de aanschaf van de hondAankoop van de hond: je kunt de hond kopen van het asiel of van een particulier. De hond moet tegenwoordig een chip hebben en vaccinaties. In het asiel is dit meestal al gedaan maar bij de particulier hoef dit niet het geval te zijn. Aankoop puppy met chip en 1ste vaccinatie € 850,00.Overige vaccinaties: een pup moet een aantal vaccinaties hebben. Kosten overige vaccinaties € 90,00.Castratie of sterilisatie: wil je dat je hond later geen jonge krijgt of maakt bij een ander is het verstandig om het dier te steriliseren of te castreren. Kosten eenmalig € 200,00.Benodigdheden: halsband  en riem om de hond uit te laten, etensbakje, speelgoed (anders kan die gaan knagen aan het meubilair). Verder een mand in te kunnen liggen en slapen. Verstandig is om een bench te kopen deze kan gebruikt worden om de hond mee te nemen met de auto ergens naar toe. Ook is deze geschikt om de hond in te doen als je ergens heen gaat zodat de hond nergens aan kan gaan knagen. Totale kosten ongeveer € 200,00.OmschrijvingKosten in €Aanschaf hond850,00Overige vaccinaties90,00Castratie/sterilisatie200,00Benodigdheden200,00Jaarlijkse kostenVoeding: een puppy heeft in het begin speciaal voedsel nodig dit is over het algemeen duurder dan het eten voor een volwassen hond. Hoe groter de hond hoe meer die eet. Kosten voor voeding € 500,00.Speelgoed: honden vinden het leuk om te spelen maar dan gaat er wel eens iets kapot. Kosten voor speelgoed per jaar € 15,00.Hondenbelasting: je moet hondenbelasting betalen aan de gemeente waarin je woont. Dit verschilt enorm qua prijzen in de verschillende gemeentes. Gemiddeld moet er € 45,00 hondenbelasting betaald worden.Vaccinaties, ontwormen en vlooienspul: de hond moet eens per maar een pilletje ter voorkoming van wormen en vlooien. Ga je met de hond naar het buitenland moet de hond voor bepaalde landen een vaccinatie halen. Kosten € 150,00.OmschrijvingKosten in €Voeding500,00Speelgoed15,00Hondenbelasting45,00Overige150,00Mogelijke kostenVervanging van spullen: vervanging van de spullen die bij de aanschaf zijn gekocht. Kosten € 200,00.Puppytraining: mocht de hond niet goed luisteren kan die op puppytraining gaan. Kosten € 80,00.Hondenuitlaatservice: zelf geen tijd om de hond uit te laten overdag. Iemand kan dit voor je doen een jaar lang 2 keer per week, kosten € 1200,00.Pension: ga je met het vliegtuig op vakantie en kan de hond nergens heen. De uitkomst is  een honden pension. Kosten voor 2 weken € 220,00.Trimsalon: honden met lange haren moeten hun haren laten knippen. Kosten 2 keer per jaar € 100,00.OmschrijvingKosten in €Vervaning van spullen200,00Puppytraining80,00Hondenuitlaatservice1200,00Pension220,00Trimsalon100,00 Conclusie Je kunt het natuurlijk zo gek maken als je zelf wilt. Sommige zaken vindt de een wel nodig en een ander niet. Ook zijn er zaken die wel van toepassing zijn bij een bepaalde ras hond. Honden met lange haren moeten 2 maal per jaar naar de trimsalon. Voor honden met korte haren is dit absoluut niet nodig. Het is dus goed om te bekijken hoeveel je wilt uitgeven aan de hond en of je het echt zeker weet. De uitkomst is de hond een week op proef nemen.

MEER