×

Yoors


Inloggen
×

Yoors


#

0 volgers
notifications_noneadd
Een akelig verleden

Een akelig verleden


Trauma en Herstel


Zo begint een traumatische stoornis als een vergeten geschiedenis. 

Een citaat; 

*Bij de studie van psychische trauma’s is men herhaaldelijk op het ondenkbare gestuit, met als gevolg dat het onderzoek in het slop raakte doordat de geloofwaardigheid in het geding kwam. Wie psychische trauma’s bestudeert is getuige van gruwelijke gebeurtenissen. Wanneer traumatische gebeurtenissen voortkomen uit menselijke handelingen raken de getuigen betrokken bij het conflict tussen slachtoffer en dader. Het is in moreel opzicht onmogelijk in dit conflict neutraal te blijven. De toeschouwer wordt gedwongen partij te kiezen. Het is heel verleidelijk om partij te kiezen voor de dader. Het enige dat de dader vraagt, is dat de toeschouwer niets doet. Het slachtoffer daarentegen wil dat de toeschouwer deelt in de last van de pijn. Het slachtoffer verlangt dat er wordt opgetreden, dat men zich betrokken voelt.*

Hier beschrijft Judith Lewis Herman in een paar zinnen wat je bijna elk slachtoffer keer op keer hoort zeggen. Wat slachtoffers telkens opnieuw doormaken. Dat men het makkelijker vindt om zich erbuiten te houden, het niet te geloven en vervolgens ook niets doen. 

Voor een slachtoffer is het niet alleen pijnlijk te constateren dat hij/zij in de steek wordt gelaten, maar ook alle andere slachtoffers wacht hetzelfde lot. De dader daarin tegen doet alles om het ‘vergeten’ te bevorderen, daarmee probeert hij weg te komen van de straf die hem anders zou wachten. 

Daders doen moeite om te zorgen dat het slachtoffer zwijgt, lukt dat niet dan zal hij de geloofwaardigheid van het slachtoffer proberen aan te tasten en te zorgen dat niemand luistert. Ik heb dat zelf telkens weer opnieuw gemerkt dat ik wel wilde praten, maar er geen enkele ruimte was om te praten. Familie haakt af, vrienden vinden het te zwaar en heftig en hulpverlening verwijst het verhaal vaak naar het land der fabeltjes.

In een observatietehuis kwam ik een meisje van rond de 12 jaar tegen. Zij werd misbruikt door haar vader. Bij een tante vindt zij steun. Samen doen ze aangifte. De familie staat op zijn kop, wordt verdeeld in twee partijen. Het meisje vindt alleen diezelfde tante aan haar zijde. Op eigen initiatief vlucht zij van huis naar de kinderbescherming, die plaats haar vervolgens uit huis. Zij vertelde mij dat zij zich gestraft voelde omdat ze het verteld heeft en naar buiten bracht. De vader is dan wel veroordeelt, maar het gezin is achter hem blijven staan. Het meisje is in een justitiële instelling geplaatst.

Hoeveel rapporten, zwartboeken, commissies zijn er al niet geweest? Zij leggen de vinger op de zere plek, hooguit, om vervolgens over te gaan tot de orde van de dag. Hierdoor worden slachtoffers bij voorbaat gedevalueerd; de meest traumatische gebeurtenissen van hun leven maken geen deel uit van de door de samenleving erkende werkelijkheid. Met als gevolg dat deze ervaringen onuitsprekelijk worden.

Toen ik dit las, begreep ik ineens mijn gevoel van vervreemd te zijn van de wereld. Ik begreep ook dat wat men bij mij dissociatie noemt eigenlijk precies omgekeerd is. Niet ik ben mijn realiteitszin verloren, doch de maatschappij heeft geen oog en oor voor de werkelijkheid. Zo kreeg ik altijd weer te horen dat er met mij iets mis was, de daden en daders werden nooit benoemd.


Hieronder kunnen je vrienden zich aanmelden. Jullie krijgen beiden gelijk een beloning van 125 Yp. Je kunt het helemaal bewerken en op maat maken.Weghalen is ook heel eenvoudig met het rode kruisje als je er met je muis op gaat staan.

signup

Word lid en beloon de maker en jezelf!
Miranda Tabor
Ja, ik was ook erg geschrokken van haar verhaal. Ben uiteindelijk het contact met haar verloren en weet alleen nog haar voornaam. Wie weet...leest ze dit. 
09-04-2018 17:51
09-04-2018 17:51 • Reageer
Ingrid Tips en meer
Grrr hoe krom kan het zijn :( Zo te doen met dat meisje (ken haar niet)! Het is vaak de omgekeerde wereld. Zo werd m'n zoon medegedeeld dat hij maar eens wat harder moet worden. Nou, dat de maatschappij maar eens wat zachter wordt!!!!! Zo lief en goed als hij is mochten veel meer mensen zijn (zijn er ook maar mag altijd meer).
09-04-2018 17:26
09-04-2018 17:26 • Reageer
FrutselenindeMarge
triest voor het meisje 
06-04-2018 11:51
06-04-2018 11:51 • Reageer