Tarot weekoverzicht.


Kelken vier, Zwaarden koningin, De Toren, Staven Twee, Matigheid, Zegewagen, Zwaarden Ridder.

 

Dit is de opbrengst van de eerste week, tarot dagkaarten. Begint het met oververzadiging, en toont daarmee de onbestendigheid van mijn gevoelens.  Waarschuwt het mij om niet uit misnoegen in blinde apathie te vervallen.

Staat  de Zwaarden koningin voor verstandigheid en waakzaamheid. Zal ik met mijn  verstand problemen oplossen en zo tot hogere inzichten kunnen komen.

 

Uit deze eerste twee kaarten maak ik al op dat de eerste dus een probleemstelling geeft. De wisselende stemmingen kloppen inderdaad erg goed en dat het voortkomt uit overvloed ook. Dan is het fijn om de tweede kaart aangereikt te krijgen, die aangeeft hoe ik dit probleem aan kan pakken. 

 

De explosieve kracht van de Toren is duidelijk merkbaar, waardoor ik extra op mijn hoede ben.  Hij duidt, in mijn geval op teveel willen vastklampen. De kaart zegt ook dat ik na een periode waarin ik mijn hart hebt afgesloten voor anderen (vanwege rouw en daarvoor mantelzorg) nu in het diepst van mijn hart geraakt ben en voorzichtig en pril opensta voor een relatie.

Ben ik aan de vooravond van een nieuw plan, het najagen van een spannende nieuwe droom. Zou ik het aandurven mijn zekerheden op te geven voor dit lonkende avontuur? Voorzie inderdaad conflicten, dualiteiten, maar voel ook een sterke intuïtie.  Het conflict van Staven Twee zit hem niet in het ‘wat’ maar in het ‘hoe’, in de details. 

 

De Toren komt terug op het de eerste kaart, met de probleemstelling en geeft daar meer inhoud aan. Het is het explosieve dat ik als overvloed beschouw. Ineens, stroom ik over, door zo'n explosie van emotie. (Eigenlijk had ik gedacht, al lang voor het overlijden van mijn partner, dat ik nooit meer aan liefde of een relatie zou beginnen). 

De vierde kaart leert mij hoe mijn weg te vervolgen en dat ik oog blijf houden voor de details. Dat het natuurlijk niet om het woord relatie gaat, maar om hoe ik (wij) inhoud daaraan geven.

 

In persoonlijke relaties is er gelukkig ook maatwerk, wat tevredenheid en harmonie geeft. Een stukje rust en vriendelijkheid in de turbulentie van mijn gevoelens.  Geen opdringerige activiteiten ondernemen, zoals elke dag bellen, waarvan ik dacht dat het zo hoort (ook uit onzekerheid), maar een innerlijk beleefde intimiteit. 

Eigenlijk kon ik dit vorige pas goed zien door de Zegewagen, vandaar dat het mij een beetje lacherig en zelfs negatief maakten, omdat ik niet wist wat mij overkwam. Dat ik toch bezig blijk met het opbouwen van een eigen wereldbeschouwing, waarin ik een eigen definitie en inhoud geef aan alles en bereid ben om de moeilijkste problemen kordaat aan te pakken.  De kloof tussen voelen en denken te overbruggen en te beseffen dat mijn droom zich kan vertalen in werkelijkheid.

Wat een ontdekking geven deze zes kaarten mij. Rest nog de laatste van deze week. Mijn weken zullen dus blijkbaar van woensdag tot woensdag lopen.

 

Bekwaamheid, moed, kan ik erg goed gebruiken om de onverwachte doorbraak in goede banen te leiden. Een sfeer van onenigheid (met mijzelf) heeft er onder meer voor gezorgd dat ik hulp zocht bij de tarot kaarten. Voel mij waarlijk een ridder van het zwaard (mijn pen). Dit overzicht geeft de nodige afkoeling, van mijn verhitte emoties en verschaft mij helderheid. 

 

Ik had nooit verwacht, dat het zo een coherent geheel zou vormen en ik ben blij, dat ik dit overzicht gemaakt heb. Er zijn wel veel meer inzichten die ik in deze week heb opgedaan. Waarschijnlijk had ik die anders ook wel tot mij genomen, maar misschien toch niet zo duidelijk of pas veel later. Zo dacht ik, dat ik redelijk vrij denkend was, maar dat blijkt dus van niet. Ook ik zit vol met eigengemaakte regeltjes, verwachtingen, doemdenken en wat dies meer zij . Ik heb nooit echt een vraag gesteld, behalve dan; Welk inzicht biedt de kaart en nu dus de kaarten mij?

Het spreekt vanzelf dat ik daar een eigen interpretatie aan heb gegeven, geen enkele voorspellende waarde, doch een wat diepere analyse over mijn eigen drijfveren. Deze week is mij goed bevallen, dus ik plak er zeker nog een week aan. Of het interessant voor anderen is maakt iedereen natuurlijk zelf wel uit.