Fouten in de Bijbel


Gij zult overspel plegen, staat in deze bijbel


Slechts één woordje van drie letters ontbreekt in de zogenoemde Sinners Bible (zondaarsbijbel) uit 1631, maar het maakt voor gelovigen een groot verschil. Doordat de vertalers vergaten om ‘not’ op te nemen, moedigt het heilige geschrift in deze bijbeleditie het plegen van overspel aan.


Gij zult niet doden, Eer uw vader en moeder en Gij zult niet stelen. In de meeste versies van de bijbel staan de tien geboden afgedrukt zoals ze ooit bedoeld zouden zijn. Zo niet in de Sinners Bible uit 1631. Daarin staat in Exodus 10:14 te lezen: ‘Thou shall commit adultery’(Gij zult overspel plegen). En dat was natuurlijk niet de bedoeling.


Niet de enige fout in bijbelvertalingen


1.Dood de kinderen

In een editie uit 1795 van de King James Bible, een door koning Jacobus I van Engeland geautoriseerde bijbelhertaling, roept Jezus Christus in Marcus 7:27 op: ‘Let the children be killed’ (Laat de kinderen gedood worden) in plaats van ‘Let the children be filled’ (laat de kinderen verzadigd worden).

2.Uilige echtgenoot

Dat niet alleen Noach een dierenliefhebber is, maar ook apostel Petrus geregeld verwijst naar allerlei beestachtigen blijkt in de 1944-editie van deze King James Bible. Het Engelse woord own (eigen) wordt verward met owl (uil) waardoor er in 1. Petrus 3:5 staat te lezen: “being in subjection to their owl husbands” (zij waren aan hun uilige mannen onderdanig).

3.Kannibalisme

In versie uit 1682 van deze door koning Jacobus geautoriseerde bijbel valt een vorm van kannibalisme te bespeuren. “If the latter husband hates her” (als de laatstgenoemde echtgenoot haar haat) wordt daar in Deuteronomiun 24:3 ineens “If the latter husband ate her” (als de laatstgenoemde echtgenoot haar opeet).

4.Zondig meer

Ook de eerste in Ierland geprinte bijbel uit 1716 bevat volgens het Genootschap van Bijbelverzamelaars een aanmatigende boodschap die aanzet tot zondigen. In Jeremia 31:34 staat te lezen: ,,Sin On More” (zondig meer) in plaats van ,,Sin No More” (zondig niet meer).