Innerlijke vrijheid


De wijsheid en kracht wordt geput uit de erkenning en aanvaarding van je eigen natuur als mens. Hoe meer inzicht er is over wat voor een wezen jij bent, welke neigingen, angsten en talenten je hebt, hoe meer je begint te blinken als een edelsteen. Het is een pijnlijk slijpproces dat ieder van ons moet ondergaan, en wij hebben elk een uniek gesteente gekregen om ermee te werken.

Vandaag de dag proberen we al te vaak te zijn zoals de anderen, communicabel, succesvol en welvarend en vergeten wie we echt zijn. Om tot volle wasdom te komen van jouw innerlijke genie, is het levensnoodzakelijk om je eigen weg te volgen en vooral luisteren naar het subtiele innerlijke stem van intuïtie. Ik heb lange tijd nagedacht over een Einsteins quote maar nooit echt begrepen waar hij het over had. Nu bijna dertig, denk ik dat het eindelijk tot mij is doorgedrongen:

“Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live Its whole life believing that it is stupid.”

Volg niet het sjabloon van de maatschappij die je telkens bijsnijdt om in haar beperkte kader te doen passen. Gebruik de vrijheid van wie jij bent om dat sjabloon uit te bereiden om jou in te sluiten. In dat proces maak je ook de weg vrij voor het volgende generatie die in dat gemanifesteerde vrijheid kan opgroeien.

§ Shodo 9 mei 2019