×

Yoors


Inloggen
Registreren
×

Yoors
Universele sprookjes door IRIS NOVA: medium 1


Gebruiksaanwijzing:

Proficiat deze reproductie van IRIS NOVA bevat enkele magische componenten! Ten eerste ontvangt u de tarotkaart van de levende TAROT, dit tarotdek is oneindig en de tekeningen brengen boodschappen in woorden die trillen op uw zielsfrequentie… Ten tweede bevat dit pakket het levensles sprookje waarover deze tekening gaat. Deze prachtige tekeningen werden sinds 2011 speciaal op vraag gemaakt, ze brachten een boodschap voor de opdrachtgever maar bevatten ook een universeel verhaal. Via deze weg kan u de levensles van dit verhaal voor uzelf volbrengen! Ze zijn dan ook zeer waardevol en hebben de intentie uw hele leven op zijn kop te zetten. Zet deze IRIS NOVA op een zichtbare plaats in uw omgeving en laat de invloed van de symbolen en kleuren uw leven prachtig veranderen! Veel plezier met dit universele sprookje.MEDIUM

…hoe je innerlijke goud (h)erkennen?

 

Mensen zijn bijzondere wezens, doorheen de geschiedenis zijn er meerdere vermeldingen opgetekend van aparte gaven en mogelijkheden die we als mens hadden die nu in onze huidige samenleving niet erkend of gezien worden. Tijdens Atlantis was heldervoelendheid of heldervermogendheid iets waar we allen mee geboren werden, het was een erfenis van onze menselijke geschiedenis die we ter beschikking hadden om vanuit oerintuïtie ons leven te magnetiseren. Het werd het goud in onszelf genoemd en doorheen religies werd dit goud als de heilige graal of de eeuwige jeugd beschreven.

Iedereen heeft wel een bijzondere magische uniekheid die verborgen in de diepte van onze bron, sluimerend zijn weg zoekt doorheen “verlangen”, “frustratie” en –of “creatie” en poogt naar buiten te breken.

Ergens in uw leven komt het “ogenblik”, de “klik” die uzelf als een schelp openbreekt en mondjesmaat een openbaring brengt van innerlijke rijkdom. Rijkdom zo schitterend als goud…

Ontmoet Rainbow

Ook voor Rainbow begon dit pad zich te openbaren…het pad van haar eigenste goud, haar magnetische persoonlijkheid brak open en startte voor haar een mediaal leven sins 2011. Het begon met een gedachte en een beeld dat ze zag op televisie. Een opleiding tot kunstenaar tijdens haar secundaire schoolloopbaan was angstvallig verborgen geraakt onder het stof van een leven waarin ze bang was niet serieus genomen te worden. Studies hadden zich 10 jaar lang opgestapeld gehad en werden een belasting voor haar diepere intuitieve zielsverhaal.

Ken jijzelf jouw verborgen schatten? Hoe diep ben jij de dialoog al aangegaan met je ziel op zoek naar oplossingen voor de blokkades en barrikades die je jezelf opwierp in een opwelling van zelfbescherming of het aflsuiten van je zintuigen om de pijn niet tot het diepste telkens opnieuw te moeten voelen?

Ze kan nog zo het ogenblik ophalen dat ze voor de televisie zat, een reportage zient over een paragnoste die tekeningen maakte van gidsen voor klanten… Het voelde als een blikseminslag, haar hele wezen reageerde op wat ze zag en er ontstond werkelijk een klik in haar bewustzijn. De hele week werd gedomineerd door vreemde voorvallen die allen in de richting duiden van een meer intutief kunstenaarsleven.

Het kunstzinnige kindje in haarzelf was al haar hele leven onderdrukt door de wereld… Eerst waren het haar ouders die niet wilde dat ze als jong kind “tekenacademie” zou gaan doen om dan later in haar leven, kunst niet als beroepskeuze te mogen maken. Een “echt” beroep werd van haar geeist en ze was slim genoeg dus studeren moest er worden gedaan.

Dit hele gebeuren werd een intens afwijzen van een deeltje van haar magische uniekheid, een diep verdriet woekerde in haar ziel, het verdriet van “ongeaccepteerd zijn”…er niet mogen zijn omdat ze “geen kansen zou hebben als kunstenaar” want om als kunstenaar geboren te zijn…moest je danig talentvol zijn en je kunnen onderscheiden of je maakte geen schijn van kans…

Al die zaken werden diep verstopt in de doos van pandora. Haar hard werd een moordkuil en alle schoonheid die ze doorheen haar kunstenaarsogen zag, verdwenen uit haar woordenschat.

Die dag…in 2011, werd het begin van een hergeboorte die vroeg om dat kleine kindje een hand te geven en haar de toelating te geven te “tekenen”, zich niet woordelijk maar via kleur uit te gaan drukken.

Rainbow haar vroegste herinneringen van visioenen over werelden die nooit besproken werden, gaan van ver voor haar 7de verjaardag. Haar eerste kennismaking met haar creatieve daadkracht begon bij een droom over de organisatie van haar slaapkamer die op dat ogenblik danig ongelukkig was (ze moest haar deur sluiten om deftig in haar kamertje te kunnen stappen)… Ze droomde hoe haar kamer zo werd georganiseerd dat, dat probleem niet langer aanwezig was en haar deur open kon blijven staan. Die dag na school thuiskomend…bleek haar kamer net zoals in haar droom te zijn verplaatst. Je kan haar ongeloof voorstellen toen ze haar kamer na haar schooldag zo aantrof, geheel niet wetende wat haar te wachten stond. haar moeder had de ingeving gekregen om de meubelen te verhuizen en had haar kamer zo geplaatst, net zoals in haar droom.

Dat was het eerste ogenblik van bewustzijn dat Rainbow zich kon herinneren…een dom voorval misschien in uw ogen maar het zette haar leven op zijn kop. Het was het eerste bewijs voor Rainbow dat magie bestond in het leven, dat wij mensen een ongeziene macht hebben op onze omgeving, dat onze creatiekracht in onze geest een waanzinnig vermogen heeft, dat we alles rondom ons kunnen magnetiseren en naar ons toe kunnen laten stromen.

Zo klein als ze was… 7 jaar…zo groot werd haar visie….! Ze groeide doorheen het leven met het nodige leed, ontmoette steeds opnieuw onderdrukkende mensen en grenzen die haar opgelegd werden door het alles rondom haar. De frustratie en het gevecht werd groter en uiteindelijk kreeg de overlever in haar het eerste bevel…

Die overlever was een zegen…maar ook een vloek bleek 20 jaar later. Vele relaties, contacten, ervaringen werden getekend door deze dominante aanwezigheid en hadden haar verder verweidert van wat ze echt wilde ipv dichterbij gebracht.

En ookal tekende ze al sinds 2011…nu 2018 was het verdriet, de onmacht en de haat-liefde relatie met wat haar ziel wilde brengen nog steeds erg beladen. Haar onvermogen om haar tekeningen en haar mediale inzichten te doen gronden, bleven net zoals haar ouders voorspelden…niet genoeg om haar te voorzien in haar levensonderhoud.

Ze had alles geleerd: marketing, therapeutische opleidingen, google ads, keywoordsettings, website bouwen, domeinnamen gebruiken, oneindige kennis opgeslagen maar de kennis om haar gevoelige ziel op de plaat te leggen en te tonen aan de wereld zonder angst voor de veroordeling…niet.

Ze voelde de zwaarte drukken op haar borst en keel, het benam haar de adem, maakte haar benen zwaar en deed haar moe zijn. Beinvloede haar hele humeur maar ook deels haar intense geluk…

Rainbow was in september 2017 verhuisd, ze was haar geboorteland ontvlucht in een poging dichter bij de natuur te gaan leven en dan ook dichter bij haar eigen natuur. Een klein hoevetje in de Hongaarse Steppe behuisde ze nu, samen met haar gezin.

De bomen spraken met haar, haar magnetische kracht nam toe met de dag. Ze zag hoe planten met haar energetisch connectie maakte en hierdoor ontkiemden op haar vraag… Ze wist eigenlijk nog steeds niet of ze de plant voelde die tegen haar sprak of het haar spreken tegen de plant tot het activeren leidde. Een vraag van de kip of het ei, die haar eigenlijk haar hele leven zal achtervolgen!

Afgezonderd van de maatschappij werd ze opnieuw het kind van de MOEDER, GAIA bepaalde en werd haar zieleverwant in het openbaren van haar innerlijke woelwater. Rainbow is een intermediate wanderer of een tussenwereldkind, wandelend doorheen de sluier van ons bestaan ziet ze magische energieen die deel uitmaken van ons dagelijks bewustzijn en die ons onbewust boodschappen brengen over het leven en ons lijden.

Al tekenend voor vele klanten doorheen de jaren begon ze te beseffen dat haar tekeningen ook een bewuste boodschap brachten een meer universele boodschap, een boodschap die voor iedereen van waarde was. Feeën, deva’s, godinnen, finxen, Fatons, Freya’s, Drako, de jeugdbeschermer, ze waren allen figuren van de tussenwerelden die zich voor haar toonden en hun verhaal brachten in functie van de vele zoekende onder jullie.

Verhalen over de puberteit, heilige wezens, totems, zwangerschap, intuitie, inzicht, geluk, vrijheid… Ze zijn meer dan woorden in ons bestaan! Ooit kregen zij deze namen, gegeven in een tijd waarin energie onze kracht was en een heilig weten bracht in ons woelige bestaan als mens.

Eens was er een tijd waarin deze figuren belangrijk waren, ze waren richtingaanwijzers doorheen het leven, brachten bescherming aan onze gezinnen, beminden onze baby’s, heiligden onze huwelijken, verrijkten onze taal.

Rainbow kreeg als tussenwereldkind de toelating opnieuw over hen te schrijven, hun bestaan terug recht te geven in kleurrijke tekeningen die mensen aan het denken zetten. De urenlange gesprekken met deze tussenwereldbewoners leerde haar de vele getekende inzichten over het leven na de dood, de ziel, de rust, de gave, innerlijke passie, ze gaven verklaringen aan de vele levensvragen die ze zichzelf al van kindertijd af aan stelde. Haar zoekende geest was altijd hongerig geweest en toen de mystieke figuren zichzelf openbaarde en haar hun verhalen vertelde, besefte ze dat over deze wezens tekenen sneller ging dan de vele mystieke verhalen in wooren opschrijven. Dat schrijven zou dan later wel komen want ze had de tekeningen als een schatkaart opgesteld voor haar liggen om wanneer de tijd er rijp voor was terug te ontrafelen en ze een geschreven gezicht te geven.

Ze zien er misschien kinderlijk uit want dat verwijt kreeg ze al wel eens meer maar als je dieper durft zien als het eerste oordeel, opent zich de wereld waarin Rainbow deze ontmoetingen mocht ervaren en zou de universele kennis die er vanuit gaat een enorme verrijking kunnen geven van uw bestaan.

Rainbow was op weg naar haar eigenste innerlijke succes, een succes dat niet uit groene flappen (dollars) hoefde te bestaan maar een succes waarin het leven met haar sprak en haar de symbolische betekenissen openbaarde die ze van diepe liefde voor de mensheid gewoon graag wilde delen met haar medemensen, dat gevoel was gewoon sterker dan haarzelf…

Ze had zoveel te delen, zoveel kennis, zoveel rijkdom, zoveel passie, zoveel kracht… het is aan jouw de LEZER van deze verhalen, om je hart te openen en het geschenk er van te willen ontvangen en daardoor de diepe boodschappen die deze sprookjes brengen te vatten en ze te gebruiken voor een beter  en voller bewuster leven.

Analyse van de tekening:

Een gesluierde figuur, dragend de dag en nacht om haar huid, haar handen verheven tot de sterren en heelal, toont een verhaal over het leven. Haar bovenste chakra’s opgelicht met ieders hun symbolische kracht, worden gevoed door een groeiende boom die zich wortelt aan haar voeten en die doorheen haar fysieke bestaan worstelt. De nacht, het duister en de sterren bezaaide mantel maken connectie met een zilveren waas die de rijkdom van de duisternis wil symboliseren. Hoe zwaarder het bewandelde levenspad, hoe duidelijker en krachtiger de voortvloeiselen in ons leven.

In het dagleven waar haar sluier roze is, worden we aangemoedigd de kracht van zelfliefde te begrijpen en te gaan omarmen om hiermee ons bestaansrecht juist kleur te gaan geven. Dit word zeer duidelijk door de sterren en zon die de rechterhand draagt. De klimop die langs de mantel groeit staat voor bescherming in ons fysieke bestaan. We hebben het hoedende oog van onze lichtbegeleiders nodig om ons bestaan te kunnen garanderen doorheen de gevaren van het dagelijkse leven.

De zonnevlecht staat het sterste op de voorgrond en wil hiermee de belangrijkheid van dit chakra erg duidelijk naar voren schuiven. De zonnevlecht is een krachtig centra dat de intrede van de ziel behuist, het ego vorm geeft en ons onderscheid van de anderen rondom ons. Het is ook het bewaarpunt van onze emoties die onverwerkt hun weg banen doorheen de energiebanen van ons bestaan. Het zonnevlecht chakra bevat de kracht van alle andere chakra’s onder haar en is een complex chakra met meerdere lagen die goed begrepern dienen te worden. De zonnevlecht heeft ook haar eigen worteling want als je emoties niet gegrond geraken dan word je persoon een vaag deel van zijn oorspronkelijke kracht.

Bezoek mijn shop voor meer Etsy
expand_less

Meest gestemde postsexpand_less

Recente posts