Γ—

Yoors


Inloggen
Γ—

Yoors


#

0 volgers
notifications_noneadd

Iedereen blij


Gister een mooi volk mogen scheppen (grote zwerm) mensen blij, ik blij. Heb ze maar direct uitgenodigd voor de open dagen, Kunnen ze zien hoe het met "hun" bijen gaat 🐝🐝. Het volk was dusdanig groot dat het niet meer fatsoenlijk in een zesramer paste, dan maar direct in de bijenkast. Daarna de kast open en lekker de vrijheid zodat ze aan de slag kunnen. #honingvandeimker #natuurzuiverehoning #honingbij #hoekschewaard #strijen #oudeland www.totalisnaturales.nlMona
Fijn voor jou en voor de bijen.
13-06-2018 20:10
13-06-2018 20:10 β€’ 1 reactie β€’ Reageer
De jagende imker
πŸ‘πŸπŸπŸ
14-06-2018 21:25
14-06-2018 21:25 β€’ Reageer
Eric's ervaringen
Fijn voor de mensen en voor jou.
11-06-2018 17:47
11-06-2018 17:47 β€’ 1 reactie β€’ Reageer
De jagende imker
πŸ‘πŸπŸπŸ
12-06-2018 12:47
12-06-2018 12:47 β€’ Reageer
Encaustichris
Een echte win-win situatie, heel fijn!
11-06-2018 13:33
11-06-2018 13:33 β€’ 1 reactie β€’ Reageer
De jagende imker
πŸ‘πŸπŸπŸ
12-06-2018 12:43
12-06-2018 12:43 β€’ Reageer
jolandemooij
Wat fijn voor de bijen dat je zo'n mooi huis voor ze hebt.Β 
10-06-2018 19:49
10-06-2018 19:49 β€’ 1 reactie β€’ Reageer
De jagende imker
πŸπŸπŸπŸ‘
12-06-2018 12:43
12-06-2018 12:43 β€’ Reageer
Leonardo
Heel leuke hobby. En prima dat er weer bijenvolken aanwezig zijn. Want met de bijen in het algemeen gaat het al jaren niet zo best, niet waar...
10-06-2018 12:50
10-06-2018 12:50 β€’ 1 reactie β€’ Reageer
De jagende imker
Het is meer als een hobby...Β  kijk maar eens op mijn website.Β  M.b.t. de bijen, het gaat inderdaad niet zo heel best,Β  niet alleen de honingbij.Β  ikΒ  verzorg mijn bijen goed en bestrijdt de varroa mijt consequent.Β  Dit is de grootste vijand van de honingbij. Daarnaast beheer ik samen met mijn buurman een biotoopverbeteringsproject waarmee we bijen, vlinders en hommels,Β  maar ook andere insecten en wild tegemoetkomen. We doen ons best πŸπŸπŸπŸ‘
10-06-2018 14:14
10-06-2018 14:14 β€’ Reageer
Schorelaar
Leuk, mooie grote zwermΒ 
10-06-2018 10:53
10-06-2018 10:53 β€’ 1 reactie β€’ Reageer
De jagende imker
een mooi cadeautje 🐝🐝🐝
10-06-2018 12:44
10-06-2018 12:44 β€’ Reageer