Wees niet bang {Jesaja 41} | Flying Eagle

Wees niet bang {Jesaja 41}

Ben je bang? Angst is slechte raadgever 

Bijbelstudie Jesaja 41:10

Het is niet vreemd om als mens bang te zijn. Zeker ook in een tijd als deze. Het is corona voor en corona na. Daarnaast is er haast niets meer over in het leven. Ook wanneer je in God gelooft, kan de twijfel keihard toeslaan.

Misschien voelt het wel alsof God jou verlaten heeft. Alsof Hij je met huid en haar aan de vijand overlevert. Hij kan heel ver weg lijken, als ziekte, depressiviteit en eenzaamheid je overvalt. Dan ligt de angst als een schier onverwoestbare vijand op de loer.


Zoiets had het volk Israël ook, in de tijd van het Oude Testament, in Jesaja 41. En juist toen kregen zij een boodschap van de Allerhoogste.

Israël, wees niet bang, want Ik ben met je. Kijk niet angstig rond, want Ik ben je God. Ik maak je sterk. Ik help je. Ik houd je stevig vast en Ik kom voor je op. Daarmee geeft God aan, dat ze niet bang hoeven te zijn. Dat angst een slechte raadgever is.

jesaja41

Groei en bloei in de woestijn 

Een paar verzen verderop belooft God, dat de woestijn in bloei zal komen. Dat doet mij denken aan wat een paar hoofdstukken eerder staat: de steppe zal bloeien en juichen.

Ooit zong ik een lied van Huub Oosterhuis in een musical over het Hooglied. Dat was in een periode waarin groei en ontwikkeling sowieso centraal stonden in mijn leven. Ook een periode van fysieke en psychische genezing. Mijn persoonlijke steppe begon langzaam maar zeker in bloei te komen.

En daarmee nam ook de rol van God, de Bijbel en het christelijk geloof in mijn leven steeds meer toe. Niet zo verwonderlijk ook misschien na zo’n bijzondere redding op en langs de snelweg. De invloed van angst in mijn leven begon juist ook met die musical tot een einde te komen.

Is deze belofte ook voor jou en mij? 

jesaja41

De hier aangehaalde belofte is natuurlijk voor het volk Israël. Dit volk is al vanouds Gods oogappel. In de kerkgeschiedenis heeft de kerk zich wellicht te veel vereenzelvigd met Israël.

Heeft de kerk ook hier zich ten onrechte een belofte toegeëigend? Dat durf ik niet met 100% zekerheid te stellen. Toch zie ik hier wel mogelijkheden.


God Zelf is door de jaren heen niet veranderd. Dat is een ding wat zeker is. Kijkend naar Zijn hart vol Liefde en ontferming, lijkt dit wel een algemeen geldende belofte.

Oftewel, ook voor jou als lezer geldt dat je niet bang hoeft te zijn. Je mag je angst bij Hem onder het kruis neerleggen en achterlaten. Ook in deze coronatijd. Hij houdt jou vast, als jijzelf Hem die ruimte maar geeft…


 

Wil je ook meeschrijven of reageren,
maar ben je nog geen lid van Yoors?

Share
You share. We pay your share.