Richard van O. de medeverdachte in de Amsterdamse zedenzaak. 

De Amsterdamse zedenzaak kwam aan het licht nadat de Amerikaanse politie in 2010 onderzoek deed naar een internationaal kinderpornonetwerk. Op 7 december 2010 toonde Opsporing Verzocht een foto van een foto (afkomstig uit dat onderzoek) van een jongetje met een Nijntje-knuffel. Men herkende het jongetje en diezelfde avond werd Robert M. aangehouden.

 

Op 12 december 2010 maakte de Amsterdamse burgemeester bekend dat er op twee Amsterdamse kinderdagverblijven waar Robert M werkzaam was 30 tot 50 kinderen slachtoffer waren van seksueel misbruik. Ten tijde van het politieonderzoek werkte M als oppas. Voor M. de perfecte baan om ongestoord kinderen te misbruiken. M. werd nu verdacht van seksueel misbruik van minderjarigen en het maken en verspreiden van kinderporno. Naast M. werden ook diens echtgenoot Richard van O en Edwin van R aangehouden. In mijn presentatie focus ik mij op het strafproces tegen Richard van O de echtgenoot van Robert M. omdat de zaak tegen M te gevoelig ligt bij medestudenten die ouder zijn van (jonge) kinderen

 

Wie is Richard van O?

Naam: Richard van O.

Geboortedatum: 5 maart 1973

Woonplaats Amsterdam

Beroep: Buschauffeur (Met verstand van computers)

Was samen met Robert M enige tijd lid van pedofielenvereniging Martijn en beheerde enige kinderpornosites.

 

Waarvan werd hij verdacht?

Richard van O. werd  ervan verdacht dat hij een minderjarige jongen gedwongen heeft tot ontucht. Daarnaast staat hij terecht voor het bezit en verspreiden van een grote hoeveelheid kinderporno.

 

De definities en de maximum straffen van de ten laste gelegde feiten

            Dwang van een minderjarige tot het plegen van ontucht.

In artikel 246 van het wetboek van strafrecht gaan over het dwingen van anderen van het plegen van ontucht.

 

Hij die door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid iemand dwingt tot het plegen of dulden van ontuchtige handelingen, wordt, als schuldig aan feitelijke aanranding van de eerbaarheid, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.

 

De wetgever neemt het plegen van ontucht bijzonder hoog op. Zeker als hierbij sprake is van dwang om een ander ontucht te laten plegen. Dat kun je vooral zien aan de strafmaat. Hieruit valt op te maken dat het een gekwalificeerd delict betreft omdat er verzwarende omstandigheden van toepassing zijn.

            Het bezitten en verspreiden van kinderporno

In artikel 240b van het wetboek van strafrecht vindt je in lid 1 en 2 onderstaande bepalingen:

 

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft degene die een afbeelding - of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding - van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreidt, aanbiedt, openlijk tentoonstelt, vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert, verwerft, in bezit heeft of zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaft.

 

2. Met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft degene die van het plegen van een van de misdrijven, omschreven in het eerste lid, een beroep of een gewoonte maakt.

 

Uit lid 1 en 2 valt dus op te maken dat de wetgever alle handelingen die met het maken, bezetten en/of verspreiden van kinderporno te maken hebben behoorlijk kwalijk achtten. Bij lid 1 is er sprake van een gronddelict terwijl er bij lid 2 sprake is van een gekwalificeerd delict doordat er bij het beroepsmatig maken en verspreiden van kinderporno een verzwarende strafmaat van toepassing is.

           

 

Het strafproces tegen Van O

Het strafproces tegen M. en Van O begon op 17 maart 2011 in de Bunker te Amsterdam-Osdorp. De eerste regiezitting begon op 17 maart 2011. Het Openbaar Ministerie eiste tegen Van O. een gevangenisstraf van 12 jaar. Op 21 mei 2012 deed de Rechtbank uitspraak in de zaak. De Rechtbank  Veroordeelde Van O. tot een gevangenisstraf van 6 jaar, wegens het  faciliteren en bezitten van kinderporno + ontucht met een 15-jarige jongen. Hij werd vrijgesproken voor het medeplegen van zedenfeiten van Robert M. De veroordeling van Van O. is geheel overeenkomstig met artikel 240b lid 2 van het Wetboek van Strafrecht.

 

Het hoger beroep.

Op 22 mei 2012 lieten de advocaten van Van O. weten in hoger beroep te zullen gaan tegen de uitspraak. Op 26 mei 2013 werd Van O in hoger beroep veroordeelt tot een gevangenisstraf van 4,5 jaar. Later dat jaar werd Van O. voorwaardelijk in vrijheid gesteld nadat hij tweederde van zijn straf had uitgezeten. Na zijn vrijlating werd Van O opgenomen in een kliniek.

 

Bronnen:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdamse_zedenzaak.

http://www.parool.nl/amsterdam/zedenzaak-profiel-richard-van-o~a1860898/

https://www.nrc.nl/nieuws/2013/12/05/richard-van-o-komt-na-vrijlating-direct-in-kliniek-a1429102

Wetboek van Strafrecht.

Wetboek van Strafvordering.