×

Yoors


exit_to_app Inloggen

camera_alt
Afbeelding toevoegen
SWOT-analyse en marketingstrategieën

SWOT-analyse en marketingstrategieën


Het is zover vandaag. Ik heb mijn feedbackgesprek vanmiddag en moet daarna binnen twee dagen mijn eindversie van het hbo afstudeeronderzoek inleveren. Nu blijkt er wat te schorten aan mijn SWOT-analyse, en moet ik dus in de boeken duiken, om dit toch op tijd af te krijgen en ook nog eens goed te doen. Dus hier even zowel voor mezelf, als voor de geïnteresseerde, een lesje SWOT-analyse.

Een SWOT-analyse is volgens de marketingstrategen een combinatie van zo'n beetje alle bedrijfsstrategieën voor marketing. SWOT staat voor Strengths (Sterktes), Weaknesses (Zwaktes), Opportunities (Kansen) en Threats (Bedreigingen). Op zich ziet de SWOT-analyse er niet zo moeilijk uit. Als je echter daarna al die theorieën na moet gaan, dan zakt de moed je wel even in de schoenen. Welkom in mijn wereld. Ik zal het even uitleggen.

Een SWOT-analyse bestaat uit het opschrijven van interne en externe confrontaties van een bedrijf of organisatie. Je bekijkt wat de sterkten en zwakten zijn van de organisatie (een interne analyse, waarvoor nog zo'n 20 andere modellen bestaan om die te onderzoeken) en de kansen en bedreigingen (de externe analyse, waarvoor zo mogelijk nog meer dan 20 andere modellen zijn). Dit zet je in een mooi tabelletje zodat alles onder/naast elkaar staat.

Vervolgens maak je een confrontatiematrix, waarin je de belangrijkste sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen met elkaar confronteert. Heeft een kans bijvoorbeeld positieve invloed op een bedreiging? Of heeft een zwakte negatieve invloed op een kans? Dit doe je door in een tabel plusjes en minnetjes uit te delen aan de combinaties van interne en externe factoren. Je kijkt dan waar de pijnpunten liggen. Cluster je gegevens, en je ziet of je het beste kunt gaan groeien, verbeteren, verdedigen of ombuiten.

Uiteindelijk moet je, volgens de marketinggoeroes, nog strategische opties benoemen: wat zijn de kernissues, en welke sterktes/zwaktes/kansen/bedreigingen kunnen het best worden aangepakt? Welke bieden de beste mogelijkheden? Hiervan probeer je ook nog de effectiviteit te berekenen. Uiteindelijk kom je dan op een aantal aanbevelingen uit. Deze aanbevelingen dienen om de organisatie op de rails te krijgen, of als richtlijn voor het promoten van een product, of vul maar in. Leuk he?

Kort gezegd: Er zijn 10 stappen.
1. Verzamelen van gegevens over de organisatie.

2. Ordenen van deze gegevens (waar hoort wat bij?)

3. Spiegelen (welke gegevens passen bij elkaar?)
4. Sorteren (welke issues zijn het belangrijkst? Overzicht SWOT maken)
5. Confronteren (punten toekennen aan combinaties van interne en externe factoren)
6. Clusteren (Basisstrategieën toepassen: groeien, verbeteren, verdedigen en ombuigen)

7. Benoemen (label de clusters)
8. Opties benoemen (benoem mogelijkheden op basis van je clusterlabels)

9. Waarderen (toets de opties aan drie criteria: geschiktheid, haalbaarheid en acceptatie)

10. Kies de beste optie!


Bron: Klop. A. (2014). Marketingstrategie in ontwikkeling. Van klassieke modellen naar waardemarketing. Bussum: Uitgeverij Coutinho. P. 174 (H8).