×

Yoors


exit_to_app Inloggen

camera_alt
Afbeelding toevoegen
Wat is ASS en hoe ermee omgaan???

Wat is ASS en hoe ermee omgaan???


Wat is ASS? 

ASS is de afkorting voor Autisme SpectrumStoornis. Het is een verzamelbegrip voor verschillende vormen van autisme.

Mensen met ASS hebben een afwijking in de bouw van de hersenen, waardoor zij meer moeite hebben om structuur in hun leven te brengen en ze hebben moeite met inschatten van sociale interacties.

 

Kans op ASS

Het is niet precies bekend hoeveel procent van de bevolking ASS heeft, maar tot nu toe wordt ervan uitgegaan dat 1 op de 100 mensen ASS heeft (1% van de bevolking.) Je zou denken dat autisme vaker voorkomt dan vroeger, want het lijkt erop dat in iedere klas wel jongeren zitten met een vorm van autisme. Dit is voor een deel te wijten aan de sociaal-eisende maatschappij van tegenwoordig. Het leven is complexer en hectischer geworden. Waar vroeger de kaders vaak duidelijk waren, is er nu een veel grotere brei aan (sociale) informatie. Voor mensen met een lichte vorm van autisme komen de gevolgen van hun beperking daardoor tegenwoordig sneller naar voren. En zo lijkt het dat autisme een ‘modeverschijnsel’ is, maar dat is het niet.

ASS is erfelijk en niet te genezen, er zijn geen medicijnen voor. Wel kunnen mensen met ASS leren omgaan met hun beperking. Bovendien kunnen de speciale vaardigheden die zij hebben vaak goed ingezet worden voor het werk in de maatschappij en in de kerk.

 

 

Mensen met ASS zijn niet autistisch, maar hebbenautisme.

 

Meneer van Hoek heeft een sterk taalgevoel. Daarnaast heeft hij een groot rechtvaardigheidsgevoel en hij is precies. Het beamteam heeft deze broeder gevraagd om de taalfouten uit de liederen en teksten van de beamer aan te geven.

 

Eveline van Drie is gevraagd om het archief van de plaatselijke kerk bij te houden. Ze houdt van ordenen en werkt nagenoeg foutloos.

Kenmerken | Herkennen van autisme

Ieder mens is anders, dat geldt zeker ook voor mensen met autisme. Het is daarom niet altijd gemakkelijk om autisme te herkennen. Je mag officieel pas van ASS spreken als het ook is gediagnosticeerd.

Globaal kun je de kenmerken van ASS in twee categorieën verdelen:

 

 1. Beperkingen in de sociale communicatie en interactie
 • Mensen met ASS hebben problemen in de sociale interacties: ze vinden het moeilijk om iemands gedrag te ‘voorspellen’. Ze begrijpen gezichtsuitdrukkingen en emoties niet. Een relatie met iemand aangaan is voor hen lastig, omdat ze zich niet of heel moeilijk kunnen inleven in een ander.

 

Personen met ASS verwerken informatie als losse elementen en niet als een geheel. Vergelijk het met losse puzzelstukjes. Ze horen een klein onderdeel van een verhaal en snappen de clou niet. Of ze zien een klein dingetje waar ze op gefixeerd raken. En ook de dubbele betekenis van een grap snappen ze vaak niet.

 • afb2Je ziet hiernaast een wandelwagen. Iemand met ASS ziet in één oogopslag hoeveel driehoeken in de tekening staan, zonder te bedenken dat het om een kinderwagen gaat.
 • Mensen met ASS hebben moeite met plannen of een taak uitvoeren. Als het niet precies duidelijk is wat de opdracht is, raken ze gedesinteresseerd en verliezen ze de concentratie.
 • Als je iemand met ASS een opdracht geeft, maak dan stap voor stap duidelijk wat hij moet doen. Dat geeft structuur en zo kan hij heel goed de opdracht uitvoeren.
 • Mensen met ASS hebben moeite met het zich inleven in een ander en het herkennen van eigen motivaties. Soms gaan ze gewoon door met hun eigen verhaal, zonder te reageren op het verhaal of de reactie van een ander. Ook inzicht in hun eigen gedrag is beperkt. Op een vraag als: ‘Waarom heb je je werk nu nog niet af’ kunnen ze vaak geen antwoord geven. Ook hebben ze moeite met het voorspellen van iemands gedrag. Waarom wordt iemand ineens boos?

 

Kinderen met ASS

 • Kinderen met ASS maken niet of nauwelijks oogcontact. Ook reageren kinderen vaak afwijzend op knuffelen of lichamelijk contact. Hierdoor komt de hechting met ouders vaak moeizaam op gang.
 • Ook spelen kinderen met ASS vaak op een andere, opvallende manier. Ze kiezen er vaak voor om alleen te spelen. Ze vinden fantasiespel moeilijk en op onverwachte gebeurtenissen kunnen ze angstig of driftig reageren.

 

 1. Repetitief gedrag en specifieke interesses
 • Iemand met autisme heeft specifieke interesses en soms stereotiep gedrag. Ze hebben veel moeite met het afwijken van bepaalde gewoontes en patronen. Ze houden over het algemeen van het verzamelen van feiten en weetjes. 

 

 

Filmpjes:

Aflevering Klokhuis over autisme  

 

Wat is autisme?

 

Kenmerken van autisme

Verschillende vormen van ASS

ASS is het ‘paraplu’begrip voor de verschillende vormen van autisme.

Bij het klassiek autisme (Syndroom van Kanner) kun je spreken van een verstandelijke beperking. Bij de andere uitingsvormen van ASS is er sprake van een normaal tot hoog IQ.

We geven je een korte uitleg van een aantal vormen van autisme. Als je er meer over wil lezen, kun je gebruik maken van de websites die we adviseren.

 

 Klassiek autisme

Klassiek autisme is de meest complexe vorm van ASS die er bestaat. Bij klassiek autisme heeft de persoon de meeste kenmerken die genoemd worden bij autisme. Daarnaast is er sprake van een verstandelijke beperking. Je kunt op de portal mensen met een beperking onder syndromen en kenmerken meer lezen over klassiek autisme.

 


Asperger

Mensen met het Aspergersyndroom zijn normaal tot hoogbegaafd. Ze hebben een goede taalontwikkeling, maar ze nemen taal vaak letterlijk. Spreekwoorden en gezegden, humor en ironie kunnen ze niet direct begrijpen. Dit moet eerst uitgelegd worden.

Mensen met Asperger zijn daardoor vaak eerlijk en direct.

Daarnaast hebben ze een aantal specifieke kenmerken:

 • Problemen met sociale interactie en een opvallend beperkt repertoir van interesses en activiteiten.
 • Moeite om relaties aan te gaan.
 • Moeite om spontaan te reageren op plezier, of het delen van belevenissen.
 • Speciale hobby’s en een beperkt interessegebied.
 • Regels en afspraken kunnen star worden gehandhaafd.
 • Onbekende situaties leveren stress op. Ze zijn altijd op hun hoede of ze gaan ‘de clown’ uithangen, om niet te hoeven voldoen aan de ‘normale’ omgangsvormen.

Filmpje

De zus van Einstein – Ivo heeft Asperger, hij legt uit wat dit voor hem betekent.

 

PDD-NOS

PDD- NOS is de afkorting van PervasiveDevelopmental Disorder Not Otherwise Specified. Vertaald betekent dit een Pervasieve Ontwikkelingsstoornis, niet anders omschreven.

Officieel wordt de term PDD- NOS niet meer gebruikt, maar in de dagelijkse omgang kom je het nog wel tegen.

De diagnose PDD-NOS werd gegeven als er sprake was van een aantal kenmerken van autisme, dus niet alle. Daarmee is niet duidelijk wat PDD-NOS precies is, wel is er een aantal richtlijnen.

Er is een zichtbare achterstand in de sociale interactie of er is sprake van een stereotiep gedrag en specifieke interesses. Mensen met PDD-NOS hebben moeite met het begrijpen van eigen gedrag en kunnen zich moeilijk in iemand anders inleven.

Filmpje over een jongen met PDD-NOS

 

ODD

ODD is de afkorting van Oppositionel DefiantDisorder, een antisociale en agressieve gedragsstoornis.

ODD komt vaak voor in combinatie met ASS of ADHD, de kenmerken van deze stoornissen lopen door elkaar heen, waardoor een diagnose voor ODD vaak lastig is vast te stellen.

Mensen met ODD hebben moeite met regels en gezag en ze kunnen driftig en boos zijn. Ze hebben weinig inzicht in hun eigen gedrag en geven de schuld aan anderen. Ze hebben een groter risico om verslaafd te raken aan verdovende middelen.

Mensen met ODD hebben baat bij regelmaat en gesprekken over hun gevoelens. 

Filmpje

Ervaringsverhaal Sarah

 

MCDD

MCDD is de afkorting van Multiple ComplexDevelopmental Disorder, een meervoudig complexe ontwikkelingsstoornis. MCDD is een variant van ASS, maar er is geen sprake van sociale problemen.

Mensen met MCDD hebben moeite met het reguleren van hun gedachten en emoties. Ze hebben moeite om onderscheid te maken tussen fantasie en werkelijkheid.

Door problemen in het verwerken van prikkels ontstaan paniekaanvallen. Ze worden overspoeld door hun emoties en kunnen hier niet mee omgaan.

Een rustige en overzichtelijke omgeving biedt mensen met MCDD veiligheid waarin ze beter functioneren

Filmpje

Ik heb MCDD

 


WIE KAN MIJ TIPS GEVEN OVER HOE IK MET MIJN DOCHTER MOET OMGAAN AANGEZIEN ZE ASPERGE EN KLASJIEK AUTISME HEEFT? ZELF HEB IK BORDERLINE EN PTSS. MISSCHIEN HEBBEN JULLIE TIPS. ALLES IS WELKOM.
Mam.en.zo
Kijk eens op mijn pagina. Daar heb ik verschillende blogs geschreven over mijn dochter met autisme. Misschien heb je er wat aan om te lezen hoe wij het doen. Wij zijn soms ook zoekende maar soms hebben we de juiste weg voor haar al gevonden
27-03-2017 13:42
27-03-2017 13:42 • 1 reactie • Reageer
kellysworld
dank je wel ga ik zeker doen.
27-03-2017 18:52
27-03-2017 18:52 • Reageer
Karin van der Straaten
Wat een mooi duidelijk stuk, goed bij elkaar gevonden ook, chapeau Als jullie elkaar willen begrijpen, zul je heel rustig naar elkaar moeten luisteren of met hulp van een begeleider, deze twee verschillende vormen van net ff anders zijn maken t er niet makkelijker op je hebt dus meer geduld nodig.. PTSS pf heftig..heb k ooit ook erg gehad, sterkte
27-03-2017 11:06
27-03-2017 11:06 • 1 reactie • Reageer
kellysworld
dank je wel dat is lief van je dat je reageert. ik moet zeggen dat rustig blijven wel soms heel moeilijk is. vooral omdat er vaak spanning heerst
27-03-2017 18:51
27-03-2017 18:51 • 1 reactie • Reageer
DNF-Style
Vertel vertel vertel :-)
27-03-2017 10:32
27-03-2017 10:32 • 2 reacties • Reageer
kellysworld
gelukt om te veranderen
27-03-2017 10:42
27-03-2017 10:42 • 1 reactie • Reageer
kellysworld
Hmm ik snap er niks van ik heb nu al 3 x de tekst ingevoerd en blijft leeg hoe kan dat?
27-03-2017 10:34
27-03-2017 10:34 • 1 reactie • Reageer