Klein's Kritische Column (5)


Klein's vorige column:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Woord vooraf: Let op! De inhoud van dit blog gaat over dierenleed en kan als (zeer) schokkend worden ervaren!

Wat een ophef...

Het Slotervaart ziekenhuis 'valt om' en voor de Ijselmeer ziekenhuizen is het bestaan onzeker...

Zeker erg voor het personeel én de patiënten; zonder meer. Het domineert het nieuws vandaag en wordt besproken in de talkshow van 'Pauw'. Nederland op z'n smalst. Er zijn nog wel een paar ziekenhuizen meer in Nederland.

De aanstaande B.T.W. verhoging, afschaffing van de dividendbelasting, ouderenzorg, lerarentekort, o wat erg allemaal. En dat is ook redelijk belangrijk. Maar wat is er nou écht erg?

Lees A.U.B. niet verder wanneer u gevoelig bent voor mogelijk schokkende content.Jaarlijks komen er honderdduizenden dieren om bij stalbranden. Ach, who cares. Er zijn dieren zat toch? En pijn is toch maar pijn? Levend verbranden is toch niet zo erg? Pijn van een dier is niet zo erg als pijn van een mens. Een mens is belangrijk en een dier niet. Nee, dit soort zaken domineren het nieuws niet dagenlang. De misstanden in de slachterij in Tielt (BE) zijn we allang vergeten. In slachthuizen in Nl, worden varkens levend in kokendheet water gegooid en levend gevild. Dat werpt toch even een ander licht op ons lapje vlees hè... Maar men wil 't niet weten. Men wil dat niet zien, lezen of horen. En ik ook niet, video's en afbeeldingen daarvan, daar kan ik echt niet tegen. Als we de andere kant op kijken is het er niet. Het zijn maar dieren.

Dit artikel wordt niet populair, dat weet ik. Wellicht ook niet veel up-vote's, weet ik ook. Ook zal het niet massaal gedeeld worden, ok. Misschien verlies ik volgers; ik neem het risico. Dit vind ik te belangrijk om te negeren. Wanneer het ons persoonlijk raakt, wanneer het mij persoonlijk raakt, oooh, wat erg! Maar de rest is onbelangrijk. Als onze zorg, onderwijs, werkgelegenheid en onze financiële situatie maar in orde is. Ja, inderdaad. Ik ben kwaad! Dit is het tweede item wat ik schrijf voor een beter dierenwelzijn. Ook had ik kunnen kiezen voor een leuk verhaaltje of iets grappigs of luchtigs. Zeg ik nu dat men geen vlees mag eten? Nee. Hoeveel men er van mag eten? Nee. Wie ben ik. Alleen ben ik voor een beter dierenwelzijn en dieren hoeven niet gemarteld te worden. De beschaving van een volk kun je meten aan de hand van hoe we met onze dieren omgaan. Tot slot; Er is veel dierenleed wereldwijd. Weet dat het er is, naast het andere nieuws.

Weet dat het er is.

Weet.

© 27-10-2018 (Laatste update: 18-12-2019) Copyright; Blog, titel en teksten van/door: © The Original Enrique   Alle rechten voorbehouden/All rights reserved.   Headerafbeelding 'Klein' getekend door en gekregen van: Vampiremeerkat. Het copyright hierop is dus ook van haar.   Nb: Mijn blogs/items mogen altijd gedeeld worden! Tags: #slachthuizen #tielt #dierenleed #stalbranden #marteling #vlees #vleesconsumptie #dierenwelzijn #KKC #KleinsKritischeColumn


Klein's volgende column:

slachthuizen