Klimaatkwaad


#Klimaatkwaad: leg de verantwoordelijkheid waar hij behoort. Eén CO2-scheet van Shell is dus voldoende om de duurzaamheidsinitiatieven van een miljoen burgers effectief teniet te doen.
"Hoe kunnen we in vredesnaam braaf minder vliegen, korter douchen en elektrisch rijden terwijl de staat vrolijk fossiele brandstoffen subsidieert à 7,6 miljard euro per jaar?"

Stel je voor: een miljoen mensen die hun douchetijd halveren, 10 kilo vlees minder eten per jaar, elektrisch gaan rijden, zonnepanelen nemen en een vliegvakantie naar Curaçao laten schieten. Klinkt als heel wat? Het is minder dan 1% van de uitstoot van Shell. Tijd om grootvervuilers tot de orde te roepen.