Het Nederlandse bedrijfsleven financierde een klimaatscepticusMeer dan een miljoen voor #klimaatscepsis. Lang werd gedacht dat Nederlandse klimaatsceptici, anders dan in de VS, geen financiering ontvingen vanuit de olie-, gas of staalindustrie. Primaire bronnen tonen aan dat chemieprofessor Frits Böttcher in de jaren negentig meer dan een miljoen gulden ontving van een groep Nederlandse multinationals. Het expliciete doel: twijfel zaaien over menselijke oorzaak van klimaatverandering. De belangrijkste sponsor van het zogeheten ‘CO2-project’ was Royal Dutch Shell.

Nederlandse multinationals betaalden tussen 1989 en 1998 meer dan een miljoen gulden aan de prominente klimaatscepticus Frits Böttcher (1915-2008). Het expliciete doel: twijfel zaaien over klimaatverandering en de rol van de mens daarin.

Met het geld zet Böttcher een internationaal netwerk van klimaatsceptici op. Ook produceert hij meerdere rapporten, boeken en opinie-artikelen. Daarin schrijft hij bijvoorbeeld dat het broeikaseffect niet bestaat, en dat CO2 niet gevaarlijk, maar juist ‘goed voor planten’ is.

De twijfelzaaierij draagt er mede toe bij dat er in de jaren negentig weinig politiek draagvlak is voor dwingende maatregelen ten behoeve van CO2-reductie.

In 1998 droogt de financiering voor Böttchers ‘CO2-project’ op. De sponsoren zijn bang voor de publieke opinie; ook blijkt de klimaatsceptische lobby niet in staat te zijn om te voorkomen dat in 1997 het verdrag van Kyoto wordt getekend. 
The Beneficiary Challenge (5,000 YP) | #YoorsApril2021
Yoors Beneficiary - Summary Think about 1 Yoors Friend or Yoors Member whom you admire Make a nice promotional post about them or their content Make your chosen Yoorsie the beneficiary of your post Add the hashtag #yoorsapril2021 to your post Let's put our memory to the test. Do all of you remember what a beneficiary is? As we've read in my explanation post when you choose a beneficiary, all the Yoors Points you earn through your post will be transferred to them instead of you. This is a very humble gesture and you can surprise any of your friends, fans or idols with this handy dandy function. Who will be the winner? - The winner will be chosen by the Yoors Team (and is not necessarily the pool winner of the day), so be creative with your post! Deadline - Monday 12 April 2021 we choose the winner You can start posting today already! Reward - You will receive 5,000 YP as the winner. Even if you do not win you will receive boosters (if available) This prize will be transferred through the last post you made (without a beneficiary) Examples of what you could add to your post: Include photos of their work Interview them and post the results Add some links to their posts Praise them as a creator Write a review about their product Write a review about their post Promote their profile Create an item for them (drawing, painting, poem, photo, craft, etc) Good luck on creating! Don't forget that you can also win lots more during this challenge next to the 5000 YP: hearts, boosters, pool winner reward, comments, feedback and maybe even new friends and followers! Also press the "Join" button, if you haven't yet to stay updated about this and the next #yoorsapril2021 mini-challenge to come:) Read more - #YoorsApril2021 : Win a Total of 100,000 YP With our Mini Challenge Series - 10 Tips On How To Gain More Viewers On Yoors (Guaranteed!) - Yoors Beneficiary -