Klimaatverschuiving: Franse zomers in Nederland Z

Klimaatverschuiving: Franse zomers in Nederland

Vakantielanden worden bloedheet: tot 47 graden in Spanje en Portugal. Wie komende week op vakantie gaat naar het Middellandse Zeegebied, moet rekening houden met hitte van 35 tot meer dan 40 graden Celsius. In de binnenlanden van Spanje en Portugal wordt het nog warmer, met uitschieters tot 47 graden. (13 jul. 2022)

Klimaatverschuiving: die lange hete Franse zomers uit de jaren 70 vind je nu in Nederland. Klimaatverandering Nederlanders stonden er in de jaren zeventig voor in de file: die lange Franse zomers. Die maken we tegenwoordig thuis mee, blijkt uit dataonderzoek van NRC. Nederland is ’s zomers net zo warm als grote delen van het Midden-Frankrijk van toen.

Klimaatopwarming betekent voor NL: warmer, regenbuien worden heftiger en de grond wordt véél droger. Weet je het alvast, boeren van Nederland LTO en Rabo. Ga iets verbouwen dat tegen droogte kan. Niet straks extra subsidie eisen omdat het “zomaar opeens” te droog is geworden en neem maatregelen tegen dierenleed.

De temperaturen lopen weer hoog op met veel dierenleed als gevolg. Daarom de volgende maatregelen die genomen moeten worden om de dieren de steeds warm wordende zomer door te laten komen.
- verlaging van de snelheid in slachthuizen, zodat er minder dieren worden aangevoerd en het risico op wachtende vrachtwagens vol dieren in de hitte wordt verminderd;
- regels voor maximale wachttijd bij slachthuizen;
- een verbod op diertransporten op zomerse dagen;
- verplichte mechanische ventilatie tijdens transporten;
- fatsoenlijke controle door NVWA;
- vrije uitloop voor kippen, met beschutting en gelegenheid voor stofbaden;
- vrije uitloop, met beschutting en modderbaden voor varkens;
- minder dieren in de Nederlandse stallen tijdens de zomermaanden door ruim vóór de zomer fokbeperkingen in te stellen.

De landbouw kan niet lang overleven bij een bodemtemperatuur van 50 °C. Beschaving kan niet lang overleven zonder moderne landbouw - verbind de punten. Op het huidige traject loopt dit niet goed af. Als de bodem te warm wordt is landbouw überhaupt niet meer mogelijk. Dus als boeren serieus willen blijven boeren, zouden ze weleens aan de slag mogen met hun bijdrage aan klimaatdoelen.

Gaf moeder aarde ons maar wat duidelijker signalen. Een hittegolf bijvoorbeeld, droogte, overal bosbranden, of overstromingen of terugtrekkende gletsjers. Dan zouden we wakker schrikken en klimaatopwarming eindelijk serieus nemen. Toch?

boeren

We hebben afgelopen tijd veel oververhitte pasgeboren kalfjes gezien in kalver iglo's in de volle zon. Die iglo's zijn broeikassen waar het nog veel warmer wordt dan 'gewoon' buiten in de zon. We starten daarom handhavingsprocedures voor deze kalfjes. In de melkvee-industrie worden kalveren de eerste twee tot drie weken van hun leven individueel in hokken gehouden. In ongeveer 40 procent van de gevallen gebeurt dit in plastic boxen die ook wel kalver iglo’s worden genoemd. In de zon kan de temperatuur snel oplopen, zodat het in de iglo veel heter is dan daarbuiten.

boeren

boeren

boeren

Share
DM

2 comments