Jezus is Koning boven alle koningen


Hij is mijn God en mijn Heer, maar is Hij dat ook voor jou?

Deze blog publiceer ik op Koningsdag 2020. Een speciale dag, nu iedereen thuis moet blijven. Koningsdag anders dan anders. Maar… de èchte Koningsdag is sowieso anders…!

Jezus vergeeft ons onze zonden

Jezus is Koning boven alle koningen en Heer van alle heren, de oppermachtige Koning. Hij is de Deur naar de Vader en het pad naar vrede. Hij is de deur naar bevrijding, redding en genezing.

Hij reinigt onze ziel en vergeeft onze zonden, als wij Hem vergeving vragen; ongeacht hoe erg het is wat we gedaan hebben. Ja, zelfs de oorlogsmisdadigers zal Hij vergeven als ze oprecht zijn. Daar waar mensen de deur voor vergeving dicht kunnen gooien, staat die deur bij God nog wijd open.

koning

Wij kunnen vaak niet begrijpen dat God zo vergevingsgezind is. Het ontoelaatbare lijkt Hij zomaar toe te laten. Mensen denken dat Hij bepaald gedrag zomaar accepteert en dat het geen gevolgen heeft. Mensen vinden dat maar raar. Waarom dit God, waarom dat God, waarom zus God, waarom zo God? Vaak geloven ze niet eens in God.

Ze zien wel de splinter in het oog van de ander, maar niet de balk in hun eigen oog. Wat ze zelf hebben gedaan is niets vergeleken met dat wat een ander heeft gedaan. Dat is wat met die tekst bedoeld wordt. God kijkt anders dan wij, Hij is ook anders dan wij zijn. Hij is perfect. Dat kunnen wij niet van onszelf zeggen. Daarom kan ik van Hem het volgende zeggen:

Hij is de weg naar gerechtigheid 

koning

Hij is de doorgang naar heiligheid, Hij is de poort naar heerlijkheid en de openbaring van hemelse waarheid. Hij is de bron van wijsheid en de sleutel tot alle kennis.

Als jij denkt kennis tekort te komen, kan je dus naar Jezus toegaan en Hem vragen je kennis en wijsheid te geven. Dit is wat de aardse koning Salomo ook vroeg aan God. Het maakte hem tot de meest wijze persoon die ooit geleefd heeft en ooit zal leven, op Jezus Christus na uiteraard.

Jezus Christus is het levende Woord van God, Zijn woorden zijn waarachtig en Zijn beloften zijn betrouwbaar. Veel mensen beloven van alles om vervolgens hun beloften niet na te komen. Ze zeggen dit en ze doen dat. Jezus doet wat Hij zegt en zegt wat Hij doet. Als Hij iets belooft, mag je zeker weten dat het ook uitkomt. Misschien niet op de tijd en de manier die jij verwacht, maar het zal gebeuren.

Een voorbeeld daarvan zijn Abraham en Sarah. God beloofde hen dat ze een kind zouden krijgen. Zijn nageslacht zou niet te tellen zijn. Ze moesten vijfentwintig jaar wachten, maar de belofte kwam uit. Daaruit blijkt duidelijk dat Jezus is Wie Hij zegt dat Hij is. Het blijkt uit alles… 

Zijn daden zijn barmhartig  

Zijn goedheid kent geen grenzen en Zijn genade is meer dan genoeg en Hij is veel en veel genadevoller dan jij en ik. Zijn genade is zo groot, dat we ons daar geen voorstelling van kunnen maken. Zijn genade houdt in dat mensen naar de hemel gaan, die jij misschien naar de hel verwenst. Dat heeft alles te maken met de vergeving en redding die Hij mensen schenkt als ze oprecht vergeving vragen, zoals ik hierboven ook al beschreef. Zijn juk is echter zacht en Zijn last is licht. Zijn liefde is niet te meten, het bedekt ons zonder beperking.

Jezus is Gods Zoon 

Jezus is God zelf, de tweede Persoon van de Drie-eenheid Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij is het lam, maar ook de leeuw. Hij is onoverwinnelijk, al denk jij misschien dat je Hem gemakkelijk kunt hebben.

Je denkt misschien dat als jij boven bent, je Hem wel eens even goed de waarheid zult zeggen. Iemand durfde zelfs te zeggen dat hij Jezus in het gezicht zou slaan, als hij boven zou komen. Hij zei het minder netjes dan ik het nu opschrijf.


koning

Ik verklaar je: dit is niet wat er zal gebeuren. Zoals alle knieën, dus ook de jouwe en de mijne, zullen ook zijn knieën zich buigen voor God. De christenen zullen dat vrijwillig doen, de niet-christenen onvrijwillig. Gods Woord is Waarheid, dus je kunt maar beter zorgen dat je je knieën vrijwillig buigt. Dan ga je tenminste naar de hemel.

Hij is onweerstaanbaar 

koning

Dat vinden christenen en heeft niets te maken met wat de wereld onweerstaanbaar vind. We houden simpelweg heel veel van God, als christenen.

Je kunt Hem niet uit je gedachten zetten en Hem niet van je afschudden. Je kunt dit ontkennen, maar iedereen heeft wel een mening over Hem en als ze over Hem gehoord of gelezen hebben, zullen ze dat niet zomaar los laten.

Mensen komen tot bekering, omdat ze over Hem gehoord of gelezen hebben. Ze konden Hem niet van zich afschudden en kwamen er achter dat dat zo is, omdat Hij van hen houdt. Hij houdt ook van jou, al wijs jij Hem misschien af. Jezus wijst jou niet af.

Je kunt Hem niet overleven 

 

Je kunt echter ook niet zonder Hem leven. Je hebt het leven immers van Hem gekregen. De dood kon Hem niet grijpen en het graf kon Hem niet vasthouden. Alles heeft Hij ondergaan, in alles is Hij beproefd geweest en alles heeft Hij overwonnen. Hij is onze Koning! Van Hem is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid voor eeuwig en eeuwig en eeuwig. En tot in eeuwigheid roepen wij:

Amen, Here, God almachtig, Amen!

En jij: wat roep jij? Roep jij amen of roep je iets heel anders?

Wat je ook roept, je roept het eindoordeel over jezelf af. Neem je Jezus aan, dan komt het goed, wijs je Hem af, dan gaat het afschuwelijk fout. En zeg straks niet dat je het niet geweten hebt!

Gastauteur: Rachel

 

Wil je ook meeschrijven,
maar ben je nog geen lid van Yoors?

Comment and receive 50 YP 50
Requiem: Chapter 5
- Just in time Stephen March could save himself from a certain death with a lateral leap. The bright red glider drilled into the window of ' Redstone & Son ', a branch of a Western electronics company that had gained a foothold in the New World. One of the first groups to have won this authorization after the Second Cold War. The reinforced windows of the electronics store were no match for the kinetic forces of the runaway vehicle. The window glass splits into countless small pieces. At the last moment, Stephen had seen the murder vehicle rushing at him in the light of the window window. His rapid reaction, an instinctive reflex at the moment itself - was happiness or perhaps the result of his daily workout - had given him that small chance and saved his life. Because most of the pieces of glass had been broken up by the movement of the glider inside the shop space, March had not suffered any serious cuts. His pants and vest were torn and smeared by the fall, and his left leg was a little worse planed by the unsoft contact with the concrete, but the rest was not easy.. While he was still recovering from the first shock, he heard above the panicked screams of the pedestrians who witnessed the event, from the store a metallic scraping. To his great surprise, he saw the red carlide moving out of the storefront and turning to him. Stephen frowned amazed the eyebrows. Apparently, that killing machine was targeting him. This wasn't a coincidence, not an ordinary accident.. His hunch shouted at him a single word: “Run!’. He took the first street on the right at a delirious pace, almost slipping he could just avoid a pedestrian who was angry behind him. A second later he heard a bons accompanied by a creepy scraping sound. Stephen looked backwards and saw the unfortunate passerby crushed by the chasing autobot slipping along the wall in a blood-red pattern. The fear knocked him in the throat, the adrenaline made him run even faster. He thought the Metro, I should get it.. There, the runaway computer car wouldn't be able to follow him. He jumped up the stairs with two steps at the same time that would lead him to the main street via a few inland roads and also to the entrance of the underground train network. Whenever he reached the end of one of those roads, he heard the murderous vehicle approaching and blowing his neck like a hot breath. He walked even faster, and it seemed like he was given wings because of the fear that drove him. Eventually he came into the street where the entrance to the Metro was. He saw it as a redeeming mouth that would swallow it up. Another ten meters. With his last breath he squeezed out one last sprint. With a tiger jump, he plunged forward down the stairs and hurtfully rolled to the bottom of the entrance, where he hoped to be safe from the murderous autobot. Stephen felt vomited. It was a miracle, but apparently he didn't break anything at first sight, even though he was in pain everywhere. He crawled stumbling and leaning against a pillar again upright. The red monster remained hovering in front of the entrance to the Metro for a while and then disappeared out of sight.. People looked at him with fear, and many walked around him in a wide bow.. In the light of a window of a train he saw the reason. He just looked like a wreck. In the toilet of the underground, he tried to decent his clothes some and take up the worst damage. All in all, it turned out to be too easy. All his muscles were stiff due to the intense effort but nothing felt broken to. He bled from a number of small wounds to the elbows and hands. The abrasions on his leg did not look really life-threatening, although it had to be taken care of professionally. Stephen should see a doctor as soon as possible for a skilled patch. Now he no longer looked like a diplomat Stephen March, but more like a clochard who had walked into the wall several times in his alcoholic haze... or perhaps fell down the stairs of the Metro. His first idea was to tell the police everything and file a complaint against strangers. Only then did he realize that he had not seen a license plate number on his murderous stalker. In the New World all gliders or autobots were numbered on the bottom, the doors and the top of the vehicles. So one could immediately see or find out which city or area they came from. In addition, the windows were darkened so that he could not disclose the face of the driver or occupants. weird! He would wait a while to visit the police. His sixth sense told him that he might do more harm than good with that.. After an hour on the emergency service of the nearest hospital, he was given the necessary iodine tincture, special adhesive plasters containing an antibiotic and gauze dressing - and what was especially important - a strong painkiller. His leg was not broken, but still hit worse than he had previously suspected. Stephen told the doctor on duty that he had fallen from the stairs of the subway entrance due to a misstep and sustained those injuries. Even if that was only half the truth, it wasn't a lie. It sounded really convincing how Stephen brought it, but this explanation also avoided any annoying questions from the doctor on duty or a mandatory visit to the law services. Stephen March didn't get high on the Security Service right now, especially after the unsolved murder of his half-sister Suzy. The idea of walking a block and a little more at Redstone & Son to inquire, he also rejected. Maybe any witnesses recognized him while the police were still there investigating the case. What intrigued him most of all was the reason behind this unexpected attack on his person. Why was he attacked, hunted like a wild animal, eventually he was also nearly killed? What was the point, what was behind this, was this connected to Suzy's murder?? All the questions haunted in his head. He felt hunted and anxious and looked around as he sought his way back. When he was back at his apartment, he first poured himself a good whiskey.. He knew that it was not wise to mix medicines and alcohol, but this was an exception to the rule. His hand was still shaking slightly when the golden moisture was poured into the crystal glass. He took a big sip of Chivas Regal. Stephen felt the fluid that immediately warmed him a way to his stomach, which now settled some. Stephen let the last hours before his mind's eye pass. After the identification with Suzy's personal items he had received from Mr. Huang, he went for a walk in the shopping streets of Sanctuary. Getting his feelings back under control after the psychological thump he got in the morgue. Then suddenly the red homicide vehicle that showed up at him? Stephen put the rest of his whiskey glass aside and poured out the contents of the canary yellow plastic bag with his sister's personal belongings, whom he miraculously could have saved during all those struggles of the last few hours, onto the table. There were the usual things that are usually found in the possessions of a woman. First of all, her torn and bloody garments, which he laid apart with due respect and a great piece of dismay. Another example of the lack of sympathy from the New World police forces. In the pocket there was also a torn handbag, a broken lip gloss, a key ring, a hairbrush that had also suffered under the trap, a crushed pack of started paper wipes and a wallet with some banknotes in it, some pictures, but all her credit cards were missing or withheld by the Security Service. Scattered, he was messing around in all the boxes of her wallet when he found between two pictures in a note pleated in two. March immediately recognized Suzy Chang's beautiful female handwriting. There was only one word on it and a number: “Passage 6.”. It didn't tell him anything. That couldn't be the note Captain Vastai was talking about. The conscious note that referred to him? The key ring of four keys he weighed equally predominantly in his palm. He immediately recognized the blue rectangles key of an autobot. Number SW280387. Nothing was referring to that Passage 6. One of the other three keys must have been from Suzy's apartment since the name was printed in the key bar of the residence where she was staying: ' Pinewood House Asurai ’. A number was printed on the tip of the bar: 837. As he already knew, this referred to the eighth floor apartment 37. The other two were still a mystery to him. A mystery that he would certainly try to solve. He wouldn't ask the police what those keys were for.. By the way, if they had been of some interest, he probably wouldn't have gotten it.. Maybe today he took a walk to Pinewood House Asurai. Stephen changed and took the elevator to the underground garage with a painful grimace on his face in his own autobot and entered the address of the residence. The speech recognition program looked this up in its internal memory, started the almost silent drive system and the vehicle automatically slipped into the traffic jam of the pre-programmed route. Stephen leaned weary backwards in the seat and waited with his eyes closed for him to reach his destination.. copyright Rudi J.P. Lejaeghere Requiem: Chapter 4 or 6 - Requiem: Chapter 4 - Requiem: Chapter 6 -
Mickey.
This week I made two edits of Mickey, the cat of @De Craft Teacher Ede ✂️   What a beautiful animal and because she has such a beautiful eyes, it is also very suitable for watercolor accents.. This has become and I personally like it very well and the craft teacher is happy with it too.. She sent two photos, so I made an edit of the other photo.. I must honestly say that I like the first edit the most beautiful.. As I said in another post, I like this to do so much that I bought another course and have done my first practice with it by now: Nucly Course. - But my own dog Balou and Joep van Diaantje have already been edited: Photoshop watercolor editing. - Photo editing watercolor by Diaantjes Joep. - And the next edit is coming too, and when it's done I'll show it again.. #digitalart #waterverf #course #Nucly #watercolorpainting #photoshop #kat #dog