Jezus is Koning boven alle koningen

Jezus is Koning boven alle koningen

Hij is mijn God en mijn Heer, maar is Hij dat ook voor jou?

Deze blog publiceer ik op Koningsdag 2020. Een speciale dag, nu iedereen thuis moet blijven. Koningsdag anders dan anders. Maar… de èchte Koningsdag is sowieso anders…!

Jezus vergeeft ons onze zonden

Jezus is Koning boven alle koningen en Heer van alle heren, de oppermachtige Koning. Hij is de Deur naar de Vader en het pad naar vrede. Hij is de deur naar bevrijding, redding en genezing.

Hij reinigt onze ziel en vergeeft onze zonden, als wij Hem vergeving vragen; ongeacht hoe erg het is wat we gedaan hebben. Ja, zelfs de oorlogsmisdadigers zal Hij vergeven als ze oprecht zijn. Daar waar mensen de deur voor vergeving dicht kunnen gooien, staat die deur bij God nog wijd open.

koning

Wij kunnen vaak niet begrijpen dat God zo vergevingsgezind is. Het ontoelaatbare lijkt Hij zomaar toe te laten. Mensen denken dat Hij bepaald gedrag zomaar accepteert en dat het geen gevolgen heeft. Mensen vinden dat maar raar. Waarom dit God, waarom dat God, waarom zus God, waarom zo God? Vaak geloven ze niet eens in God.

Ze zien wel de splinter in het oog van de ander, maar niet de balk in hun eigen oog. Wat ze zelf hebben gedaan is niets vergeleken met dat wat een ander heeft gedaan. Dat is wat met die tekst bedoeld wordt. God kijkt anders dan wij, Hij is ook anders dan wij zijn. Hij is perfect. Dat kunnen wij niet van onszelf zeggen. Daarom kan ik van Hem het volgende zeggen:

Hij is de weg naar gerechtigheid 

koning

Hij is de doorgang naar heiligheid, Hij is de poort naar heerlijkheid en de openbaring van hemelse waarheid. Hij is de bron van wijsheid en de sleutel tot alle kennis.

Als jij denkt kennis tekort te komen, kan je dus naar Jezus toegaan en Hem vragen je kennis en wijsheid te geven. Dit is wat de aardse koning Salomo ook vroeg aan God. Het maakte hem tot de meest wijze persoon die ooit geleefd heeft en ooit zal leven, op Jezus Christus na uiteraard.

Jezus Christus is het levende Woord van God, Zijn woorden zijn waarachtig en Zijn beloften zijn betrouwbaar. Veel mensen beloven van alles om vervolgens hun beloften niet na te komen. Ze zeggen dit en ze doen dat. Jezus doet wat Hij zegt en zegt wat Hij doet. Als Hij iets belooft, mag je zeker weten dat het ook uitkomt. Misschien niet op de tijd en de manier die jij verwacht, maar het zal gebeuren.

Een voorbeeld daarvan zijn Abraham en Sarah. God beloofde hen dat ze een kind zouden krijgen. Zijn nageslacht zou niet te tellen zijn. Ze moesten vijfentwintig jaar wachten, maar de belofte kwam uit. Daaruit blijkt duidelijk dat Jezus is Wie Hij zegt dat Hij is. Het blijkt uit alles… 

Zijn daden zijn barmhartig  

Zijn goedheid kent geen grenzen en Zijn genade is meer dan genoeg en Hij is veel en veel genadevoller dan jij en ik. Zijn genade is zo groot, dat we ons daar geen voorstelling van kunnen maken. Zijn genade houdt in dat mensen naar de hemel gaan, die jij misschien naar de hel verwenst. Dat heeft alles te maken met de vergeving en redding die Hij mensen schenkt als ze oprecht vergeving vragen, zoals ik hierboven ook al beschreef. Zijn juk is echter zacht en Zijn last is licht. Zijn liefde is niet te meten, het bedekt ons zonder beperking.

Jezus is Gods Zoon 

Jezus is God zelf, de tweede Persoon van de Drie-eenheid Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij is het lam, maar ook de leeuw. Hij is onoverwinnelijk, al denk jij misschien dat je Hem gemakkelijk kunt hebben.

Je denkt misschien dat als jij boven bent, je Hem wel eens even goed de waarheid zult zeggen. Iemand durfde zelfs te zeggen dat hij Jezus in het gezicht zou slaan, als hij boven zou komen. Hij zei het minder netjes dan ik het nu opschrijf.


koning

Ik verklaar je: dit is niet wat er zal gebeuren. Zoals alle knieën, dus ook de jouwe en de mijne, zullen ook zijn knieën zich buigen voor God. De christenen zullen dat vrijwillig doen, de niet-christenen onvrijwillig. Gods Woord is Waarheid, dus je kunt maar beter zorgen dat je je knieën vrijwillig buigt. Dan ga je tenminste naar de hemel.

Hij is onweerstaanbaar 

koning

Dat vinden christenen en heeft niets te maken met wat de wereld onweerstaanbaar vind. We houden simpelweg heel veel van God, als christenen.

Je kunt Hem niet uit je gedachten zetten en Hem niet van je afschudden. Je kunt dit ontkennen, maar iedereen heeft wel een mening over Hem en als ze over Hem gehoord of gelezen hebben, zullen ze dat niet zomaar los laten.

Mensen komen tot bekering, omdat ze over Hem gehoord of gelezen hebben. Ze konden Hem niet van zich afschudden en kwamen er achter dat dat zo is, omdat Hij van hen houdt. Hij houdt ook van jou, al wijs jij Hem misschien af. Jezus wijst jou niet af.

Je kunt Hem niet overleven 

 

Je kunt echter ook niet zonder Hem leven. Je hebt het leven immers van Hem gekregen. De dood kon Hem niet grijpen en het graf kon Hem niet vasthouden. Alles heeft Hij ondergaan, in alles is Hij beproefd geweest en alles heeft Hij overwonnen. Hij is onze Koning! Van Hem is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid voor eeuwig en eeuwig en eeuwig. En tot in eeuwigheid roepen wij:

Amen, Here, God almachtig, Amen!

En jij: wat roep jij? Roep jij amen of roep je iets heel anders?

Wat je ook roept, je roept het eindoordeel over jezelf af. Neem je Jezus aan, dan komt het goed, wijs je Hem af, dan gaat het afschuwelijk fout. En zeg straks niet dat je het niet geweten hebt!

Gastauteur: Rachel

 

Wil je ook meeschrijven,
maar ben je nog geen lid van Yoors?

Promote: support and profit

Support Flying Eagle with a promotion and this post reaches a lot more people. You profit from it by earning 50% of everything this post earns!
More