Help Ik ben een KOPP-kind

Help Ik ben een KOPP-kind

KOPP (Kind van een Ouder met Psychische Problemen).

Er zijn zo’n 557.000 KOPP-kinderen in Nederland (geschatte toestand in 2019)

In Vlaanderen wordt het aantal volwassenen met psychische problemen geschat op zo’n 225.000.

Dit is de opgemeten toestand. Maar het aantal is nog veel groter omdat velen niet eens weten dat ze een KOPP-kind zijn en dus geen  aangepaste hulpverlening  krijgen.

Meer nog, kinderrechters en consulenten  schrijven veelvuldig verslagen uit dat het kind zelf gedragsstoornissen heeft en laten hierbij  de psychisch gestoorde ouder  ongemoeid.

Veel KOPP-kinderen blijven onzichtbaar omdat de herkenning bij wie zich professional noemt, ver te zoeken is.

Bovendien is er veelal sprake van ‘zorgblokkers’, dat zijn  ouders die elke vorm van hulp afblokken  en ontkennen  een psychisch probleem  te hebben, een fenomeen dat herkenbaar is bij  de hulpverleners  die de volwassen slachtoffers van het ‘ Narcistisch Slachtoffers Syndroom ’ begeleiden. Hun kinderen moeten na de scheiding, gedwongen door de wet op  het co-ouderschap , onbeschermde bezoeken ondergaan bij de psychisch zieke ouder en krijgen geen therapie hoe ze de jarenlange mishandelingen, soms enkel psychisch, maar vaak ook fysiek en  seksueel , moeten verwerkt krijgen voor ze volwassen worden.  

Consulenten en rechters  hebben geen kennis van  de problematiek  en de risicofactoren en treffen dus ook geen beschermende maatregelen. 

Elke vorm van doorverwijzing van  de zieke ouder  wordt tegengehouden, zelfs na herhaalde  suïcidepogingen  in de familie, veelal de kind slachtoffers die lijden onder  het stockholmsyndroom  en de gaslighting niet langer aankunnen.

Uit gesprekken met andere  gescheiden slachtoffers  van  het narcistisch slachtoffersyndroom , blijkt dat veel KOPP-kinderen door de voorziening gedwongen worden fulltime in te trekken bij de zieke ouder. Hun jarenlange  pathologische leugens  aangedikt door ‘ De advocaat van de duivel ’, zorgen vaak voor een ontzetting uit de ouderlijke macht van de gezonde ouder en leiden meestal tot het uitspreken van het hoederecht bij  de psychisch gestoorde ouder .  

KOPP-kinderen zijn vaak mede door de beslissingen van jeugdzorg ,  slachtoffer van het PASS-syndroom. Vaak worden zij zelfs  uit huis geplaatst , bij de zorgzame beschermouder vandaan, wat voor een extra te verwerken trauma zorgt.

KOPP-kinderen hebben een specifieke CGGZ nodig. 

Coaching, gehoor, hulp, zen

Mieke Van Liefde 

  • Coaching krijgen                              
  • Gehoord worden
  • Geholpen worden
  • Zielepijn wegwerken

Aangepaste hulpverlening voor kind van een ouder met psychische problemen

Naast het feit dat  de zieke ouder  meestal  elke vorm van tussenkomst in hulpverlening of controle afblokt , staat zelfs het KOPP-kind soms weigerachtig tegen  therapie .

Vaak uit angst voor  represailles door de zieke ouder , maar ook omwille van de loyaliteit ten opzichte van de mishandelende ouder. Het kind beschouwt het ‘praten’ als een verraad en zwijgt uit empathie voor de dader. Zelfs zwaar  mishandelde kinderen  blijven langdurig ‘respect’ hebben voor beide ouders. Sommige kinderen willen wel praten, maar enkel wanneer de garantie gegeven kan worden dat het contact met de mishandelende ouder compleet wordt stopgezet, een beschermende maatregel waar justitie anno 2019 niet klaar voor blijkt te zijn. Sinds de wet op het co-ouderschap  primeren de ouderrechten de rechten van het mishandelde kind.  

Het kind zelf wil (tijdelijk) afstand nemen van de mishandelingen, het ontwijkt verdere destructie, maar degene die de taak gekregen hebben onze kinderen te beschermen  tegen deze gruwelijke pijn, staan aan de kant van de mishandelende ouder.  Dat zorgt uiteindelijk voor een wantrouwend gevoel van het kind bij elke tussenkomst van hulpverlening, wat aangepaste hulp aanbieden, nog moeilijker maakt. 

Het kind wil wel respect opbrengen voor beide ouders, maar ook nog ‘adem’ kunnen halen. Een KOPP-kind wil uit  het huis van mishandeling  weg, veiliger haven opzoeken.

De dader blijft, vaak onbewust, in een automatisme verder mishandelen.

Het kind dat vaak inzicht heeft binnen de problematiek, blijft bewust naar rust verlangen.  

Jan Storms, gespecialiseerd binnen de psychopathie, geeft aan dat kinderen van een psychisch gestoorde ouder, vaak daders binnen de psychopathie herkennen en er afstand van willen nemen. Het kind voelt dus intuïtief aan een KOPP-kind te zijn.  

Uit de cirkel van mishandeling stappen, kan enkel wanneer de daden erkend worden.

Daar start elke vorm van therapie, zeker bij een KOPP-kind*.  

 *Er moet ook een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen KOPP-kinderen en KOAP-kinderen.

KOAP staat voor Kind van Ouder(s) met een Afhankelijkheids Probleem.

 

Tekst: Mieke Van Liefde

Foto's: Pixabay

Bron:  Eigen ervaring & gesprekken met artsen en therapeuten

Deze tekst is onderdeel van het boek ‘Bescherm kinderen’

Alle rechten voorbehouden. 


Mieke Van Liefde

Auteur en blogger over destructieve relaties 

 

 

 


 


Een getuigenis van een KOPP-Kind:

KOPP-kind ben je voor altijd! 

Promote: support and profit

Support Mieke Van Liefde with a promotion and this post reaches a lot more people. You profit from it by earning 50% of everything this post earns!
Comment and receive 50 YP 50
why feedback important
The Importance of Feedback - Feedback is a essential section of any leader’s skillset. Project managers, crew leaders, teachers, coaches develop this skill over the course of their careers. Not just giving feedback, but also receiving it is integral for efficaciously sharing facts within groups and groups. Let’s take a nearer look at its cost and examine how to get higher at offering it.Constructive remarks is a sturdy tool for growing a wholesome environment, boosting productivity and engagement, and accomplishing higher results. It positively influences communication, team members’ interaction and teamwork effects in distinct fields. Here’s how it works for one-of-a-kind processes:The significance of feedback in the administrative center is challenging to overestimate: sharing statistics on what can and wants to be improved helps optimize the work system and get things performed in less time.Feedback is of terrific assist in leadership and communication: it creates a clear image and will increase transparency.Feedback plays a vital role in education and mastering with the aid of supporting undertake new knowledge sooner and keep away from repetitive mistakes.The identical applies to remarks in sports activities and coaching: it helps research new competencies and get better results.Importance of feedbackWhy Is Feedback So Important? - So, what precisely is so notable about feedback? Let’s see how crew leaders can use it to influences verbal exchange and work inside their crew or group. Feedback keeps every body on track. That’s beneficial for everybody concerned in any type of activities: working on a project, getting ready for an event, studying, etc.Feedback helps your crew keep away from fundamental mistakes. - By growing a clear and trustworthy conversation go with the flow at some stage in any kind of teamwork, it saves you the time of correcting someone’s work, reduces errors caused by miscommunication to a minimum, and prevents regrets of those who sense like they failed.You form higher relationships. - Feedback promotes honesty and trust. It frequently includes criticism, which is something most human beings aren’t blissful with. But when given in the right way, it can assist them evolve.Constructive remarks motivates people. - A friendly approach works properly here. You can not only help others see what they might be doing wrong, however permit them to use this as a piece of advice, no longer judgment. Make them feel like you accept as true with in them and simply choose to help them reach the project’s intention sooner. That will make them even greater prompted to do a accurate job.Feedback promotes personal and expert growth. - Feedback is about listening actively, taking the time to analyze, and then wondering of the exceptional possible answer to function better. It gives wonderful criticism and approves to see what all people can trade to enhance their focal point and results. It brings humans together and creates a healthy communication flow.Feedback helps to create a pleasant work environment. - Openness to criticism and an urge to are looking for remarks are the different wonderful consequences that retailer you big time. It’s not distinctive that the first-rate ideas come from someone on the team who really mentions a answer to a trouble or factors out an difficulty that others haven’t observed yet.Feedback produces some business-related, direct benefits. - They are business growth, saving money, making more sales, completing initiatives on time, and different nice adjustments in finance, relationships with customers, and company’s market positions. All this makes human beings on the group extra engaged in the work process. You might word they show extra involvement and loyalty as soon as giving feedback becomes a ordinary practice.To do this right, design your approach in advance. Take into account some easy recommendation on what to do and what now not to do when supplying comments and receiving it.First, keep away from some thing that can be heard as blaming or judging: you want to inspire human beings and show them location for improvement, not the opposite. Always explain your group how open verbal exchange about viable enhancements is a win-win situation. Mention their strengths first, after which you can factor an component they can work on more.Make sure you’re precise and use evidence. Your employees need to be aware of exactly what component of the assignment you’re speakme about, what they did wrong, and how it can be improved. For this reason, it’s vital to make use of challenging evidence, such as time tracking and worker development information that show how tons time each employee makes use of to complete tasks and which things to do they engage in on the way. These records may additionally be accumulated with actiTIME – a clever timesheet device with a effective reporting and project management functionality. It can assist you display crew overall performance in real time and gather statistics to inform your feedback.Give humans time to apprehend your remarks and make certain to get hold of their responses. They ought to be relaxed with sharing how they feel about it. Be open-minded and take into account your team members’ factors of view.Don’t forget about to let them be section of the problem-solving process. Even if you already have a specific solution in mind, hear them out, then share your inspiration the use of some of their words or ideas.It is not unique that humans aren’t certainly positive what occurred or what their subsequent step be. That’s why you must ask questions in the give up and see if the different character received your message. Follow up after a few days to see how they are doing and whether or not there’s still an issue.Last but no longer least, encourage crew individuals to furnish comments as well. Leave your ego behind, ask them if they have something to add about your performance and role as a manager, and cautiously pay attention to what they have to say. Let them provide examples too so you can see what precisely they mean, then talk about this overtly and collectively to find a way to make it work and use the comments effectively.Summary - Promoting remarks in a group must be your subsequent move. Make room (and format time!) for it in the technique of planning your future activities. Take into account that, in fact, comments ought to be present at each and every step. Give your team time to get used to this new, open-minded and feedback-friendly environment. #whyfeedbackisimportant #howtogivefeedback #theimportanceoffeedback   
More