Kortverhaal - De Ouderschapsaanvraag


Tijd voor een nieuw kortverhaal! Omdat graag wil experimenteren met verschillende genres en stijlen, heb ik deze keer gekozen voor sciencefiction. Het is geen verhaal over buitenaardse wezens of high-tech ruimteschepen, maar één over een koppel in een toekomstige maatschappij dat met behulp van nieuwe technologieën en ideeën hun kinderwens wil vervullen. Dit kortverhaal maakt deel uit van een groter concept in mijn hoofd, maar is ook een opzichzelfstaand deel. Geniet ervan!

Andrew legde zijn hoofd op zijn schouder en rekte zich uit. Hij liet een zachte onverstaanbare kreet ontsnappen en een aantal botten kraakten hoorbaar. De houten stoel waarop hij toch al zo’n half uur zat, was nefast voor zijn rug. Hij zuchtte en hij liet zijn hoofd naar achteren vallen. Die houding voelde oncomfortabel aan, maar ze was beter dan alle andere posities die hij de afgelopen minuten probeerde aannemen.

Bij het naar boven kijken, merkte hij een langwerpige blauwe banier op die aan de muur bevestigd was. In gele letters stond “Bestrijd extremisme met neutraliteit”; het beroemde citaat van Kapitein Burke. Andrew had het altijd al vreemd gevonden dat deze banier schaamteloos in het Nationaal Instituut voor Gezinsaanvragen Nieuw-Atlantis hing. Tijdens de geschiedenislessen leerden kinderen dat Kapitein Burke na de Grote Overstroming een wereld wilde creëren waarin extreme daden en woorden - zo noemde hij het - de kans niet kregen om mensen op te hitsen. Iedereen moest zo neutraal en gematigd mogelijk leven. Volgens Burke leerde de geschiedenis hem dat politiek, activisme, geloof en ook drugs en alcohol alleen meer tot het extreme leidden en dat zorgde voor onheil. Hij geloofde dat mensen dit extremisme achter zich konden laten door zichzelf te begrijpen. Daarom ontwikkelde hij met een groep wetenschappers een reeks objectieve persoonlijkheidstesten die het pad van de mens bepaalden in iedere belangrijke levensfase. Door die testen leerden kinderen welke school en welke opleiding het best bij hen paste, begrepen volwassenen welke carrièreladder ze mochten beklimmen en wisten potentiële ouders of ze geschikt waren kinderen op de wereld te zetten.

Voor die laatste reden zat Andrew op een krakkemikkig stoeltje in het Instituut. Kapitein Burke had misschien een heel ingenieus systeem ontwikkeld - al dacht Andrew er het zijne van - hij had toch mogen investeren in fatsoenlijk meubilair. Naast hem wiebelde Rosalie zenuwachtig op een al even afgeleefde stoel. Hij was bevriend met haar sinds hun kleutertijd en ze was de vrouw met wij een ouderschapsaanvraag had ingediend. Die dag zou het Instituut bepalen of ze goedgekeurd werden voor de volgende fase. Alleen lieten de ambtenaren - haast levenloze robotten die de heel de dag gegevens in hun computers invoerden - hen lang wachten. Andrew kon de spanning niet langer bedwingen en stond op. Hij draaide zich om en keek door de glazen wand waar hij eerder met zijn rug naar toe zat. De wand bood uitzicht op de Atlantische Oceaan. Hoewel de meeste mensen duizelig werden bij het aanzien van het oneindige water, voelde Andrew zich rustig worden. In de verte zag hij een school pauwlipvissen zwemmen. Ze waren een van de weinige vissensoorten die zo dicht tegen de Koepel durfde komen. Andrew volgde de beweging van de school toen ze richting de lichtbundels zwommen die vanuit het wateroppervlak op de Koepel schenen. Dat deed Andrew zich afvragen hoe het aan de oppervlakte was. Honderden jaren geleden, ook onder toeziend oog van Kapitein Burke, werd de Koepel Nieuw-Atlantis gebouwd. De eerste onderwaterstad bood onderdak aan vluchtelingen nadat de aarde onleefbaar werd door de Grote Overstroming. Volgens de overlevering heeft sindsdien niemand nog voet gezet aan de oppervlakte.

kortverhaal

Andrew droomde verder over het leven boven water tot hij opgeschrikt werd door een mechanisch klinkende stem. 

“Meneer Andrew Martin en mevrouw Rosalie Celeste? Jullie mogen meekomen.”

Een ambtenaar was voor hun stoelen komen staan en keek emotieloos voor zich uit. Haar bovenlichaam zag er menselijk uit. Ze had een zalmroze huid, bruin haar strak in een knotje gebonden en een rechthoekig brilletje dat ze waarschijnlijk voor de schijn op had. Ze droeg een saaie muisgrijze blazer boven een witte blouse. Haar heupen, of wat die ook mochten voorstellen, waren gemaakt uit een brede horizontale metalen cilinder. Die diende als machine om een paar lange vleesachtige staven die elk bevestigd waren op twee grote wielen te bedienen.

“Volg mij", bracht ze droogjes uit en ze leidde het duo naar een kamer verderop in de gang. Op de deur hing een plakkaat:

Kantoor 217

Marjorie Hopkins

Gezinsadviseur

In het kantoor van Hopkins hing een klinische sfeer. Het bureau, de stoelen, de archiefkasten waren onberispelijk schoon en bestonden allemaal uit metaal. Nergens was er enige versiering of teken van menselijkheid te bespeuren. Andrew en Rosalie gingen ongemakkelijk op de stoelen voor de bureau zitten die Hopkins hen had toegewezen. Zij rolde naar de andere kant en plooide haar benen in een hoek van negentig graden alsof ze op een onzichtbare stoel ging zitten. Voor een mens zag dit er behoorlijk pijnlijk uit.

Hopkins tikte met haar vingers op het oppervlak van de bureau. Het lichtte op en toonde een blad met mapicoontjes. Ze swipete enkele keren naar rechts en tikte op een map ergens in het midden van het scherm. De map vergrootte en een tekstveld met ‘wachtwoord’ verscheen. Hopkins boog voorover en scande met haar ogen over het scherm. Een reeks zwarte bollen verscheen in het tekstveld. De map sloeg vanzelf open en witte bladen verdeelden zich over het scherm.

“Dossier O-123-10-07, Andrew Martin en Rosalie Celeste”, las Hopkins monotoon voor, “laten we meteen ter zake komen.” Het stel knikte nerveus, maar zei niets.

“Ik heb de resultaten van jullie Bekwaamheidstest die we op basis van jullie aanvraag hebben gemaakt. Jullie scoorden eenentachtig procent. Dat is zes procent boven de marge. Op basis hiervan geven we het advies ‘gewoon geschikt’.” Rosalie en Andrew zuchtten opgelucht. Ze glimlachten naar elkaar.

“Hebben jullie daarover vragen?”

Rosalie keek haar partner onderzoekend aan en vroeg: “Hoe bepalen jullie die score?”

“Er spelen verschillende factoren mee: jullie maatschappelijke rol, jullie sociale en genetische familiegeschiedenis, het mentaal welzijn en de compatibiliteit tussen jullie. Het feit dat meneer Marinier is, heeft ook een positief effect op de score.”

Mariniers stonden hoog in het vaandel bij de bewoners van Nieuw-Atlantis. Deze mannen en vrouwen handhaafden de orde in de Koepel en controleerden of iedereen leefde volgens hun toegeschreven rol. Mensen zagen hen als verantwoordelijke en goede burgers, maar ze vreesden hen ook. Als iemand betrapt werd bij het overtreden van de wet, werd die onmiddellijk door de Mariniers in een sonde de open oceaan in geschoten.

“Waarom behaalden we ‘gewoon geschikt’ en niet ‘zeer geschikt’ of ‘uitermate geschikt’?” vroeg Andrew.

Hopkins knikte en tikte op een blad. “Dat komt omdat jullie geregistreerd staan onder een semi-wederzijds gebonden partnerschap. Jullie verbinden zich tot een verhouding die zuiver gericht is op het samen grootbrengen van potentiële nakomelingen met emotionele maar zonder affectieve verantwoordelijkheid naar elkaar toe. Jullie hebben ook recht op maximaal twee geregistreerde plusgezellen. Dat maakt de situatie voor de nakomelingen iets complexer. Ik zie dat meneer een geregistreerde plusgezel heeft?”

“Dat klopt”, antwoordde Rosalie, “mijn broer Lyonard. Hij staat ook achter onze aanvraag.”

“Daarom gaven we een positief advies. Jullie beseffen wel dat een plusgezel ook verantwoordelijk is voor de opvoeding, maar geen beslissingsrecht heeft over de nakomeling?”

Het stel knikte. “Wat zijn de volgende stappen in de aanvraag?” vroeg Andrew.

“Jullie naderen het einde van het aanvraagproces. Er rest enkel nog een consultatie met de geneticoloog. Dan volgt de conceptie en kunnen jullie de nakomeling negen maanden later komen afhalen.”

Rosalie slaakte een kreet van geluk. Ze zwierde haar armen om Andrews hals.

“We worden ouders!” riep hij. Hij greep haar schouders vast en schudde haar bijna door elkaar. Zijn ogen fonkelden.

“Ik ben zo blij dat ik dit met jou kan doen”, zei Rosalie toen ze zich uit Andrews greep loswrikte. “Ik kan me geen betere vriend voorstellen.”

Kopfoto door Tara Winstead van Pexels

Foto in tekst door Amarin Kuenzli van Pexels

Hello, nice to meet you my name is Anne
Hello! my name is Anne Villalobos and I am new to Yoos. I study Advertising and Public Relations, I love baking, art, music and enjoying life. I am a very kind and creative person who seeks to fulfill your goals and dreams. Yoors seems to me to be a very dynamic, creative and innovative platform and I am very excited to share content with the entire yoors community. I hope you like the content that I will be offering you soon. ¡Hola! mi nombre es Anne Villalobos y soy nueva en Yoos. Estudio Publicidad y Relaciones publicas, me ecnanta la reposteria, el arte, la musica y disfrutar de la vida. Soy una persona muy amable y creativa que busca cumplir sus metas y sueños. Yoors me parece una plataforma muy dinamica, creativa e innovadora y estoy muy emocionada por compartir contenido junto a toda la comunidad de yoors espero les guste mucho el contenido que proximamente les estare ofreciendo. #imnewhere 
Comment and receive 100 YP 100
The risks involved in opting for a cheap term paper service
You might have come across advertisements about cheap term papers and research papers. Unfortunately, as most students live on a budget, they get tempted by the offer. But you must not, ideally, go in for a cheap writing service. Academic documents, especially term papers, are of high importance, and hence, cheap essay writing service  cannot afford to take a chance with them. There are various risks involved in choosing writing services that offer cheap academic papers. Being aware of those risks would help you in making a better choice. The importance of choosing a good term paper writing service There are numerous term paper services offering various kinds of assistance with all parts of term paper documents. You will come across many websites claiming to be the best in the industry and the cheapest at the same time. But be advised that, at least when it comes to academic writing, ‘the cheapest’ can never be ‘the best. You can logically ascertain that no expert writer would offer his, or her, services cheap. So, those who offer cheap term papers must be compromising on a lot of vital factors. Listed below are a few things which essay writer might be forced to make do with if you choose a cheap writing service. • Poor language: Skillful use of words and flawless language is very important for the purpose of preparing a term paper. Spelling mistakes, grammatical errors, and poorly framed sentences can ruin your paper. • Poor presentation: The success of a term paper depends largely on the effective presentation methods. The way the points are organized, the way the best ones are highlighted and the less prominent ones supported by better ones matter a lot in a term paper. • Plagiarized content: Good writers are, undoubtedly, very expensive. And if you are offered a cheap term paper, it is apparent that someone has been paid a very low fee for that; and, more than often, someone who writes for a low fee won’t be a very good writer. So, they will not be able to put together original information and would resort to copying and pasting materials from other articles. And the one who gets accused of plagiarism would be essay writer cheap, as it is your paper. • Missed deadline: Someone who takes a low fee for their work will be managing multiple tasks to make their living. There are more chances of your writer missing the deadline of your project if he is multi-tasking. Cheap research papers or papers might sound appealing but it is usually more trouble than help. If you are short of funds, it would be a better idea to find a credible firm and ask them for a good price for the service you wish to avail of, than to go in for cheap writers. We also offer help with term paper topics in all subjects ranging from arts to economics paper topics, research papers, essay and process paper ideas, and so on. We also offer custom term papers, prepared by highly experienced and qualified professional writers. We also offer a 100% plagiarism-free guarantee on all the work that goes out of our firm. Needless to say we do not have a ‘cheap term paper’ to offer. But we will be glad to work out a price that suits essay writer free for the assistance you need.32 comments