Dit houdt in dat je in een discussie of gewoon een gesprek je:

Oordelen Meningen en Aannames


thuis laat en zo dus naar iemand luistert.Niet listen to reply maar eerst #OMA .

Maar wees vooral een #OEN :

Open. Eerlijk. Nieuwsgierig.


Nog een paar


#ANNA : Altijd Navragen.

#NIVEA : Niet Invullen Voor Een Ander

#LSD : Luisteren Samenvatten DoorvragenPast goed bij Yoors vind ik.#vandaaggeleerd

Leave OMA at home