De schipper van de Courier


#levenaanboord  #tjalk#kaas#courier#schipper

De schipper van de courier 1893-1913

Van 1893 tot ong 1913 was de Courier van fa de Jongh in Hoorn, kaashandel.

De schipper van de Courier in die tijd was J Ridderikhoff. In juli 1906 vierde hij zijn 40 jarig jubileum als schipper en kreeg hiervoor van de fa KH de Jongh hun persoonlijke gelukwensen en een fauteuil.


JM Ridderikhof. Schipper van de Courier 1893- 1918 Hoorn

In 1910 gaat schipper Joh. Ridderikhoff met pensioen. Van de firma ontvangt hij een zilveren scheepje als bewijs van trouwe dienst.


Hierna wordt zijn zoon D. Ridderikhoff in zijn plaats aangesteld. Echter volgens de notulen van 19 mei 1911 moest deze enige weken geleden na voortdurend wangedrag ontslagen worden.

In de krant van 1911 vinden we het volgende bericht over een noodlottig ongeval op het buiten ij.


De verlies en winstrekening van de courier sluit over 1910 dan ook met een negatief saldo van ƒ 718,74. Hierna wordt er in de notulen, die abrupt stoppen in 1913, niets meer vermeld over de courier.

Derk Jan wordt aangenomen als knecht op het andere kaasschip van fa de Jongh de Batavier. Helaas loopt dat voor hem ook zeer ongelukkig af.

In de tijd van 27-11.1913 lezen we;

Verdronken?

In Hoorn is bericht ontvangen, datdeschippersknecht D. Ridderikh.of, in dienst"van de firma K. de Jong Mz., kaashandel te Hoorn, sedert Woênisdagïncrgen wordt vermist. Hij lag met zijn schuit in Amsterdam. Men vreest, dat hij verdronken is.

In het algemeen handelsblad van 27-11-1913

Lijk opgehaald.

' Hedenmiddag is uit de Prins Hendrikkade bij de Kraansluis opgehaald het lijk van den schippersknecht D.' Ridderikhof van Hoorn. De man werd sedert Dinsdagavond vermist van een aan de P. H. Kado liggend zeilvaartuig.

Nieuwsblad van het Noorden 28-11-1913

Ongevallen.

Sedert Dinsdagavond werd de schippersknechl D. Ridderikhof oud 47 jaar gehuwd en wonende te Hoorn vermist Hij' was knecht aan boord van het klipper vaar tuig „Batavier schipper Smits een z.g. kaasvaardertje van Hoorn DÜ scheepje had ligplaats genomen aan de i-rins Hendrikkade bij de Kraansluis te Amsterdam, Door de havenpolitie werd gister den geheelen morgen gedregd, omdat gemeend wem dat Ridderikhof over boord was gevallen. Eerst gistermiddag werd het lijk gevonden.


Nodig vriend uit

Comment and receive 25 YP 25
How to get a payout @ Yoors ?
Upon request from @rockstar for her friends : You can request a payout here: https://yoo.rs/dashboard/balance/payoutMinimum payout is 10 euro. If you want to be paid via Paypal only fill in your Paypal address and NOT a bank account number. Please only request one payout per month.If two requests per month are made the first will be paid and the second you will have to wait :) Any questions ? Comment on this post with your question. #uitbetaling #payout
Comment and receive 25 YP 25
My designs of the last year
Some examples of my designed thumbnails - #designchallenge   To participate in the design challenge I thought it would be nice to show you some pictures of what I made in the last year ^^! First and foremost, we have the one I am personally very proud of! This was made for a web series when the time was. I had to beat this giant snake in the series. The reason I'm so proud of this is because of the work that was in it. On the left is the image I designed and on the right is the snake I used as an asset. As you can see, in front of the snake there was a man I had to get rid of. Of course when you cut out a part this is just gone in photoshop, so I had to fill in the teeth and the mouth manually. So you can see that there's often hours of work in something you can't even see ^^ This one is also one of my personal favorites! This was for a show with a very good friend of mine. In the series we played the game “Raft” and the game “Sea of Thieves”. We had a lot of fun and we could have taken this picture that I had edited later than ^^ Of course, one grows in the hobbies and passions that one does. With this I would like to show you a designed image that I am not so proud of, especially... This one, it was one of my first images for Peaceful Potato. Personally, I'm not a fan of it.. It also doesn't fit in the style I normally do and the proportions look a bit awkward. I am happy with the progress I have already made. I personally think of myself that you can clearly see here that I have grown a lot and improved in creating thumbnails. As the last thumbnail I would like to show, we have. This one was fun to make with that it was for my community. In my community, we have a game that we play where people can represent games and I play it. Of course there are fun games in between but also games like “My Little Pony” that they suggested to mess with me a bit in a funny way! I think you can clearly see that I have a certain style, I am quite proud of the fact that I can make this but I am also aware that I have a lot to learn ^^ Hieronder kan je nog een paar voorbeelden zien, hopelijk vind je het wat! ^^