Soberana

Lid sinds: 09-11-2015

#boerkaverbod in nederland
04Aug2019
Nederlands boerka verbod non-issue op Curacao
Soberana

In Nederland mag alles en wat niet mag, moet ook kunnenAldus een aantal Curacaose parlementariers, onder wie Jeser El Ayubi:'Het invoeren van deze wet in Nederland zal niet tot discussie leiden op Curacao, ook al maken wij deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden'.El Ayubi, zelf praktizerend moslim:'In Nederland mag alles en wat niet mag, moet ook kunnen. Toch voert juist Nederland een wet in die indruist tegen de godsdienstvrijheid. Het gaat niet alleen om een kledingstuk dat verboden wordt: Het is een levenswijze. De identiteit van de moslima wordt hiermee afgepakt.Hiermee wordt de deur op een kier gezet, dit biedt ruimte voor andere dingen. Ik vind het jammer dat juist een tolerant land als Nederland de godsdienstvrijheid probeert te onderdrukken.PVV-leider Geert Wilders doet dit met met oog op populariteit en heeft het over 'veiligheid' maar intussen is dit om de moslim op te leggen hoe zich te kleden, te praten en te handelen.'Nog erger vindt El Ayubi het, dat andere politieke partijen in NL Wilders volgen:'Het gaat om waarden en normen die we van elkaar moeten respecteren, om met elkaar te kunnen samenleven'.'Het gaat ook om tolerantie' vult parlementslid Marilyn Moses aan.'Geschreven wetten komen voort uit waarden, normen en ongeschreven wetten. Dit reguleert onze omgang met elkaar en daardoor het behoud van de openbare orde.Een thema als het legaliseren van nudistenstranden op Curacao zou een heftige discussie doen oplaaien. Dit soort thema's valt moeilijk in de respectievelijke culturen in te passen. Maar het wel of niet dragen van een boerka zal op Curacao geen issue zijn' aldus Moses.Bij ons op Curacao zijn er, naar een voorzichtige schatting van Yeser El Ayubi, ca 30 vrouwen die een boerka dragen. Hijzelf heeft er in al die jaren dat hij wekelijks de moskee bezoekt, 4 gezien.(NB: wij hebben een bevolking van 160duizend, dus minder dan 1% van het inwonertal van NL)Ik ben het met Yeser eens en niet omdat hij toevallig een 'aanverwant' is: Een van mijn nichtjes is getrouwd met een telg uit de grote Arabisch/Libanese familie Ayubi en nee zij draagt geen boerka, zelfs geen niqab.Evenmin als mijn talrijke moslima vriendinnen: die dragen hun hedjab (voor degenen die niet weten hoe datgene waar ze tegen zijn, heet: 'hoofddoek') alleen naar de moskee. Zij lopen de rest van de week met wapperend haar buiten en genieten meer vrijheid dan ik had, in de tijd dat ik was getrouwd met een christen-extremist.Maar ja, wij hebben hier ook al meer dan 200 jaar moslims en daar heeft niemand, in een land waar 70% van onze bevolking praktizerend RK is, ooit een 'probleem' in gezien!

#herstart vroegere relatie
24Jul2019
Slotconclusie: de banshee
Soberana

https://yoo.rs/soberana/blog/herstart-vroegere-relatie-de-moeder-van-de-furie-in-dupliek-1563763822.html?Ysid=11672Elvira en ik maken nog steeds samen onze ochtendwandelingen over het parcours dat Brandon voor haar heeft uitgezet: binnen het resort waar zij woont. De openbare weg vind hij te gevaarlijk voor haar: er zijn geen voetpaden of trottoirs en af en toe ontsnapt er een waakhond van een van de omwonenden. Wij zouden niet de eersten zijn die met hondenbeten naar de poli moesten. Wij zijn allebei 3 kilo afgevallen. Mijn rokken en broeken passen weer, zij 'moet' nog 12 kilo. Mijn 'Gouden Vriend' geeft mij een lift naar de supermarkt. Als ik op de parkeerplaats wil uitstappen houdt hij mij tegen: 'Blijf nog even zitten, we krijgen showtime', hij wijst naar een grote zwarte auto die zo dicht bij de toegangsdeur van de winkel is gestopt, dat hij zowel winkelend publiek als parkeerders blokkeert. Brandon stapt uit, loopt om zijn auto heen en houdt het portier open voor Elvira. 'Let op, nu komt het!' zegt Gouden Vriend. Brandon slaat zijn armen om Elvira heen, zoent haar zo innig dat je zou denken dat ze weer voor jaren weggaat, roept: 'te aquiratu (tot zo meteen) mi dushi!', komt na een paar stappen weer terug om haar nog even rond haar (nog steeds niet slanke) taille beet te pakken, alvorens weer in zijn auto te stappen. 'Doen ze dat vaker?' 'O, iedere keer, dat ze boodschappen doen. Ze zijn al beroemd aan het worden, je weet dat er op ons dorps-achtige eilandje nooit iets bijzonders gebeurt, dus iedereen heeft het over hen.' We evalueren nog even de relatie van Elvira en Brandon. Zouden ze het samen redden? Relatie-therapie wordt hier, voor zover mij bekend is, alleen gegeven door de kerkgenootschappen. Hij is protestant, zij katholiek en zowel de paters als de dominee's zijn niet gecharmeerd van 'gemengde huwelijken', laat staan van echtscheidingen. Bemoeienissen van de kinderen zijn eveneens een heikel punt: Brandon is overgevoelig voor iedere vorm van 'kritiek' op de kinderen uit zijn 3e huwelijk, (hij noemt hen nog steeds 'de kleintjes'); met name t.a.v de jongste zoon. Hij wil niet inzien dat die fors heeft bijgedragen aan de verwoesting van vele jaren van zijn leven. Elvira heeft wat betreft de jongste zoon van Brandon een meesterzet gedaan: De 'kleintjes' staan in een door vader gefinancierd winkeltje te doen alsof ze werken. (Brandon doet de inkoop en de administratie, controleert dagelijks de voorraad, staat op 'drukke' tijden zelf achter de toonbank en pompt er voortdurend geld in, maar de zoons zijn van de straat). Elvira was de toko binnengestapt en breed glimlachend op de jongste af gelopen: 'Bon dia Juan! Ken je mij nog? Elvira, de moeder van je zus en je grote broer. Ik zou je niet hebben herkend, als je niet zo sprekend op je vader leek toen die jong was. Jongen,  wat ben jij groot geworden! Maar ja, je bent ook al 28, waar gaat de tijd... Ik hoorde dat je al een gezin hebt, wat geweldig!' De jonge man wist zich met zijn houding duidelijk geen raad, maar kon de uitgespreide armen van Elvira niet negeren en had zich laten omhelzen. Brandon had gelachen: 'Juancito wordt al te vrijpostig, een beetje met mijn dushi staan knuffelen'. 'Dat is een van de angsten die hem tegenhouden om 'all the way' te gaan met jouw vriendin' zegt Gouden Vriend, 'behalve dat hij, bewust of onbewust, bang is dat zij er nog een keer vandoor gaat, zal hij toch ergens wel beseffen, dat zij legitieme redenen heeft om een hekel te hebben aan zijn hodidu (verschrikkelijke) kinderen.' 'Daar heeft zij er zelf ook een van' antwoord ik, 'ik noem haar dochter altijd 'de weledelgestrenge furie'. Weet je dat zij haar vader heeft bedreigd met de banshee (de mythologische Keltische doodsfee) die zogenaamd haar nagels in zijn ziel zal slaan, als hij het zou wagen haar moeder niet gelukkig te maken?' Gouden Vriend schudt zijn hoofd: 'Brandon mag dan getraumatiseerd zijn en de zaken niet in hun juiste perspectief zien, maar hij is niet zo primitief dat hij in gillende doodsfeeen zou geloven. De enige banshee die hij kent is zijn eigen dochter en die heeft genadeloos haar nagels in zijn ziel geslagen.' Elvira en Brandon hebben nog een lange weg te gaan. Ik kan alleen maar bidden dat zij het samen zullen redden en samen oud mogen worden.

#herstart vroegere relatie
22Jul2019
De moeder van de furie in dupliek
Soberana

https://yoo.rs/soberana/blog/herstart-vroegere-relatie-de-wederpartij-en-zijn-kinderen-1563635917.html?Ysid=11672Natuurlijk confronteer ik Elvira met hetgeen ik van haar ex heb gehoord. Ze geeft toe dat ze, zeker wat haar echtscheiding betreft, veel te impulsief heeft gehandeld.'Ik was bang dat hij weer zo'n hatelijke opmerking zou maken, als bij mijn eerste zwangerschap.' Zij beseft ook dat het leven van haar en Brandon er heel anders zou hebben uitgezien, als ze, om te beginnen, de vervulling van haar kinderwens even had uitgesteld.De eerste verzoeningspoging Na het bezoek van hun zoon aan zijn vader, hadden zij en Brandon een jaar lang intensief schriftelijk en telefonisch contact, waarin zij nader tot elkaar leken te komen. Er werd afgesproken dat Elvira een vakantie op Curacao zou doorbrengen. 'Zijn twee jongste kinderen (uit zijn 3e huwelijk) zouden de week daarvoor, na hun vakantie-logeerpartij bij vader, weer teruggaan naar hun moeder, want hun nieuwe schooljaar begon. Toen ik aankwam, waren ze er nog steeds. Ze hadden te kennen gegeven niet meer terug te gaan naar hun moeder en wilden ook niet naar school. Hij zat midden in een soort oorlog met de voogdijraad, de leerplichtambtenaar en twee losgeslagen pubers die zijn huis tot een rampgebied hadden verbouwd en op alle uren van de dag warme maaltijden eisten. Buren belden dagelijks de politie wegens geluidsoverlast en zijn hulp in de huishouding nam ontslag. De ingeschakelde maatschappelijk werkster werd door de boys al bij de voordeur dusdanig geschoffeerd, dat ze rechtsomkeer maakte. Intussen hanteerde hun moeder radiostilte. Gelukkig had ik een appartementje gehuurd. Het is nog een wonder te noemen dat hij mij daar dagelijks bezocht. Ik probeerde een baan op Curacao te vinden, maar je weet zelf hoe de LTU in elkaar zit: Een werkgever mag je alleen aannemen als je over een verblijfsvergunning beschikt; je kunt een verblijfsvergunning krijgen als je een vast inkomen boven een bepaalde grens hebt.' (en een vast woonadres en een zorgverzekering...) De actie van de twee pubers was overduidelijk een 'opzetje', geregisseerd door hun moeder; vaker in diverse varianten, met succes toegepast door alimentatie-ontvangsters. Een 'nieuwe' vrouw wordt daarmee effectief bij hun geldschieter vandaan gejaagd. Reconstructie op basis van informatie van derden Elvira's vakantie liep ten einde. Daags na haar vertrek belde de moeder van de lastpakken: ze 'was wegens familie-omstandigheden tijdelijk onbereikbaar geweest'. Het was toch geen probleem dat de jongens een paar weken langer bij hun vader hadden gelogeerd? Haar medeplichtige nazaten pakten braaf hun koffers en lieten zich gewillig naar de luchthaven rijden: dag Pa, tot de volgende keer. De jaren daarna Het zat er wel in dat de acties minstens de komende jaren zouden worden herhaald en zelfs geperfectioneerd, wegens bewezen succes. Elvira en Brandon bleven nog ruim anderhalf jaar schrijven en bellen, steeds minder frequent; de hopeloosheid van de situatie drong langzaam maar vernietigend tot hen door. Oefening baart kunst: De jongste zoon trok na zijn eindexamen bij vader in en bleef jarenlang, iedere dame die bij Pa in de buurt kwam vakkundig afschrikken. Hij ging pas uit huis toen zijn vriendin met wie hij inmiddels 2 kinderen had, hem voor een fait accompli stelde: Haar geduld was op: ze wilde allang samenwonen. Nu of nooit: in een eigen huis, niet bij zijn vader. De zoon van Brandon en Elvira hield al die jaren contact met zijn vader. Hij lichtte zijn moeder en zus in. De laatste kwam in actie: 'Mamita, de kust is nu veilig, wil je die carajo nog steeds?' Elvira, inmiddels arbeidsongeschikt verklaard en in de WIA, wilde niets liever. Dan zou de weledelgestrenge furie er alles aan doen dat haar moeder hem kreeg! Het huis in Amsterdam werd verkocht, Elvira vroeg een verblijfsvergunning voor Curacao aan en stapte in het vliegtuig. https://yoo.rs/soberana/blog/herstart-vroegere-relatie-slotconclusie-de-banshee-1563922849.html?Ysid=11672

#herstart vroegere relatie
20Jul2019
De wederpartij en zijn kinderen
Soberana

https://yoo.rs/soberana/blog/herstart-vroegere-relatie-verweer-van-de-wederpartij-deel-2-1563573336.html?Ysid=11672Anderhalf jaar later hertrouwde hij. Zijn tweede echtgenote was een aantal jaren ouder en wilde direct een kind. Hij had gedacht dat het gemis van zijn dochter hierdoor zou worden verzacht.Al snel merkte hij dat het huwelijk een vergissing was. Zijn nieuwe echtgenote leek uiterlijk op Elvira, maar miste haar intelligentie: hij kon geen fatsoenlijk gesprek met haar voeren.Drie maanden na de geboorte van hun zoon studeerde hij af, vroeg echtscheiding aan en keerde terug naar Curacao. Hij voldeed aan zijn financiele verplichtingen en probeerde in de vakanties een band op te bouwen met de jongen. 'Ik ben erger dan die ezel uit dat Nederlandse spreekwoord: ik ontmoette opnieuw een dame die op Elvira leek en on top of it hetzelfde parfum gebruikte en weer ging ik voor de bijl. Vijf jaar en twee kinderen later was het over en sluiten.' Hij voelde zich schuldig tegenover al zijn kinderen. De drie aan wie hij zijn liefde, aandacht en materiele voorzieningen kwijt kon, verwende hij daarom buitensporig. De onbekende zoonVijfentwintig jaar na de scheiding van Elvira, werd hij opgebeld door een Nederlands sprekende meneer met dezelfde familienaam als zij. Ieder nieuws van Elvira en zijn dochter was meer dan welkom, dus hij had de man verzocht naar zijn huisadres te komen. 'Ik zag het al toen hij voor mijn tuinhek uit de huurauto stapte en naar mij toe liep. Ik loop als een gorilla: een jonge man met mijn postuur en hetzelfde loopje. Een gezicht dat een combinatie was van Elvira's mooie gelaatstrekken en mijn lelijke smoelwerk. Ik dacht dat ik een hartstilstand zou krijgen.' Er werd hem een paspoort onder zijn neus gehouden en een geboorte-akte: 'Ik ben de zoon van Elvira...''… en van mij!' Op de geboorte-akte stond 'vader onbekend'. Ze hadden uren zitten praten en hun beider puzzelstukjes samengevoegd.'Onder normale omstandigheden begin je als vader een band met je kind op te bouwen, zodra het is geboren; ik kreeg ineens een zoon van 24.Natuurlijk bood ik direct aan hem te erkennen; mijn oudste zoon die de naam van zijn moeder droeg. Hij weigerde: niet uit rancune, maar omdat Eleanore, mijn dochter, haar familienaam had laten wijzigen in die van hun moeder, zodra zij meerderjarig werd. Met naam en al uitgegumd. Vader onbekend...' De zoon had ook financiele ondersteuning geweigerd. Evenmin uit rancune, maar hij vond het niet nodig. Hij was direct na zijn eindexamen gaan werken, had in de avonduren gestudeerd en had een prima baan: 'Ik waardeer uw aanbod, maar ik kan uitstekend mijn eigen broek ophouden.'Vader onbekend en overbodig... Ook zijn dochter sloeg financiele ondersteuning af, op een heel wat minder vriendelijke toon dan haar broer: 'Ik ben advocate, binnenkort verdien ik meer dan jij. Het is mijn eer te na om geld aan te nemen van vreemde mannen!'Vader onbekend, overbodig en ongewenst... https://yoo.rs/soberana/blog/herstart-vroegere-relatie-de-moeder-van-de-furie-in-dupliek-1563763822.html?Ysid=11672

#herstart vroegere relatie
19Jul2019
Verweer van de wederpartij deel 2
Soberana

https://yoo.rs/soberana/blog/herstart-vroegere-relatie-verweer-van-de-wederpartij-de-vader-van-de-furie-deel-1-1563572613.html?Ysid=11672Hij begint bij het moment dat Elvira en hij 'moesten' trouwen. Alles was zorgvuldig gepland. Het eerste deel van zijn studie deed hij op Curacao. Daarna zouden zij trouwen en naar Nederland vertrekken, waar hij zijn studie kon afronden. Pas daarna zouden ze aan kinderen beginnen. Een jaar voor de geplande trouwdatum werd Elvira zwanger. Hij was dolgelukkig en woest-kwaad tegelijk. Hoe blij en gelukkig hij ook was met de baby die op komst was, hun toekomstplannen vielen in duizend stukken uiteen. Zij was, zonder overleg met hem, gestopt met de pil. 'Ik voelde me bedrogen en verraden en heb in blinde woede iets gezegd dat niet voor herhaling vatbaar is.' Hij had zowel Elvira als later ook zijn dochter om vergiffenis gevraagd. Dochterlief antwoordde dat hij beter zijn tong had kunnen afbijten. 'Ze heeft gelijk. Als ik mijn woorden daardoor ongezegd had kunnen maken, zou ik dat alsnog hebben gedaan. Dios pordona mi: net mijn kind dat zo sprekend op mij lijkt...' Zijn stem slaat over, hij slikt nadrukkelijk, vermant zich en neemt snel een slok koffie. Hij moest een fulltime baan zoeken, in de avonduren studeren, in plaats van een studiebeurs een studie-opdracht regelen, voor een jaar later dan gepland. Intussen werd er met spoed getrouwd, want Elvira dreigde te worden 'uitgezet als ongewenste vreemdelinge'. 'Regelrechte discriminatie, die vervloekte LTU !' (Landsverordening Toelating en Uitzetting) Hij slaat met zijn vuist op zijn bureau, zijn mond is tot een smalle streep vertrokken. Met het geld van de studie-opdracht konden ze als gezin in Nederland rondkomen. Toch verkoos Elvira een parttime baan te nemen, voor de uren dat hij geen colleges had, met als argument dat ze niet afhankelijk van hem wenste te zijn. 'Wie beweert dat mannen niet kunnen multitasken, heeft mij nooit bezig gezien.' Glimlachend vertelt hij hoe hij achter zijn studieboeken zat met zijn dochtertje op schoot en had geleerd vieze luiers uit te spoelen, want de pampers moesten nog worden uitgevonden. Hij dacht dat het goed ging... Tot de dag dat hij thuiskomend van college, merkte dat Elvira met hun eenjarige dochter was vertrokken... Alle kleding en overige spullen van vrouw en kind waren weg. Elvira koos domicilie ten kantore van een advocate, van wie hij twee dagen later een schrijven ontving: Cliente eiste echtscheiding op grond van affectieve verwaarlozing, secundair geestelijke mishandeling, zag af van alimentatie en verzette zich tegen een omgangsregeling voor het kind. Hun woonadres werd geheim gehouden. Hij zou hen pas jaren later terugzien en kennis maken met zijn zoon. Niemand had hem verteld van Elvira's prille nieuwe zwangerschap, toen ze hem verliet. https://yoo.rs/soberana/blog/herstart-vroegere-relatie-de-wederpartij-en-zijn-kinderen-1563635917.html?Ysid=11672

#herstart vroegere relatie
19Jul2019
VERWEER VAN DE WEDERPARTIJ: de vader van de furie deel 1
Soberana

https://yoo.rs/soberana/blog/wat-is-erger-te-dik-zijn-of-roken-1561525453.html?Ysid=11672Als ik een winkel in de binnenstad uitloop, kom ik hem tegen: de ex van mijn 'te dikke, rokende vriendin', hierna te noemen 'Elvira', (niet haar echte naam). Ik wil na een kort 'goedemiddag' snel doorlopen, maar hij is sneller: 'Mevrouw, alstublieft, u bent de vriendin van Elvira, zou ik u even kunnen spreken?' Ik heb veel zin om te weigeren, maar zijn 'por favor' (alstublieft) klinkt bijna smekend. Evenmin heb ik zin om met de ex van een vriendin op een terrasje te gaan zitten. Op ons eiland zijn spectaculaire roddels en conclusies op basis van aanname niet alleen uitgevonden, ze zijn hier tot kunst verheven. Daarover is hij het met mij eens; zijn kantoor is twee deuren verder. Hij valt met de deur in huis: 'U bent de enige vriendin die Elvira heeft, zij praat dagelijks met u en daar ben ik u dankbaar voor. U hebt ook kennisgemaakt met mijn dochter. Ik kan mij heel goed voorstellen dat ik in uw ogen een minderwaardige schoft ben. Ik wil mezelf geenszins vrijpleiten, maar ik weet dat u beroepshalve gewend was om hoor en wederhoor toe te passen. Mag deze verdachte por favor een beroep doen op de rechtvaardigheid waarom u bekend stond?' Ik luister dagelijks naar de klachten van zijn ex en heb de, met venijnige beschuldigingen doordrenkte, ontboezemingen van zijn dochter aangehoord. Ik weet inmiddels meer over zijn prive-leven dan ik zou willen weten. Ik heb mijn conclusie dat de man 'niet deugt' getrokken en nota bene geventileerd, zonder 'zijn kant' van het verhaal aan te horen.Asbak Hij geeft zijn secretaresse opdracht om tot nader order geen telefoongesprekken door te verbinden. Hij verzoekt haar ook om een pot verse koffie en... tot mijn grote verbazing: een asbak! Ik rook bij lange na niet zoveel als Elvira, maar het feit dat ik in zijn kantoor mag roken, zegt wat over zijn tolerantie. Goed, hij hoeft mij niet te zoenen, maar toch...Van Elvira's gewicht en haar nicotineverbruik was hij op de hoogte voordat zij hier arriveerde. Hij is zich bewust van mijn overtuiging dat hij haar wil 'kneden' tot iemand die zij allang niet meer is: een dunne niet-rookster. 'Por Dios, ik ben degene die haar haar eerste sigaret heeft aangeboden, dus als er iemand schuldig is aan haar verslaving, ben ik dat! Ik was 16 en wilde indruk maken op een onschuldig 13 jarig meisje!' Hij bezweert mij dat hij niet zo gefixeerd is op uiterlijk als ik schijn te denken. Hij heeft relaties gehad met slanke, mollige, mooie, zowel als onopvallende dames. 'U denkt geloof ik echt dat ik een gevoelloos monster ben.' Het liefst zou hij zien dat Elvira stopt met roken en anders drastisch gaat minderen. Of ik wist dat er in haar rechter long een paar longblaasjes zijn gesprongen? Nee, dat wist ik niet. Haar ziektebeeld omvat volgens hem meer dan hetgeen zij mij heeft verteld. Hij wil daarom dat zij afvalt ter wille van haar gezondheid en beaamt volmondig dat de manier waarop hij dat heeft geuit, te wensen overlaat. 'Tact is niet mijn sterkste eigenschap; ik ben altijd een lompe, botte kerel geweest. Vroeger nog veel erger dan nu, vraag maar aan Elvira. Ik werk er nog steeds aan, met wisselend succes.' Hij heeft naar mijn gevoel nog steeds geen vrijspraak verdiend. Het feit dat hij nooit naar zijn eerste gezin heeft omgekeken, niet in de opvoeding van zijn oudste twee kinderen heeft bijgedragen, staat nog steeds! In tegenstelling tot zijn dochter die tijdens haar pleidooi heen en weer liep, als een gekooide tijgerin, blijft hij zitten. Zowel zijn bureaustoel als zijn bovenlichaam gaan 'come face-come back', zoals wij dat hier in de Caribbean noemen; armen en handen maken overuren. Zijn stem klinkt in wisselend volume: van fluisterend tot bijna schreeuwend. https://yoo.rs/soberana/blog/herstart-vroegere-relatie-verweer-van-de-wederpartij-deel-2-1563573336.html?Ysid=11672

#herstart vroegere relatie
01Jul2019
Een weledelgestrenge furie (deel 2)
Soberana

https://yoo.rs/soberana/blog/een-weledelgestrenge-furie-deel1-1561950901.html?Ysid=11672Heen en weer lopend als een gekooide tijgerin, laat ze geen spaan van de man heel.Beginnend bij zijn vraag aan haar moeder: 'weet je wel zeker dat het van mij is?' Zij zou voor minder zo'n man een trap hebben verkocht, die hem voorgoed huwelijksongeschikt zou maken, maar haar moeder, ongehuwd en zwanger, was doodsbang haar verblijfsvergunning voor de Antillen kwijt te raken. Op een eiland waar 40% van de locale moeders ongehuwd was, werd eenzelfde status voor een 'buitenlandse' (in dit geval een Surinaamse) gekwalificeerd als 'wangedrag', ernstig genoeg om als 'ongewenste vreemdelinge' te worden uitgezet. Daarin ben ik het met haar eens: de LTU (Landsverordening Toelating en Uitzetting) evenals God met hoofdletters en Almachtig, was en is wreed en genadeloos, want niet menselijk! Haar moeder had daarom de vernedering maar geslikt, had geprobeerd iets van het huwelijk te maken, was opnieuw zwanger geworden en tenslotte gescheiden. 'Hij heeft geen cent meebetaald aan onze opvoeding' briest ze. Zij heeft de groene ogen van haar vader, de ogen waar haar moeder zwijmelend over kan uitwijden: die van haar schieten vuur. 'Die anderen' (de kinderen uit zijn volgende huwelijken) 'heeft hij stront-verwend, die kregen alles op een presenteerblaadje aangereikt, voor ons heeft Mamita zich kapot gewerkt!' Zij kreeg een studiebeurs, haar broertje was direct na zijn eindexamen gaan werken en had in de avonduren gestudeerd. Vooral in 'die ene uit de tweede leg' had vader buitensporig geinvesteerd in diverse dure studies, met het kennelijke doel, uiteindelijk met hem te kunnen pronken en over hem op te scheppen. Toen, na zorgvuldig uitgekiende stages bij zakelijke contacten van Senior, het moment daar was, dat deze een bedrijfspand op riante locatie wilde kopen voor de roem en glorie belovende zoon, zorgde die voor een verrassing die de ouwe niet had zien aankomen: Hij kwam 'uit de kast'. Senior, als de dood voor meewarige, in plaats van bewonderende reacties van derden, had Junior afgevoerd naar wat in zijn ogen het 'Mekka van de homo's' is: Amsterdam. 'Ik vond jouw vader al geen aardige man, maar na wat ik nu heb gehoord, is hij nog verder in mijn achting gedaald. Waarom, for Gods sake, wil jij zo iemand aan jouw geliefde moeder koppelen??' 'Begrijpt u dat niet? Omdat Mamita hem wil hebben! Zij heeft zich voor ons opgeofferd en ik geef haar alles wat zij wenst. Als zij de maan en de sterren had gewild, zou ik bereid zijn die voor haar uit de lucht te schieten. Zij is altijd van die carajo blijven houden!' (Deze keer corrigeer ik haar woordgebruik niet) Hoe zij denkt te bewerkstelligen dat hij die eenzijdige liefde zal beantwoorden, voor zover die man tot liefde in staat is? 'Ik ben de enige op deze wereld, voor wie hij respect heeft. Weet u hoe dat komt? Van al zijn nakomelingen lijk ik het meeste op hem. Hij had destijds beter zijn tong kunnen afbijten, dan aan Mamita te vragen of ik wel van hem was! Ik lijk sprekend op hem, alleen: IK ben mooi! Het steekt hem dat ik op mijn hoge hakken boven hem uittoren, want hij heeft altijd over zijn lengte gelogen. Naast mij valt hij door de mand! Ik heb ook zijn karakter. Hij noemt mij 'hodidu' (verschrikkelijk) en voegt daar altijd aan toe: 'je bent precies als Papa'! Wat hij voor mij voelt is een mix van bewondering, trots en angst. Van dat laatste maak ik gebruik! Als zekerheidsstelling voor Mamita bespeel ik zijn domme bijgelovigheid: Wist u dat hij voor meer dan de helft Keltisch is? Schots-Iers-Welsh-Frans: 'a mix of Celtic blood from hell'! Hij ontkent in fairies en leprechaun te geloven, maar hij is doodsbang van de banshee!' De mythologische doodsfee, van wie wordt beweerd dat zij luid jammerend een overlijden aankondigt??? 'Precies, die! Zijn koosnaampje voor Mamita in hun verkeringstijd was 'Pussycat' (Pussycat, haal je nagels eens lekker over mijn rug). Ik heb hem wijsgemaakt dat de banshee haar nagels recht in zijn ziel zal slaan, als hij het waagt Pussycat niet gelukkig te maken!' De grote zwarte auto stopt weer voor mijn hek. De uitstappende bestuurder lijkt ineens een stuk kleiner dan een paar uur geleden... https://yoo.rs/soberana/blog/herstart-vroegere-relatie-verweer-van-de-wederpartij-de-vader-van-de-furie-deel-1-1563572613.html?Ysid=11672

01Jul2019
Een weledelgestrenge furie (deel1)
Soberana

De grote zwarte auto stopt voor mijn hek. De haastig uitstappende bestuurder herken ik als de problematische ex van mijn 'te dikke, rokende' vriendin. https://yoo.rs/soberana/blog/wat-is-erger-te-dik-zijn-of-roken-1561525453.html?Ysid=11672 Anders dan ik had verwacht, is het niet mijn vriendin die uitstapt, maar hun beider dochter voor wie hij, met een galante buiging en uitgestoken hand, het achterportier openhoudt. Ondanks haar handgebaar van 'wegrijden' blijft hij kaarsrecht naast zijn auto staan, totdat ik haar bij mijn voordeur verwelkom. Ik verwacht bijna dat hij gaat salueren, maar hij werpt haar een kushandje toe: Zij ziet het niet, ik wel! Een majestueus ogende dame. Ik kan me voorstellen dat ze in de rechtszaal indruk maakt. Voor mij heeft zij een pak stroopwafels uit NL meegebracht: 'Ik wil u bedanken dat u een klankbord en steun bent voor Mamita en dat terwijl u zelf net bent gescheiden. Had u een goede advocaat?' Nee, zijzelf doet nooit echtscheidingen, daar zit geen uitdaging in. Ze is maar voor een week op het eiland: 'om te checken of Mamita wel goed gesettled is, maar vooral om die pendejo (klootzak) te straighten!'. Als ze mij ziet fronsen, duidt ze haar vader verder aan als 'Tata' (het formele woord voor 'vader'), haar moeder noemt ze, met een vertederde glimlach 'Mamita' (mamaatje) Zij voert het bevel en geeft hen marsorders. Ze heeft hen vanmiddag op een 'trip down memory lane' gestuurd: Tata heeft van haar de opdracht gekregen Mamita eerst mee te nemen naar de plek waar hij haar voor het eerst heeft gezoend: het bordes van zijn ouderlijk huis. Het huis is nog steeds familiebezit, dus niemand kan bezwaar maken. Daarna naar het kleine verlaten strandje waar Tata destijds Mamita achter een rotsblok heeft ontmaagd. Als ze mij naar adem ziet happen (wie weet er nu zoiets van zijn ouders...) lacht ze: 'ik ben erg goed in verhoren.' Als kers op de taart moeten ze naar de plek waar zij is verwekt: een klein houten huisje, verscholen in de mondi (wildernis). Grote kans dat de mondi is opengekapt en het huisje is afgebroken; in dat geval moeten ze samen gaan staan op de plek waar zij haar leven begon. 'Die carajo (lul), ehm... Tata ...had zes weken later alsnog de 'guts' om aan Mamita te vragen, waarom zij niet aan de pil was. Blijkbaar straal vergeten dat hijzelf, op het 'moment supreme' had geroepen dat hij een kind ging maken!' 'Er waren in die tijd, ondanks de anticonceptiepil, legio stelletjes die 'moesten' trouwen, zoals dat toen genoemd werd', probeer ik het intieme prive-leven van haar ouders naar een ongevaarlijk zijspoor om te leiden. Tevergeefs: Ik heb een respectabele staat van dienst achter de rug, maar tegen deze weledelgestrenge furie ben ik niet opgewassen. Met een mengeling van beroepsmatige bewondering en persoonlijk afgrijzen, luister ik naar haar pleidooi, dat meer weg heeft van een requisitoir. Wordt vervolgd: https://yoo.rs/soberana/blog/herstart-vroegere-relatie-een-weledelgestrenge-furie-deel-2-1561952446.html?Ysid=11672

26Jun2019
Wat is erger: te dik zijn of roken?
Soberana

Een vriendin van mij is terug op Curacao na langdurig verblijf in NL. Eindeloos koffie gedronken en bijgepraat.Een borreltje na de koffie en toen kwam het hoge woord er uit: problemen met haar ex!De neiging om te gillen: 'Nee he meid? Daar ben ik zelf net aan ontsnapt, die van een ander wil ik eventjes niet horen' heb ik goddank kunnen bedwingen. Haar situatie is totaal anders dan de mijne.Ze had al een tijd via e-mail contact met haar op Curacao wonende ex, tot stand gebracht door hun volwassen kinderen. Hij kwam zo enthousiast over dat zij dacht: ik ga terug en de daad bij het woord voegde.Nu lijkt hij minder vurig dan de 'zoenen, omhelzingen en nog veeeeeel meer' die online 'zijn hart op hol lieten slaan'.Hij rijdt haar overal naar toe, print documenten voor haar uit, heeft haar zorgverzekering geregeld, gaat boodschappen met haar doen, komt haar een paar avonden per week opzoeken en neemt dan wijn mee.De aangekondigde 'zoenen en omhelzingen' scoort ze wel, maar het veelbelovende 'veeeeel meer' blijft uit.Nu denkt zij dat het aan het volgende ligt: 1. Zij is in de loop der jaren 15 kilo aangekomen: bij lange na niet het postuur van de meeste vrouwen hier, maar zeker niet de superslanke den van vroeger (helaas viel haar ex altijd al op 'dun')2. Hij is jaren geleden gestopt met roken, zij paft nog zo'n anderhalf pakje per dag weg.Gezien het feit dat hij haar heeft 'overhoord' over haar eetgewoonten, die heeft 'goedgekeurd' als zijnde gezond en haar vervolgens op een trainingsprogramma heeft gezet en haar aanmoedigt om haar rookgedrag te matigen, denk ik dat zij gelijk heeft: hij vind haar niet meer zo aantrekkelijk want 'te dik en naar sigaretten ruikend'.Mijn mening in 1e instantie: die man is een health& control-freak, weg wezen! Wat vinden jullie?Vervolg:https://yoo.rs/soberana/blog/een-weledelgestrenge-furie-deel1-1561950901.html?Ysid=11672

MEER