Luật sư Nguyễn Lâm Sơn là Giám đốc điều hành Trung tâm tư vấn pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân - DPVN, đi đầu trong lĩnh vực tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp tuân thủ pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân nói chung, tuân thủ Nghị định 13 nói riêng. Luật sư Nguyễn Lâm Sơn đang chịu trách nhiệm chính trong toàn bộ hoạt động tư vấn đầu tư và tư vấn thường xuyên cho các Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), VNPT-Media, VNPT-Technology, VNPT-Vinaphone, Tập đoàn Bảo Sơn, Tập đoàn BTE, CTIN… Liên hệ DPVN: 0982976486 - Tầng 6, Toà Star Tower, Phố Trương Công Giai, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội - Email: lamson@baovedlcn.vn

Luật sư Nguyễn Lâm Sơn