Christen zijn en euthanasie

Christen zijn en euthanasie


settings
  • Instellingen
  • Positie

    Automatische scrolling

In mijn vorige blog schreef ik al over Genetica. Kortweg kom ik tot de volgende vragen:

1) Hoe maakbaar is het leven;
2) Hoe maakbaar is ‘het Evangelie van Christus Jezus’.

Als reactie kreeg ik van Richard Zevenbergen (Zendeling in Brazilië en voorganger van een kerkgenootschap, leiden van Chi Alpha Brazilië) op dit document:

Goed artikel, vooral dat medische wetenschap OM geld draait, jammer maar waar. Dat de moderne medische wetenschap dezelfde doel einde heeft als Hitler OM een perfecte ras te kweken zonder imperfectie. Zeer gevaarlijk ook de clone wetenschap en moderne evolutie leer heeft dezelfde doel voor ogen de perfecte mens zonder tekortkomingen. Alleen ben ik niet zo zeer mee eens over de gebedsgenezing bedienen hiermee allemaal te vergelijken. Er zijn zeker in sommige gevallen verkeerde theologische onderwijs wat dwaalleer is. Maar de doel van de perfecte mens zonder zonde, ziekte en dood, is Bijbels. De verschil tussen de wereld (medische wetenschap, geld, overheid, evolutie, clone, etc) en de kerk zijn de volgende. Wereld nu bereiken / Kerk hiernamaals en ook nu in zekere mate Wereld bereiken door de handen van mensen (werken) / kerk bereiken door grande door goddelijke ingrijpen van God. Wereld door de wil van de mens, mens bepaalt wat Goed is en recht heeft OM te leven. / kerk door de wil van God, Hij bepaalt door zijn goddelijke kracht.

Na enige verduidelijking mijnerzijds, kreeg ik als laatste reactie van hem:

Ik ga hierover bidden en de bijbel onderzoeken het is een belangrijk vraagstuk.

We zijn niet gauw geneigd om na te denken over de grote vraagstukken van het leven en zeker niet als er een vergelijk word gemaakt tussen medische wetenschap, politiek(e aspiraties) en het Christendom.

Vaker dan we zouden willen worden we allemaal geconfronteerd met vragen die essentieel zijn als het gaat om het leven op deze aarde, het leven na de dood en zeker wanneer het ‘ons leven betreft met een ziekte of handicap’. Hoewel ieder persoon in zijn leven tegen de grote vragen aanlopen, willen we ze het liefst vermijden.

In de afgelopen periode zijn wij als gezin en ik in het bijzonder geconfronteerd met deze ‘levensvragen’. Vragen waar ik zelf eigenlijk nog niet over na wil denken, maar die gesteld werden en waar ik niet omheen kan gaan. En moet ik dat eigenlijk wel willen: er omheen gaan?

Drie vragen die voor mij, op dit moment het meest fundamenteel zijn is de ‘maakbaarheid van het leven’; ‘Christen zijn en euthanasie’ en de fundamenten van ‘mijn’ Christen zijn of de fundamenten van het Christen zijn in zijn algemeenheid.

Als vervolg op die notitie, rondom de maakbaarheid van het leven en de maakbaarheid van het Christen zijn, probeer ik vandaag een antwoord te zoeken op de vraag rondom Christen zijn en euthanasie. Al was het alleen maar omdat ik er zelf mee geconfronteerd ben door de artsen, die deze vraag zwart op wit op tafel hebben gelegd.

In die zoektocht, en die is nog lang niet ten einde(!), kwam ik onder meer de volgende artikelen tegen van de heer Wim van Dorp – arts en docent Geneeskunde:

https://www.eo.nl/magazines/visie/artikel-detail/euthanasie-is-een-zaak-van-geloof/
http://medischcontact.artsennet.nl/archief-6/tijdschriftartikel/58204/het-onbewezen-effect-van-euthanasie.htm

De Heer van Dorp stelt zeker belangrijke vragen omtrent deze kwestie, onder meer wanneer hij het volgende zegt:

“Het toedienen van de dodelijke medicatie bij euthanasie heeft wel iets van medisch handelen in zich, omdat het zorgvuldig moet gebeuren. Maar het gaat er bij een medische handeling ook om waarom je iets doet. In dit geval zegt men: door euthanasie wordt het lijden beëindigd. Maar – en dat is mijn hoofdargument – dat kun je op geen enkele manier wetenschappelijk bewijzen. Je kunt het alleen maar geloven. Want je praat dan over jouw beeld van het leven na dit leven, en over het karakter van de dood. Als je gelooft dat het met de dood afgelopen is, dan zou je kunnen zeggen dat door euthanasie het lijden weggenomen wordt. Ook als je gelooft in een beter leven na dit leven, kun je zeggen dat het lijden dan afgelopen is. Maar je kunt daar alleen op basis van je geloof – en niet op basis van wetenschappelijk bewijs – over spreken. En geloofskennis is een heel ander soort kennis dan de kennis waarmee een arts handelt.“

Euthanasie is dus zeer zeker een vraag die wij, als individueel Christen, eens in ons leven serieus zouden moeten overdenken. Niet in de laatste plaats omdat iedereen wel iemand kent die hiermee, gewild of ongewild, te maken mee heeft gehad en vanuit medisch perspectief deze vraag ook aan jou gesteld zou kunnen worden. Heb jij hierop voor jou al een fundamenteel antwoord gevonden? Of heb jij, net als ik hier nog jou geloofsvragen over?

Dit document zal daar zeker geen antwoord op gaan geven, daar ook ik (nog) worstel met de vraag of ik al dan niet euthanasie zou (willen) laten plegen op het moment dat ‘het lijden ondraaglijk is/word’. Is het leven op aarde niet sowieso ondraaglijk? We komen allemaal in bepaalde situaties terecht waarvan we kunnen denken: Heer dit lijden is mij ondraaglijk. Kijk alleen maar even naar de Here Jezus in Gethsemane, wanneer Hij aan de Vader vraagt:

En Hij zeide: Abba, Vader, alles is U mogelijk, neem deze beker van Mij weg. Doch niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt. ~Markus 14:36

Ook de Here Jezus vond, op dit moment in ieder geval, de last die Hij te dragen had, op zijn zachts uitgedrukt zwaar! En ook Hij stelde diezelfde vraag die ik vandaag hier probeer te beantwoorden. Die vraag, of ik in het uiterste geval zal vragen of God die beker wil wegnemen, al dan niet door menselijk ingrijpen. Wanneer die last van het leven en het lijden te zwaar word, zal ik dan diezelfde vraag kunnen stellen als de Here Jezus deed: Doch niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt.

Veel Christenen zullen verwijzen naar het Oude Testament, en wel naar het zesde gebod uit Exodus 20:13:

Gij zult niet doodslaan.

Maar dan gaan we toch te kort door de bocht, als we dit vers één op één stellen met euthanasie. Al was het alleen al dat dit vers mijn impliceert dat je met voorbedachten rade (bewust), of in opwelling (onbewust), de ander naar ‘het hiernamaals’ helpt, op een onethische wijze.

In het artikel van de EO, vinden we nog een citaat:

“Ook dát kun je alleen maar zeggen als je bepaalde ideeën hebt over het lijden of niet-lijden in het leven hierna. Ik ben er altijd heel terughoudend in om dit te zeggen, maar stel nu – en het is de christen niet vreemd om daarover na te denken – dat het lijden in het hiernamaals veel groter is dan het lijden hier. Dan gaat dit argument niet op. Je kunt alleen spreken van een verkorting van het lijden als je gelooft dat wat hierna komt, minder of geen lijden is. En ook dat is een geloofsvooronderstelling.“

Tegen hetgeen wat de heer Wim van Dorp hier beweert zou ik dan Openbaring willen zetten:

En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan. ~Openbaring 21:4

Of zoals Het Boek omschrijft:

en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

Wanneer ik voor mezelf een conclusie zou moeten trekken, op basis van dit Schriftgedeelte, dan zal het voor mij betekenen dat ik geloof dat wat hierna komt, minder of geen lijden zal zijn. Ik ben er nog niet geheel uit wat de heer Wim van Dorp hierin geloofd, wat zijn standpunt is. Het word mij in ieder geval niet geheel duidelijk.

Van uit die veronderstelling geloof ik dus zeker dat euthanasie een manier is om verlost te worden van het lijden van de huidige tijd, met uitzicht op die wetenschap dat bij God geen lijden meer zal zijn. En dan heb ik het dus over letterlijk lijden in het lichamelijke!

Daar tegen over zet ik dan ook weer een andere Bijbeltekst:

Voor mij is het leven Christus Zelf en het sterven pure winst. ~Fillipenzen 1:21

Als Christus het leven zelf is, heeft Hij dan ook niet de laatste beslissing ‘over leven en dood’? En mag ik dan überhaupt vragen of Hij het leven zou willen bekorten? Hetzij door een natuurlijke dood, dan wel euthanasie? Het is een feit dat ook de Apostel Paulus het sterven ziet als pure winst.

Nee, het is een moeilijk onderwerp, waar ik zo niet één, twee, drie een antwoord op weet te geven. En misschien zou ik dat niet eens moeten willen doen, ook als artsen er expliciet om vragen…

Toch is het goed om deze vraag wel te stellen, al was het maar om onszelf en ons fundament in Christus te verdiepen…

Heb jij er iets zinnigs over te zeggen?

Deze notitie is zeker niet compleet en blijft, voor zover het van mij afhangt, onbeantwoord en onbevredigd. Daarom vraag ik een ieder om hier eens goed over na te denken. Wellicht vinden we een gezamenlijke oplossing, die recht doet aan het Woord van God, maar ook recht doet aan ieders individuele geloof in Christus en het leven hier op aarde CQ hiernamaals.

Dank...Beoordeel

Reviews en Reacties:

4.9 / 5 (9 reviews)
expand_more
Verberg reacties
Ik heb het met veel aandacht gelezen. Niets is zwart of wit...
Het is fijn om te lezen hoe jij als christen, hierover denkt en over hebt opgezocht.
Volgens mij is het na de dood niet beter of slechter, ik geloof niet in een hemel of hel.
Misschien gaan we naar een andere wereld, is er een wedergeboorte of blijven we allen ronddwalen in een parallel universum. ;)
Dood gaan is het grootste mysterie en geboren worden is al op een bepaald manier een beetje sterven.... (ik denk dat je daarstraks ook zoiets bedoelde op mijn blog) :) Maar ik vind het zeker knap geschreven.
| 17:08 |
Dank je wel voor jou reactie! Interessant om deze te lezen.
| 18:26 |
mijn waardering voor je schrijven Peter
| 19:24 |
Thanks.
| 19:24 |
Ik was bezig met mijn nieuwste blog, stond
d er op internet een stuk over Jezus, dat hij nooit gekruisigd was en dat het "Paradijs " in Turkije was.
De kerken smokkelen hele boekdelen weg omdat wij dat niet mogen weten. Ik moest meteen aan jou denken.
Maar jouw blog over Euthanasie en Christen zijn: Ik heb een man verpleegd die zo ziek was en zoveel pijn had en de artsen boden hem steeds hulp aan maar dat mag niet van God, zei hij steeds en God was hem vergeten want het duurde nog lang, die lijdensweg.
| 14:14 |
Er staat veel onzin over het Christendom op internet, zou zeker niet alles geloven. Dat er veel zin en onzin in de kerk verkondigd word is tevens evident ;-)
De wereld is mijn kerk en de kerk is mijn wereld...
Ik zweef op de rand van de afgrond, maar daar was Jezus zelf ook te vinden ;-)
Het mag niet vind ik te ver gaan, ik zoek de balans in Bijbelse feiten en de menselijkheid.
Dank voor je reactie!
| 14:20 |
Graag gedaan maar ik wordt echt bang van zulke berichten. Dan denk ik: Worden we dan toch bedonderd? O wat zal God verdrietig worden van mijn twijfel.
| 14:26 |
Nee, God word daar niet verdrietig om hoor, Hij zegt eenvoudig: wie mij werkelijk zoekt, die zal IK doen laten vinden. Hebreeën 6:11 (vrije vertaling). Dus Hij word niet verdrietig van jou twijfel, maar van hen die Hem bedonderen!
| 14:31 |
Ja, dat is 0ook zo.
| 14:38 |
:-)
| 14:41 |
Heb het laatste stukje van jou reactie gebruikt om de link nog eens te delen ;-)
| 14:28 |
Doe dat maar
| 14:38 |
Had ik al gedaan hahahahaha
| 14:42 |
Zeer interessant blog. Stof tot nadenken. Niets is zwart-wit...
| 12:06 |
Precies, ik heb gisteren even een blog er aan gewijd met belangrijke levensvragen, ziekte en waarom wij niet naar de kerk gaan. Je kunt alle linken in die blog vinden. Zojuist nog 1 geplaatst over de vervolging van de christenen. En NOCH laten ze zich entertainen in de kerk...
Ik begrijp er steeds minder van!
| 12:22 |
Ik heb geen kerk nodig om in Hem te geloven.
| 16:25 |
Zeker niet... Ik zeg niet dat kerken slecht zijn, evenmin dat ze niet nodig zijn. Ik reageer puur uit eigen overweging en 'de opdracht' die wij hebben gekregen (als gezin).
| 16:31 |
Ik wil ook niet beweren dat kerken slecht zijn.
| 16:52 |
remind me morgen, mijn foon is bijna leeg...
| 23:06 |
Volg de tagg maar: belangrijke levensvragen, daar staan er namelijk nog een paar van mij. De Bijbel is namelijk niet altijd zwart-wit knip-klaar...
| 23:08 |
Niets is altijd zwart-wit knip-klaar ;) Ik ga nu bovenstaand blog van je lezen.
| 12:03 |
Ik heb geleerd dat euthanasie een doodzonde is. Maar nu ik ouder ben geworden en wat levenservaring heb opgedaan ben ik het er niet mee eens.
Wij zijn hier op aarde gekomen om iets te leren, mensen aan te raken of weet ik veel wat jouw taak is die je gekregen hebt voordat je hier op aarde geboren werd.

Ik denk dat zodra het onmenselijk lijden begint door bijv. terminale kanker jouw taak voldaan is. Het lichaam is gemaakt om te overleven en dood ga je niet zomaar, je lijf moet wat kunnen incasseren, toch?. Sterven, daar moet je moeite voor doen, net zoals de moeite die je moest doen om geboren te worden. Ze zeggen wel eens dat je 9 maanden er over doet om hier op aarde te komen en 9 maanden om je los te maken. Ik geloof dat je in het diepst van je ziel voelt dat het je tijd is om te gaan.

God heeft een plan voor ons allemaal en hij heeft ons de vrije wil gegeven om keuzes te maken. Ik denk dat als je voor euthanasie gaat dat ook in het plan van God stond. Dat het dan ook jouw tijd was om weer bij hem thuis terug te komen. De keuze tot zelfdoding maak je niet zomaar, daar gaat een hele tijd aan vooraf.

Wat ik zou doen als ik ondraaglijk zou lijden. Ik weet het niet. Het hele stervensproces is iets waar wij niet veel van afweten. Voor mij is het een gevoelskwestie maar ik geloof absoluut niet dat wij naar de hel worden gestuurd als wij onszelf willen verlossen van het lijden. Ik denk dat God dat ook niet voor ons zou willen en dat het hem verdriet doet dat een van ons zich zo ellendig voelt dat wij eerder naar hem terug willen gaan.
| 10:26 |
Dank je wel voor jou mooie reactie, daar kan ik iets mee... :-)
| 11:07 |
Dan ben ik heel erg benieuwd waar je wat mee kan. Ik vind het goed om het hier over te hebben namelijk.
| 11:09 |
Het zet de gedachten op gang, die in zekere zin tegen het 'zoals het geleerd is' ingaat, maar waar wel wijsheid in zit dat 'tegen het onnodig lijden ingaat'. Ik heb dit hele stuk geschreven naar aanleiding van wat is voorgevallen binnen onze kringen en wat er daarna gebeurde met de 'uitspattingen' van bepaalde christenen, die ik daarna ook maar gelijk de deur uit heb geholpen op een niet zo vriendelijke wijze (waar ik trouwens geen spijt van heb). Maar de conclusie wat je zelf zou doen, die bevalt me ook wel. Ik heb dus ook geen idee wat ik op zo'n moment zou doen, terwijl die vraag wel heel duidelijk door een bepaalde arts is gesteld. Ik heb haar toen maar verteld dat het de mens gegeven is om 120 jaar te worden en ik vast mijn best zou doen, zolang zij haar werk als arts ook maar goed blijft doen hahahaha :-)
| 11:22 |
Ik ben niet bang voor de dood. Dat ben ik nooit geweest maar ik wil een heel oud vrouwtje worden en alles uit het leven halen. Ik heb het er wel eens met mijn man over gehad in welke situatie zou je willen dat ik de stekker eruit zou trekken. Daar ben ik wel heel erg goed over aan het nadenken en wil dit ook ook op papier laten zetten als ik 100% zeker ben dat dit iets is waar ik achter sta en zolang ik dat niet doe ga ik zoiets niet vast leggen. Ik weet bijvoorbeeld wel dat als er iets gebeurd waardoor ik nooit meer zonder machines kan leven dat ze de stekker eruit mogen halen. dan is het gewoon mijn tijd om te gaan. Als ik van de machines op langer termijn af kan komen dan dus niet. Dit is een hele beknopte omschrijving trouwens maar dat is iets wat ik niet zou willen.
| 12:00 |
De vraag is alleen: wie neemt de beslissing of wie spreekt het vermoeden uit dat die machines in de toekomst niet meer nodig zijn... Lastig dus ;-)
| 12:02 |
Dat is hem, wanneer weet je dat iemand het zonder niet gaat redden of er toch bovenop komt! Vandaar ook alle ophef over orgaandonatie omdat je eerst hersendood wordt verklaard maar bestaat dat eigenlijks wel? Wie garandeert dat je het niet allemaal hoort en voelt?

Mijn man is degene die medische beslissingen over mij mag maken als ik daar zelf niet in staat ben. Hij kent mij door en door en we bespreken dit ook regelmatig.

Wie doet dat voor jou? Beslissingen nemen als je dat zelf nit meer kan.
| 12:13 |
Mijn vrouw doet dat en op dit moment is mijn moeder nog een goede adviseuse ;-)
Ik ben van mening dat hersendood een gedachtenspinsel is van de overheid cq artsen om zo meer organen te hebben. Dood is een bewegingsloos lichaam wat niet zelfstandig kan ademen of leven, zolang dat er nog is, is er leven en dus hoop...
| 12:21 |
Mee eens!!
| 12:06 |
Dat is complexe materie, zelfs zonder religie.
| 12:39 |
Zeker, maar gied om met elkaar te bespreken denk ik.
| 12:44 |
Een goed artikel en doordacht geschreven. Een en ander is inderdaad niet algemeen modern wetenschappelijk te bewijzen, maar stoelt inderdaad hoofdzakelijk op wat men gelooft, of in wat men gelooft. Een sluitend antwoord is niet te leveren. Het helpen bij het vrijwillig beëindigen van het leven bij ondraaglijk fysiek lijden, speelt empathie daarbij niet een grote rol?
| 13:57 |
Wellicht, maar dat laat ik even in het midden.
Dank voor de reactie.
| 14:01 |
Pfff...geen makkelijke materie...
Ik heb het nooit bijbels onderzocht , puur op wat mij is "geleerd" ben ik tegen euthanasie
| 12:49 |
Ik ben een denker van huis uit, denk veel over dingen na.
Het thema het DNA van Christus, waar dit eigenlijk een vervolg ook op is, of in elk geval een aanhangsel van is (onder het stukje genetica vind je ook de blog over het DNA van Christus), is voor mij een belangrijk thema geworden en daar denk ik dan ook veel over na. Niet omdat het me aangeleerd is, ik ben op dit moment niet voor, maar zeker ook niet tegen euthanasie... Of de gelovige medemens dat accepteert is dan maar aan hen... Ik kan me niet voorstellen dat God meedogenloos is wat betreft (onnodig) lijden ;-) Trouwens, dat is Hij ook niet, Hij is meegaand hierin, maar toch... Goed om over na te denken, zeker vanuit het Christen oogpunt! Hebben wij immers nog antwoorden op echt belangrijke vragen in het leven?
| 12:55 |
Ik denk dat als je iemand onnodig dood maakt, maak je je eigen ziel dood, dus eutenasie lijkt mij ook niet goed, al begrijp ik het wel.
| 12:09 |
Maar wat is dan onnodig, is dat als iemand vreselijk lijdt door kanker bijvoorbeeld? Of mag je dan juist weer wel ingrijpen? Wat is onnodig in jou optiek?
| 12:16 |
In de bijbel hielp God zelf met het verslaan van de vijanden, dus toen maakten ze in opdracht van god mensen dood. Persoonlijk vind ik dat je in geen geval mag beslissen over leven en dood.
| 12:21 |
Dat vond ik voorheen ook Enschedekiektmee, maar door schade en schande wijzer geworden, worstel ik met die vraag, ondanks mijn geloofsovertuiging in het Christendom ;-)
| 12:30 |

private lease goedkoop
private lease goedkoop
Fun & Entertainment
prEiffeltoren
prEiffeltoren
Fashion & Lifestyle
Onderzoeken
Food & Drinks
Mosselen sofrito
Mosselen sofrito
Gezondheid & Geest
Vegan haren wassen
Vegan haren wassen
 
×

Yoors


exit_to_app Inloggen