×

Yoors


Inloggen
×

YoorsHij heeft de kracht van Zijn werken bekend gemaakt.

Hij heeft de kracht van Zijn werken bekend gemaakt.


Hij heeft de kracht van Zijn werken bekendgemaakt aan Zijn volk door hun het erfelijk bezit van de heidenvolken te geven. ~Psalm 111 vers 6

Zondagse overdenking naar aanleiding van de Bijbelleesrooster voor de kerken.

Iets later als gebruikelijk, plaats ik vandaag de overdenking. Het was zulk mooi weer dit weekeind, dat we optimaal hebben genoten van het weer en de camping. Het was echt heerlijk toeven. En dus ben ik iets later, maar dat mag, toch?!

Psalm 111 schrijft over de kracht van Zijn (Gods) werken en die Hij heeft bekend gemaakt. Ik moest even denken aan de schoonheid van Zijn werken vandaag, toen wij van een heerlijk kopje koffie genoten in de zon, met een goede vriend. De zon is immers door Zijn hand geschapen en zo kon ik mij een inbeelding maken van KRACHT. De zonnestralen die met kracht over deze aarde scheen. Het was gewoon genieten!

In de hele schepping zien we stukjes van wat Zijn hand heeft voorgebracht en de onmetelijke grootheid van Zijn scheppingswerk. Telkens als ik de frisse groene knopjes aan de bomen tevoorschijn zie komen, de lente zijn intrede doet, mag ik zo genieten van wat Zijn hand ooit begonnen is en dat Hij ook zal afmaken.

Gods kracht, niet alleen in de schepping, maar ook in het Woord van God:

In Hosea 4:6 het eerste gedeelte lezen we:

Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.

Kennen wij de kracht van God nog? Hebben we gelezen en ervaren de onmetelijke kracht van het werk van Zijner hand? Het geloof komt door het horen van het Woord van God! We moeten Zijn woorden gaan horen en er naar gaan handelen. Op die manier zullen we de kracht van God gaan doorgronden en leren wij Hem kennen.

Helaas is veel kennis van Hem verloren gegaan, doordat de wereld steeds seculierder is geworden. Mensen hebben niet zoveel meer op met het geloof. ‘Geloven’ niet langer dat er een Schepper is, die met onmetelijke kracht deze wereld geschapen heeft en die alle dingen in Zijn hand houdt.

En dat is spijtig. Spijtig, omdat mensen niet beseffen dat zij ALLEN eens verantwoording af moeten leggen aan die God:

Alleen door Gods zoon krijg je eeuwig leven

Als je gelooft dat Jezus de Redder is, ben je een kind van God: je bent uit God geboren. En als je van God houdt uit Wie je geboren bent, houd je ook van de andere mensen die uit Hem geboren zijn. We weten dat we van Gods kinderen houden, als we van God houden en doen wat Hij ons zegt. Want je houdt alleen echt van God als je doet wat Hij zegt. En wat Hij van ons vraagt is niet te moeilijk. Want iedereen die uit God geboren is, overwint de dingen van de wereld. We overwinnen de dingen van de wereld door ons geloof. Alleen als je gelooft dat Jezus de Zoon van God is, kun je de dingen van de wereld overwinnen. ~Johannes 5:1-6

Wanneer je deze kennis verwerpt, als je niet erkent dat Christus Jezus daadwerkelijk Gods Zoon is, zul je geen deel hebben aan Hem, die was, die is en die komen zal! Hij komt spoedig!

Geloof jij nog in Gods reddende kracht? Geloof je in Christus Jezus, die gekomen is naar deze wereld om de weg te banen naar de Vader in de Hemel? Geloof je in Hem en wil je Hem volgen en dienen?

Leer dan zijn kracht kennen en de verLossing van Hem op je leven te ervaren.


Bijbelleesrooster voor de kerken

Lees meer overdenkingen van 'mijn hand'

signup

Word lid en beloon de maker en jezelf!