×

Yoors


Inloggen
×

YoorsHoe doe je dat? Sterven aan jezelf? ~ Roos Komies

Hoe doe je dat? Sterven aan jezelf? ~ Roos Komies


Zoals een lam dat naar de slachtbank werd geleid ......

Mijn schapen herkennen Mijn stem....

Steeds weer zien we in Gods Woord dat we vergeleken worden met een kudde schapen, ook Jezus zelf wordt vergeleken met een lam dat werd geslacht...

Waarom  is dat eigenlijk?

Laten we eens kijken naar het karakter van een schaap.

Een schaap volgt de herder waar hij ook gaat.

Een schaap let zelf niet op zijn omgeving, hij vertrouwt op de herder.

Een schaap is zeer gehoorzaam.

Een schaap toont maar zelden een eigen wil.

Er zijn vast meer eigenschappen, maar laten we het hier even bij houden.

Jezus wordt vergeleken met een offerlam, zoals een lam naar de slachtbank geleid wordt zo werd Jezus naar het kruis "geleid".

Jezus gaf zijn leven vrijwillig, hij sputterde niet tegen!

Toch ging er iets aan vooraf....

Die avond dat Hij verraden werd, lag Hij op Zijn knieën voor de Vader.

Angst overmande Hem, zeer grote angst.

Hij vroeg Zijn Vader deze beker van Hem weg te nemen als dit mogelijk was

Maar eindigde telkens met overgave, "maar niet mijn wil Vader, maar Uw Wil geschiedde"

Eigen wensen, de angst voor de weg van pijn, de vernederingen, de martelingen, de verlatenheid...

Hij wist wat Hem te wachten stond, Hij was niet voor niets zo bang...

Toch was er voor Hem maar één weg..... Die van de Vader, die van de verlossing.

Dus werd Hij als een lam en gehoorzaamde, tot redding van velen.

Zoals Hij als een lam werd, zo moeten wij als schapen worden...

Wat zouden we moeten opgeven om dat te worden?

“Eigenlijk heel simpel, alles waar je mijn voor kunt zetten.”

Alles waar "mijn" voor staat zou toevertrouwd moeten worden aan de Heer, omdat Hij er mee kan doen wat Hij goed voor je vindt.

Ga maar na,

mijn huis, mijn spullen, mijn geld....

Valt nog mee zou je zeggen?

Wat te denken van ...

Mijn lichaam, mijn gezondheid, mijn kids?

Oei nu word het al moeilijker....

Hoe gaat het als we zeggen, mijn comfort?

Comfort als in, mijn tijd?  Mijn wensen? Mijn agenda?

En dan vaak de zwaarste..... Mijn rechten!

We zeggen als christenen allemaal, Heer ik vertrouw U!

Maar is dat zo?

Wat te denken van je kinderen bijvoorbeeld, er is een probleem, je bidt ervoor...

Wat bidt je dan, Heer wilt U alstublieft dit of dat voor mijn kind doen?

Of bidt je , Heer doe Uw plan met mijn kind, ik vertrouw hem/haar aan U toe... 

Dat is nog al een verschil...

Veel christenen roepen Heer ik vertrouw op U!!!

Wat velen bedoelen is, Heer ik vertrouw erop dat U doet wat ik vraag!

Daarom is er zoveel rebellie onder de christenen, God doet niet wat ze gevraagd hebben. Ze voelen zich in de steek gelaten.

Even terug naar het schaap....

Deze volgt zonder naar de omgeving te kijken, vertrouwt erop dat er goed voor hem gezorgd wordt, en vooral? Dat hij veilig aankomt in de stal.

Sterven aan jezelf begint met de vreze des Heren, nee, je hoeft niet angstig te zijn voor Hem.

Vreze des Heren is ontzag, respect, erkenning van Zijn Grootheid Zijn liefde, goedheid, genade, gerechtigheid, gestrengheid en almacht!

Aanvaarden dat dit leven niet het doel is, maar een weg naar het doel!

Jezus stierf voor dat doel.

Maar om de vreze des Heren te verkrijgen moet je eerst erkennen hoe klein je zelf bent.

En dat is vaak zo moeilijk, erkennen dat jezelf niet veel voorstelt zonder God..

Dat er niet veel goeds uit jezelf komt, dat de mens eigenlijk een egoïstisch wezen is. (Jeremia 17:9 ) Dat onze eigen tijd toch wel ons eigen moet blijven ....

Jezus gaf al Zijn tijd, al Zijn inzet..

Haha ik hoor al menigeen denken, ja zeg ik ben Jezus niet!

Nee dat klopt, Jezus was het offerlam, wij hoeven alleen maar schapen te zijn...

Vertrouw je Hem? Vertrouw je op Hem? Genoeg om Hem alles toe te vertrouwen? Ook als Hij het niet oplost zoals jij het graag zou zien?

Ook als er ziekte komt?

Of financiële crisis?

Vertrouw je Hem je partner toe? Je kinderen?

Alles waar je "mijn" voor kunt zetten?.

Dan ben je klaar om te sterven aan jezelf.

Dan pas kun je toegeven dat Zijn wensen voor jou leven veel beter zijn dan je eigen wensen.

Dan pas kun je toegeven dat niemand zo voor je kind kan zorgen als Hij.

Dan ga je zoveel van Hem houden dat je privé, je agenda, je tijd, je comfort, je..... niet zo belangrijk meer is,.

Dat er niets belangrijker is dan Hij die op de troon zit en weet, en hoort en doet wat Hij zegt, en vooral? Het beste met je voor heeft.

Met jou, met je partner, je kids...

Dus dan gaat alles goed?

Ja... Absoluut! Maar niet zoals wij dat verwachten, nee!

Dan gaat het goed omdat Hij Zijn plan uit kan voeren door jou heen!

Dan kan Hij jou gebruiken voor Zijn doel, zodat het offer van Jezus doorgang vindt in jou! Tot redding van velen!

Romeinen 8:28

Zo zal Hij alles mee laten werken ten goede van hen die Hem liefhebben....

Mijn lijfspreuk, hierin schuilt alle vertrouwen voor hen die dit geloven.

Het goede van Hem is beter dan het beste van ons....

Wil je dit? Wil je sterven aan jezelf?

Vraag Hem dan om hulp, Heer help mij dit te willen,

Heer help mij meer naar u te verlangen, Heer help

mij te sterven aan mijzelf.

Heer ik wil willen wat u wilt, help mij te willen

wat U wilt.

Doe Uw Wil in mij...

Mijn schapen herkennen Mijn stem.....

Herkent U de stem van de Herder?

Nee?

Wordt dan eerst een schaap, want alleen

Zijn schapen verstaan Zijn stem...