Urbi et orbi

Urbi et orbi


settings
  • Instellingen
  • Positie

    Automatische scrolling

De paasdagen staan weer voor de deur en daarmee ook de Pauselijke zegen op de 1ste paasdag.

Urbi et Orbi, voor de stad Rome en voor de wereld, is de traditionele zegenbede die de Paus vanaf het balkon van de Sint Pieter in Rome, om 12.00 uur uitspreekt. Formeel gezien gaat het om een apostolische (of pauselijke) zegen.

Jaarlijks wordt deze toespraak aangevuld met een uitgebreide begroeting (oa aan Nederland veur die práchtige blumen), een uitgebreide bespreking van de wereldproblematiek en aanmaning tot verbetering.

Urbi et Orbi geeft aan dat een door het centraal gezag van de Rooms Katholieke Kerk verrichte handeling of besluit voor de hele wereld geldig is.

Urbi et Orbi; de zegenbede:

Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et auctoritate confidimus, ipsi intercedant pro nobis ad Dominum.

('Mogen de heilige apostelen Petrus en Paulus, in wiens macht en gezag wij vertrouwen, zelf voor ons bidden tot de Heer.')

Amen.

Precibus et meritis beatæ Mariae semper Virginis, beati Michaelis Archangeli, beati Ioannis Baptistæ et sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et omnium Sanctorum misereatur vestri omnipotens Deus et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam æternam.

('Door de gebeden en de verdiensten van de heilige Maagd Maria, van de heilige aartsengel Michaël, de heilige Johannes de Doper, en de heilige apostelen Petrus en Paulus en alle heiligen, moge de almachtige God zich over u ontfermen, al uw onden vergeven, en moge Jezus Christus u geleiden tot het eeuwige leven.')

Amen.

Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium verae et fructuosae pænitentiæ, cor semper pænitens et emendationem vitae, gratiam et consulationem sancti Spiritus et finalem perseverantiam in bonis operibus, tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus.

('Moge de barmhartige Heer u kwijtschelding, vrijspraak en vergeving van al uw zonden, de ruimte van een ware en vruchtbare boetedoening, een altijd boetvaardig hart en verbetering van leven, de genade en wijsheid van de Heilige Geest en uiterste volharding in goede werken geven.')

Amen.

Et benedictio Dei omnipotentis: Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maneat semper.

('En moge dan de zegen van de Almachtige God: van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest op u nederdalen en daar altijd blijven.')

Amen.

Hoewel ik natuurlijk verguld ben met de pauselijke zegen, heb ik nog wel het nodige aan te merken aan het gebed wat hij hier prevelt…

Dus om jullie niet teleur te stellen, hier komt mijn bede voor deze paasdagen:

Uryo et Urwe; Aan alle Yoorsianen en de rest van de wereld:

Onze God en Vader, wij bidden in de naam van Jezus:

“Almachtig God, onze Vader, alles wat we zien en alles wat we niet kunnen zien bestaan alleen door U. Het komt alles van U, het behoort U toe, het bestaat alleen tot eer en glorie van U alleen. De bijbel zegt: 'Hoor, o Israël, de Heer is onze God, de Heer is één en u bent begaan en genadig met iedereen en U bent liefde voor een ieder die U geschapen heeft. Er is onder de Hemel en op de aarde geen grotere naam dan de naam van Jezus. Elke knie zal buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Christus de Heer is! Daar is kracht in het bloed van het Lam!

Amen.

Uw allerheiligste YoorsKa(rdinaal);

Gezegende Pasen en bedankt voor die Y-punten...Beoordeel

Reviews en Reacties:

5.0 / 5 (5 reviews)
expand_more
Verberg reacties
Lo mismo digo... :)
| 16:15 |
:-)
| 17:26 |
En bedankt fur die blumen
| 14:47 |
Welke bloemen hahahaha ;-)
| 14:48 |
Dat zegt de paus altijd, met de paas toespraak
| 15:54 |
Precies!
| 17:31 |
Iek sture jou ook die mooie Yoorspoenkte.
| 11:23 |
Dank oe wel! Dank oe wel! :-)
| 14:42 |
No problemo
| 14:56 |
En jij natuurlijk ook gezegende paasdagen!
| 23:38 |
Dank je wel Hans.
| 23:42 |
Hahaha, wat een geweldige blog is dit Peter, het was een feest om het te lezen!
Gezegende Paasdagen!
| 23:30 |
Graag gedaan en fijne dagen!
| 23:42 |

Persoonlijk kanaal
Arbowetten bestonden toen nog niet
Gezondheid & Geest
mentale fysiotherapie
mentale fysiotherapie
Muziek, Kunst & Cultuur
Portret tekenen
private lease goedkoop
private lease goedkoop
 
×

Yoors


exit_to_app Inloggen