×

Yoors


Inloggen
×

Yoors
#

0 volgers
notifications_noneadd
Voetstappen in het zand

Voetstappen in het zand


Ja, ik wil U volgen, ‘k volg U Heer.

Ja ik wil U volgen, Heer

Met alles wat ik heb.

~Opwekking 421

Nu we het toch hebben over voetsporen

We zingen het wel zo gemakkelijk: Ja, ik wil U volgen, Heer. We zingen wel zo gemakkelijk dat we willen luisteren naar Zijn stem. We zingen wel zo gemakkelijk: Ik heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

En dan denk ik nog eens aan die mooie tekst van voetsporen in het zand:

Voetstappen in het zand..

Ik droomde eens en zie

ik liep aan 't strand bij lage tij.

Ik was daar niet alleen,

want ook de Heer liep aan mijn zij.

We liepen samen het leven door,

en lieten in het zand,

een spoor van stappen; twee aan twee,

de Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij,

en zag mijn levensloop,

in tijden van geluk en vreugde,

van diepe smart en hoop.

Maar als ik het spoor goed bekeek,

zag ik langs heel de baan,

daar waar het juist het moeilijkst was,

maar één paar stappen staan.

Ik zei toen "Heer waarom dan toch?

Juist toen ik U nodig had,

juist toen ik zelf geen uitkomst zag,

op het zwaarste deel van mijn pad..."

De Heer keek toen vol liefde mij aan,

en antwoordde op mijn vragen;

"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,

toen heb ik jou gedragen..."

Wat nu als het leven inderdaad moeizaam gaat? Wat nu als het leven ineens niet gezondheid en voorspoed blijkt te zijn? Wanneer je, geveld door ziekte, thuis komt te zitten? Wat nu als je in de schoenen van Paulus stond, daar midden op het marktplein, vlak nadat je “bevrijding had uitgesproken” over een vrouw en haar heren hun inkomstenbron zagen opdrogen? (~Handelingen 16:19) en erger nog: vanwege dit feit word je eerst met stokslagen geslagen en vervolgens in de gevangenis geworpen! (~Vers 22-23)

Ga je twijfelen, net als de persoon in “voetsporen in het zand”? Of sta je standvastig in je geloof om de Here te dienen, wat er ook gebeuren zal?

Voetsporen in het zand…

Toch hebt gij er goed aan gedaan, te delen in mijn verdrukking. Niet, dat het mij om de gave te doen zou zijn, maar het is mij te doen om de opbrengst, die als een tegoed op uw rekening aangroeit. ~Filippenzen 4:11 & 17

Maar indien het kwaad is in uw ogen, de HERE te dienen, kiest dan heden, wie gij dienen zult: òf de goden die uw vaderen aan de overzijde der Rivier gediend hebben, òf de goden der Amorieten, in wier land gij woont. Maar ik en mijn huis, wij zullen de HERE dienen!~Jozua 24:15

Voetsporen in het zand. Als wegbereider, als een roepende in de woestijn:

Hij zeide: Ik ben de stem van een die roept in de woestijn: Maakt recht de weg des Heren, gelijk de profeet Jesaja gesproken heeft. ~Johannes 1:23
The Original Enrique
Dat gedicht: "Voetsporen" vind ik vooral heel mooi!
25-02-2018 19:55
25-02-2018 19:55 • 1 reactie • Reageer
LWAlmanak
Dat is zeker erg mooi.
25-02-2018 20:27
25-02-2018 20:27 • 1 reactie • Reageer
Kristien Goeyvaerts
DAT VIND IK OOK IETS OM TE DELENX
20-03-2017 15:43
20-03-2017 15:43 • 1 reactie • Reageer
LWAlmanak
Fijn, dank je wel daarvoor.
20-03-2017 15:43
20-03-2017 15:43 • Reageer
Daantje l
Heel erg mooi
06-12-2016 19:56
06-12-2016 19:56 • 1 reactie • Reageer
LWAlmanak
Dank je wel!
06-12-2016 20:10
06-12-2016 20:10 • Reageer
Rudi
Heel mooie en diepzinnige blog, LWA. :)
06-12-2016 09:18
06-12-2016 09:18 • 1 reactie • Reageer
LWAlmanak
Dank je Rudi.
06-12-2016 10:13
06-12-2016 10:13 • 1 reactie • Reageer
Xandra
Je passie voor je geloof is mooi.
05-12-2016 21:20
05-12-2016 21:20 • 1 reactie • Reageer
LWAlmanak
Dank je wel Kim. Gewoon elkaar liefhebben, denk dat dat de essentie is van het geloof dat ik wil uitdragen.
05-12-2016 21:21
05-12-2016 21:21 • Reageer