Boer wil af van het verbod op bijengif! | Hans

Boer wil af van het verbod op bijengif!

Ja, je leest het goed. De boeren, na het eierschandaal, mestschandaal, talloze stalbranden die tienduizenden dieren ieder jaar het leven kosten willen ze doorgaan met gif spuiten om wat de boeren ongedierte (insecten) noemen te vernietigen.

Trouw 22 mei 2018
Nederlandse akkerbouwers willen een vrijstelling van het Europese verbod op ‘bijengif’. Zij vragen minister Schouten van landbouw om dat bij de Europese Commissie te bedingen. Dat heeft boerenbelangenorganisatie LTO laten weten.

Zonder insecten overleven we niet - en binnen tien, twintig jaar is het crisis

Met veel insecten gaat het niet goed, door toedoen van de mens. Wat zou er gebeuren als ze allemaal uitsterven? Geen mens die het precies kan vertellen. Bioloog Dave Goulson doet een poging: we stevenen af op een 'ecologisch armageddon'.

Dave Goulson is stellig: "Ons hele systeem van voedselproductie moet op de schop. Enorme stukken land zijn omgevormd tot een monocultuur van vergiftigde gewassen, een vijandig gebied voor al het andere leven. De intensieve landbouw is een verkwistend, onwerkelijk systeem geworden. Een derde van het voedsel dat we wereldwijd verbouwen, wordt ook nog eens weggegooid. We moeten naar een kleinschaliger systeem dat landbouw en bosbouw combineert."

Daar kunnen we de mensheid toch niet mee voeden? "Het is de grootste mythe van onze tijd dat alleen de grootschalige, intensieve landbouw dat kan. Een intensief bebouwde hectare levert jaarlijks 8 ton tarwe op. Een goede tuinier kan uit diezelfde hectare jaarlijks 35 tot 40 ton fruit en groente krijgen. Je hebt er alleen meer boeren voor nodig."

"We moeten terug naar het platteland. Dat lijkt mij alleen maar positief. Meer mensen die voedsel gaan verbouwen, kleinschalige landbouw zonder gif en met bomen en wilde bloemen langs de akkerranden. Goed voor ons en voor de rest van het leven. En wie weet ontlopen we de apocalyptische voorspellingen die we hier gedaan hebben."

Bijen hebben onze hulp nodig

Moord op de honingbij

Hier gaat het allemaal om meer, meer, meer geld verdienen!

Share
Share and earn €0.001 every time someone reads this post.
Our sponsors make all rewards on Yoors possible. Check them out.