‘Klimaatstrijders: negeer mensen met een handicap niet langer’


#mensenmeteenhandicap De groene beweging erkent haar eco-validisme niet. Niet zonder auto kunnen, de verwarming hoog moeten zetten, afhankelijk zijn van plastic rietjes: duurzaam leven en een handicap gaan niet altijd samen. Maar daar is binnen de klimaatbeweging weinig begrip voor, merkt Xandra Koster.

Vaak genoeg zijn mensen zich überhaupt niet bewust van de achtergestelde positie van mensen met een beperking. In die gevallen is bewustmaking op z’n plaats. Maar er zijn ook situaties waarbij het een kwestie van onwil lijkt, of waarbij mensen de belangen van de meerderheid boven die van mensen met een beperking plaatsen. Dit laatste gebeurt opvallend vaak bij kwesties rond duurzaamheid en klimaat. Cru genoeg, want uit onderzoek blijkt dat gehandicapte mensen juist onevenredig veel last zullen hebben van klimaat- en milieuproblematiek. Er is geen aardige manier om het te zeggen, maar het moet gezegd worden: de groene beweging is supervalidistisch en erkent dit niet.
Opinie: Xandra Koster.

Bijvangst: 'Drie kwart gemeentelijke websites ongeschikt voor mensen met beperking'
Ruim drie kwart van de gemeenten voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen voor slechtszienden en- horenden. Dat wordt duidelijk uit een rondgang van NU.nl. De deadline om voor de wet aan die eisen te voldoen is op 23 september 2020. Slechts de helft denkt die te halen.