Kun jij je gevoelens goed delen met de mensen om je heen...?


Goedemorgen,

Als ik de tekst van het plaatje lees denk ik aan: hoe kijken mensen naar mij?

Vier korte, maar krachtige zinnen, die een sturing in je gedachte kunnen geven:

Niemand ziet je pijn, welke pijn?
Niemand ziet je angst, welke angst?
Niemand ziet je verdriet, welk verdriet?
Maar iedereen ZIET je fouten!

Misschien zijn pijn, angst, verdriet voor enkelen onder ons gevoelens die geuit kunnen worden. Verkeer jij in een omgeving waar je gevoelens mag en kan tonen?

Hoe hoog leggen we voor onszelf de lat om goed te kunnen presteren in ons privé- of zakelijk leven?

Hoe kijkt men tegenwoordig naar elkaar en waar worden “verwachtingen” ook echt waargemaakt?

Door druk en omstandigheden kunnen we de focus verliezen en zo maken we onder druk wel eens een vergissing. Bij een vergissing wordt dan vaak al snel een (voor)oordeel geveld, maar daarbij wordt meestal geen rekening gehouden met hoe of waardoor fouten ontstaan kunnen zijn.

Waar kunnen we dan rekening mee houden?

Dat fouten maken menselijk is en kan gebeuren. Dat geeft meer ruimte om iets bespreekbaar te maken en om gevoelens te uiten, met elkaar te delen.

Het is van grote waarde als je eens een luisterend oor biedt, in plaats van direct een stempel of (voor)oordeel te plaatsen.

Kun jij je gevoelens goed delen met mensen om je heen…?

Groetjes, Mitch Peters