Hoe werkt een menselijk lichaam? Thema 1 Skelet.Hoe werkt een #menselijk lichaam nou eigenlijk? 

Die vraag is er 1  die je vaak van een kind kan verwachten afhankelijk natuurlijk van de leeftijd. Een lichaam bestaat uit zoveel onderdelen en functies dat het haast onmogelijk lijkt om dit op een goede manier uit te leggen. Kinderen leren veel over hun eigen lichaam en wij kunnen ze helpen te benoemen en te begrijpen hoe een lichaam kan werken. Mijn inziens werkt een creatieve aanpak daarin als een belangrijke manier van kennis overbrengen. De wijze waarop we dit hier gaan doen is d.m.v creatieve activiteiten. Per blog behandel ik 1 thema van het rijtje wat hiernaast genoteerd staat.

Thema's: 

Hoe werkt een #menselijk lichaam?

Thema 1: Het skelet: https://y.is/PSd8u

Thema 2: De spieren: https://y.is/sQPAa

Thema 3: De organen: https://y.is/Bb2qY

Thema 4: Zintuigen: https://y.is/egMBB

Thema 5:  De hersenen: https://y.is/5GsiK

Zoals ik al aangaf in het voorwoord,  gaan we het aanbieden van dit onderwerp creatief aanpakken. Maar natuurlijk vertellen we eerst wat meer over het skelet. Een afbeelding van hiernaast van Pinterest laat al heel leuk en eenvoudig zien wat een skelet is. Ieder lichaam heeft heel veel verschillende botten. De ene is lang en de andere is kort. Zo heb je hele dunne maar ook dikke botten. Ze zitten zo in elkaar dat alles precies goed past. Ieder kind kan je nu vragen om te voelen waar de botjes zitten in een hand of arm. Door dit te doen beseffen ze dat er wel een hele boel botten zitten in alleen al dat gedeelte van hun lichaam.

In deze afbeelding kan je een skelet makkelijk herkennen. Ieder kind kan nu op een zwart papier met  witte verf een schedel verven. Dit moet uiteraard even kunnen drogen. Met wattenstaafjes en lijm ga je nu een lichaam maken van stokjes. { de vingers voor het skelet  even klein knippen}  Deze manier is een leuke manier om een schematische indruk te geven aan een kind waar de botten  in het lichaam verwacht kunnen worden. {bron.juf-mlou.nl}

Bouwstenen of kapla is erg leuk materiaal om een skelet te maken op de grond. {Pinterest}  Kinderen kunnen dit in een groepje met elkaar doen als  ze een idee hebben waar wat zit in een lichaam. Door bij zichzelf soms te voelen waar een botje zit,  kunnen ze ook bepalen of het  skelet dat botje al heeft die ze aan het neer leggen zijn. Het is natuurlijk niet  de precieze weergave van een skelet maar de bedoeling is meer bewustzijn creëren van het lichaam en zijn botten.

Ook met papier kan je een goed skelet gaan maken. Deze is bedacht door: http://florinehorizon.yurls.net

Je ziet dat de kinderen hun eigen versie qua hun beleving op hebben los gelaten. Het principe is dat de kinderen zelf hun ledematen voor dit skelet maken en naar hun eigen inzicht kunnen gaan knippen en plakken. Dit is een manier die je aanbiedt als kinderen al kunnen knippen en delen zelf kunnen tekenen. Door alle tekeningen bij elkaar te hangen kunnen kinderen zien hoe  ieder kind  een skelet heeft gemaakt. Leuk is het ook om misschien een echt skelet of poster te kunnen bekijken en die te vergelijken met hun skelet-knutsel.

Ook heel leerzaam en meteen duurzaam is dit werk op een lange papierrol. Kinderen kunnen in een klein groepje samen dit uitwerken. 

Eerst maken ze een schets op het papier. Dan gaan ze het skelet er eerst op leggen zonder te lijmen. Als het hele groepje het eens is worden de skelet onderdelen verlijmd op het papier. 

 De kinderen kunnen dan met een pijltje op de tekening aangeven wat ze hebben laten zien van het skelet. Door meerdere groepjes te hebben kan je ook weer bij elkaar gaan kijken en dan bv. een tentoonstelling er van gaan houden!

Een skelet gelegd van droge pasta kan ook heel goed!

Bron .: Meriel Bouwman.

Een  bewegende hand gemaakt van karton, rietjes en wol. Zo zie je de botjes bewegen!

Bron:knutselidee.nl

Dit poppetje kan van een skelet voorzien worden door deze erin te gaan tekenen. Klik op de link:

Dit skelet kan je met de gehele groep gaan maken! Iedereen maakt een deel en je kan het doen als je de volgende link aanklikt en ziet hoe hij gemaakt wordt!

Hier de link:

Bron: http://pickupsomecreativity.blogspot.nl/2010/10/paper-plate-skeleton-tutorial.html

Waarom heb je eigenlijk botten en waarom zo veel?

Misschien zijn er kinderen die er zo wie zo al antwoord op hebben? Vraag wat er zou kunnen gebeuren als je lichaam geen botten meer had.. kon je dan nog wel staan? zitten? lopen? etc.  En misschien kunnen ze ook begrijpen hoe die zelfde botjes kunnen buigen en strekken? Wanneer moet je een bot buigen en wanneer strekken { iets pakken of naar je toe brengen} Je kan met de kinderen allerlei functies van een skelet gaan doen. Je beweegt met elkaar en door te doen wordt je bewust van je eigen botten. 

 Ook belangrijk is het om de kinderen te vragen waar de botten van gemaakt zijn. Je kan  het vergelijken met een schoolkrijtje. Die is gemaakt van kalk. {wat gebeurt er al een bot niet sterk genoeg is? Dan breekt het! Net als een krijtje. Onze botten zijn gelukkig veel sterker en dat komt doordat we goed eten waar kalk inzit voor de botten. Je kan de kinderen vragen wie er misschien weet in welk soort eten/drinken  kalk {-calcium}  zit?

Je kan door het gebruiken van een skeletafbeelding  gaan kijken welke botten het grootste zijn of juist het kleinste. En hoe veel botten je kan tellen als je de afbeelding ziet. Hieronder staat een afbeelding van een skelet. Voor de jongste kinderen meer het beeld wat ze kunnen zien van een skelet en hoe ouder het kind ook de functie en de werking van het skelet!

Dit was het blog van thema 1 het skelet.


Ik hoop dat je hiermee wat inspiratie hebt gekregen om dit onderwerp bij kinderen te kunnen toepassen. Het gaat erom dat kinderen wat meer inzicht in hun lichaam hebben gekregen! Heb je nog aanvullingen of ideetjes die hier ook bij zouden moeten staan? Laat het me dan weten door me te mailen: creametkids@ziggo.nl

 

Hoe werkt het #menselijk lichaam? Deel 2 Spieren.

Hoe werkt het #menselijk lichaam? Deel 4: De Zintuigen.

 

Ben jij ook graag creatief in de ruimste zin van het woord? Kom dan gezellig naar mijn facebookpagina: Crea met Kids en geef de pagina een LIKE! Klik op de link om er heen te gaan

Website Crea met Kids

Kom je ook bij Yoors bloggen over wat jou bezighoudt, je eigen knutselideetjes delen, artikels lezen over gezondheid,actualiteit? Kom dan bij Yoors en ontvang meteen een welkomstbonus! 

Comment and receive 25 YP 25
Women on the Edge of Death: The Other Side of Confinement
Maria had just over 7 years of marriage. - Their relationship began in an idyllic way and full of details on the part of Juan, a man older than her by eight years and who little by little was surrounding his life partner until he left her in a situation of vulnerability and dependence. Maria at first was carried away by the comments of family and friends who told her “how lucky you are, you got a man who doesn't want you to work and treats you like a princess”. Inside doors history was not so rosy. Juan went from being the seducer in love to the abusive abuser. He began to prohibit outings and friendships and began to resound a phrase that increasingly impacted the delicate figure of his wife. "You're mine". He had ceased to be a person to become an object whose owner was the one who had sworn eternal love to him. This reality gave a bit of respite when Juan went out to work and María could talk with some neighbors or friends who secretly visited her, but it changed when the Covid pandemic became present and Juan had to stay home after the staff cut in the company where he worked as a supervisor. The debts contracted previously could not be paid and they accumulated, like Juan's frustrations. It was when Maria knew fear. And it is that according to the regional director for Latin America and the Caribbean of UN Women, María-Noel Vaeza, in the sexist violence inheritance and cultural habits are glimpsed and, at the same time, a socioeconomic context that deteriorated more with the circulation of the covid -19 and social confinement. It is estimated that 118 million women are in poverty in the region. A reality that was validated in November 2020, when the continental movement Planeta Ella and the Latin American Network against gender violence, which brings together 35 organizations from 21 countries in the region, declared the “feminist emergency” in Latin America. María was able to save her life, even living in Venezuela, where impunity for femicides is almost a constant. It did not become “one more”, but it could be counted as part of the statistics produced in a study published by the Belisario Domínguez Institute (IBD) of the Mexican Senate that indicates that “violence against women is expressed in many different ways, from subtle attitudes, to physical assaults and sexual abuse that damage their physical and emotional integrity, limit their development and cancel their fundamental rights, in order to control, dominate, limit, prohibit, exclude or minimize them ”. This pandemic of violence against women has alarming figures in Venezuela and which are documented by the digital Observatory of Femicide of the Center for Justice and Peace, who reported that in the first 90 days of 2021 60 women were murdered in Venezuela, of which 45% of the cases, the victims were between 22 and 36 years old. The ONG detailed that 50% of the aggressors were Venezuelans, 15% were between 23 and 27 years old and only 1 was under 18 years of age. 15% were police officers, while 5% were linked to criminal gangs and 70% remain on the run. Death is not only outside with a lethal virus, it also hides in the corners because not every home is a place of protection. - Don't be a statistical number of violence and seek help to save your life! - Mujeres al filo de la muerte: La otra cara del confinamiento - María tenía poco más de 7 años de matrimonio. Su relación comenzó de manera idílica y llena de detalles por parte de Juan, un hombre mayor que ella por ocho años y que poco a poco fue cercando a su compañera de vida hasta dejarla en situación de vulnerabilidad y dependencia. María al principio se dejó llevar por los comentarios de familiares y amigos que le decían “qué suerte la tuya, conseguiste un hombre que no quiere que trabajes y te trata como una princesa”. Puertas adentro la historia no era tan color de rosas. Juan pasó de ser el seductor enamorado al maltratador abusivo. Comenzó a prohibir salidas y amistades y comenzó a retumbar una frase que cada vez impactaba más en la delicada figura de su esposa. “Tú eres mía”. Había dejado de ser persona para convertirse en un objeto cuyo dueño era quien le había jurado eterno amor. Esta realidad daba un poco de respiro cuando Juan salía a trabajar y María podía hablar con algunas vecinas o amigas que la visitaban a escondidas, pero cambió cuando la pandemia por Covid se hizo presente y Juan se tuvo que quedaren casa tras el recorte de personal en la empresa donde trabajaba como supervisor. Las deudas contraídas con anterioridad no pudieron ser pagadas y se fueron acumulando, como las frustraciones de Juan. Fue cuando María conoció el miedo. Y es que según la directora regional para América Latina y el Caribe de ONU Mujeres, María-Noel Vaeza, en la violencia machista se entreveran herencias y hábitos culturales y, a la vez, un contexto socioeconómico que se deterioró más con la circulación del covid-19 y el confinamiento social. Se calcula que 118 millones de mujeres se encuentran en situación de pobreza en la región. Una realidad que se valida en noviembre de 2020, cuando el movimiento continental Planeta Ella y la Red Latinoamericana contra la violencia de género, que reúne a 35 organizaciones de 21 países de la región, declara la “emergencia feminista” en América Latina. María pudo salvar su vida, aun viviendo en Venezuela, donde la impunidad para los feminicidas es casi que una constante. No se convirtió en “una más”, pero sí podría contarse como parte de las estadísticas arrojadas en un estudio publicado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado mexicano que señala que “la violencia contra las mujeres se expresa de muy variadas maneras, desde actitudes sutiles, hasta agresiones físicas y abusos sexuales que dañan su integridad física y emocional, limitan su desarrollo y cancelan sus derechos fundamentales, con la finalidad de controlar, dominar, limitar, prohibir, excluir o minimizarlas”. Esta pandemia de violencia contra la mujer tiene cifras que alarman en Venezuela y que están documentadas por el Observatorio digital de Feminicidio del Centro de Justicia y Paz, quien informó que en los primeros 90 días del 2021 fueron asesinadas en Venezuela 60 mujeres, de los cuales el 45% de los casos, las víctimas tenían entre 22 y 36 años. La ONG detalló que el 50% de los agresores eran venezolanos, 15% tenía entre 23 y 27 años y solo 1 era menor de 18 años. El 15% eran funcionarios policiales, mientras que el 5% estaba vinculado a bandas delictivas y el 70% permanece en fuga. La muerte no solo está fuera con un virus letal, también se esconde en los rincones porque no todo hogar es un lugar de protección. ¡No seas un número estadístico de la violencia y busca ayuda para salvar tu vida!
Beware: Garlic from China!
#knoflook An alarming report came by this week about how garlic is treated and grown in China. I also use a lot of garlic myself because it is so good for your health. Unfortunately, I still have to buy them at the supermarket. I think everyone should read this post and know what you're buying with the cheap garlic from China. Judge for yourself: Below the translated message from English into Dutch.The photo above is of Carla Glory of dedansendeboom.nl and his organic garlic that we will plant in the district garden greenalphen.com the coming year.Your garlic is imported from China, made with bleach and chemicalsGarlic, one of the healthiest and most popular foods on the planet. There is no denial of the wonderful health benefits that garlic has, it is a traditional remedy for high blood pressure, high cholesterol and even colds.But there's something about garlic that you probably do not know, more than 80% of the garlic sold worldwide comes from China. Last year, the US alone imported £138 million. Although most consumers assume that their garlic was grown in California, the “garlic capital of the world”, it was actually shipped from China. Even “organic” garlic is often imported from China, where organic certification can not be trusted.Chinese garlic is bleached. According to Henry Bell of the Australian Garlic Industry Association, garlic from China is sprayed with chemicals to stop germination, white garlic, and to kill insects and plant material. He also reports that garlic is grown in untreated sewage, “Bell also questions some growth practices in China.“I'm sure some garlic growers there use raw human waste water to fertilize their crops, and I don't believe Australian quarantine regulations are strict enough when it comes to testing bacteria on imported products,” he says. “I also challenge the effectiveness of the Chinese methyl bromidegassing processes.”Chinese garlic is heavily sprayed with methyl bromide to remove any insects. Methylbromide is a highly toxic chemical. Exposure to high concentrations can cause damage to the respiratory and central nervous system, even death. According to the UN, it is 60 times more harmful than chlorine and is the basis of CFCS.Garlic from China is also sprayed with lead, sulfates and other unsafe compounds.So the next time you are in the supermarket, you may want to think about this article. Fortunately, Chinese garlic is easy to see.Californian garlic has some roots on the bottom and is heavier than imported garlic.