×

Yoors


Inloggen
×

YoorsSchrijvershotel in Benidorm deel P1: Hersteld vertrouwen en aankomst vriendinnetje.

Schrijvershotel in Benidorm deel P1: Hersteld vertrouwen en aankomst vriendinnetje.


Vanaf het begin lezen, kan via de volgende link: Schrijvershotel deel A

Iedereen had zich er verzameld, dan is het alles bij elkaar toch al best een grote groep, stelde ik voor mijzelf vast, terwijl Albert ons kwam vertellen dat wij een soort proef barbecue hielden, dat het geen slecht plan was omdat zij het apparaat niet aan de praat kregen.. Heb er ook geen verstand van, merkte Vincent op, maar volgens mij is er hulp onderweg, besloot hij met opnieuw pretlichtjes in zijn ogen.. Alleen toen ik hem vragende aankeek, knip oogde hij enkel als antwoord..

Rustig keek ik daarna een beetje om mij heen, merkte hoe Carina samen met Joa heen en weer liep van de keuken naar de grote tuintafel vlak bij de barbecue.. De laatste gebaarde dat alles onder controle was en ik kon blijven zitten, toen ik haar vragende aankeek en een gebaar in de richting van de keuken maakte..

Leon, is binnen zo een tien minuten weer thuis, melde Joa, terwijl zij samen met Carina tegen over ons aan tafel kwam zitten, gevolgd door vriendje, die naast mij plaats nam.. Mag ik een sigaretje van je ? Vroeg hij wijzende naar het pakje op tafel.. Wij hebben zelf mee genomen, melde Carina, terwijl ik het pakje een stukje naar hem opschoof.. Dat heb ik lang niet gezien, merkte Vincent naar haar op, het vloei papier vind ik altijd zo apart voelen tussen mijn vingers, mag ik er een voor je draaien ? Besloot hij vragende..

Zal ik dan mijzelf maar eerst even aan je voorstellen ? Was zonder op antwoord te wachten zijn volgende vraag.. Maakt het misschien allemaal iets minder beladen voor jullie meiden.. Vincent, het vriendje van.. Melde hij, terwijl hij haar vriendelijk de hand schudden.. Carina, noemde zij direct daarna haar naam, aangenaam kennis te maken.. Vind ik ook, bevestigde Vincent met een glimlach van oor tot oor.. Nadat ook vriendje zich aan hem had voorgesteld, was dit lastige moment ook weer achter de rug, diep van binnen, maakte het mij gelukkig, voelde als een opluchting..

Gaan jullie allemaal even met mij mee nodigde Joa in het algemeen uit, en verbrak daar mee de stilte die was gevallen.. Mag ik ? Informeerde vriendje, terwijl hij achter Vincent was gaan staan, toen deze hem toestemming had gegeven, duwde hij de rolstoel het volgende moment, achter Joa aan die al onder weg was..

Tja, dan blijven wij samen over, stelde ik vast, om voor het eerst sinds zij aan de tafel was komen zitten, oogcontact met Carina te maken.. Dan is het misschien een idee, om ook maar die kant op te gaan.. Stelde zij voor.. Want volgens mij, wacht daar een verrassing op je, of heeft Vincent dat nog niet gezegd ? Vroeg zij, terwijl wij bijna tegelijk op stonden.. Niet met zo veel woorden, noem het vrouwelijke intuïtie, en verder, heb ik geleerd, dat hulp soms uit onverwachte hoek kan komen, antwoord ik haar, toen wij naast elkaar stonden.. Om het volgende moment samen richting terras deuren te lopen, omdat wij duidelijk een toeter hoorde, ten teken dat Leon aangekomen was en dat onze aanwezigheid gewenst was..

Aangekomen voor het huis, merkte ik direct dat wij twee, de laatste waren, die ons bij de groep voegde.. Juist op het moment, dat Leon de auto op de vasten plek parkeerde, om nadat hij was uitgestapt, mij met gebaren te vragen bij hem te komen, wijzende naar de auto deur achter hem.. Nog even twijfelde ik, tot ik de hand van Carina in mijn rug voelde, die mij een duwtje de goede richting op gaf, om te fluisteren: Toe maar, ik loop niet weg! Even keek ik haar opnieuw aan, alsof ik bevestiging zocht, pas toen zij mij bevestigende toeknikte, deed ik een aantal stappen richting Leon die nog steeds bij zijn auto stond..

Ik was nog een paar stappen verwijderd van de auto, toen het achter portier open ging, even stond ik als aan de grond genageld, voor ik verbaast uitriep: Mascha ! Wat doe jij nou hier ? Haar antwoord was een enorme dikke knuffel, en maakte wij samen een dansje van blijdschap en vreugde.. Als van zelf, liep zij daarna richting Vincent, die al net zo hartelijk werd begroeten, net als Carina kon ik zien vanuit mijn ooghoek, terwijl ik bij de auto aankwam, waar Jochem naast Leon stond te wachten.

Na een knuffel, gaf ik hem een zoen op zijn wang, waar door hij mij even verbaast aankeek.. Moest even, melde ik eenvoudig, heb je al zo lang niet meer gezien, word tijd dat wij weer eens bij praten, maar daar is de komende dagen, hopelijk een goed moment voor te vinden, zijn antwoord kon ik door het lawaai dat er van uit de groep kwam, niet verstaan.. Toen ik hem daarom vragende aankeek, glimlachten hij, en stak zijn duim naar mij op, ten teken dat het wel goed kwam..

Verder lezen kan via de volgende link: Schrijvershotel Q