Mogelijke effecten van bestrijdingsmiddelen op weidevogels


3 minuten leestijd

Op 12  april zijn in de Zuid-Zaal van het provinciehuis van Gelderland door Buijs Agro-service en WECf Nederland de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de relatie tussen bestrijdingsmiddelen en weidevogels in de provincie Gelderland.

Op 24 veehouderijbedrijven en één boomkwekerij in weidevogel gebieden in Gelderland (15 gangbare en 9 biologische) werden in krachtvoer, mest en bodem een groot aantal bestrijdingsmiddelen en anti-parasitaire geneesmiddelen (ontwormingsmiddelen) gemeten.

De bestrijdingsmiddelen komen de bedrijven binnen via aangekocht krachtvoer, via stro en via stoffen die voor de bestrijding van plaaginsecten in stallen en mestkelders worden gebruikt.

Het anti-parasitaire middel komt, na toediening bij het dier grotendeels onveranderd en uitgescheiden via het maagdarmkanaal, in de mest terecht. De middelen worden vooral toegediend aan grazende dieren. Uit het oogpunt van preventie gebeurt dit soms meerdere keren per jaar.

Deze giftige mest leidt tot een flinke afname van het aantal levensvatbare larven waardoor veel belangrijke groepen mestinsecten niet kunnen overleven. Hierdoor ontstaat er een tekort aan voedsel voor de weidevogels en andere dieren die zich voeden met kleine insecten.

Een gezonde mestfauna is dus van groot belang voor het natuurlijk verloop van de mestafbraak in de bodem en de rest van het ecosysteem boven die bodem.

Er zijn verschillende maatregelen mogelijk om deze risico's te beperken :

  • Alleen het dier behandelen als er een infectie is aangetoond en het dier hier last van heeft. Dus niet preventief
  • Gebruik van minder giftige middelen
  • Gebruik van milieuvriendelijke toediening
  • Kuddes in stappen behandelen, zodat er altijd voldoende niet besmette mest in het veld komt waarin de mestfauna kan overleven en zich kan voortplanten

Tijdens de bijeenkomst op 12 april waren er boeren, wetenschappers, ambtenaren en vertegenwoordigers van veevoederbedrijven aanwezig. Bij het presenteren van de onderzoeksresultaten werd duidelijk dat waarschijnlijk de meeste bestrijdingsmiddelen in het krachtvoer zit. Het bedrijf die het krachtvoer produceert was deze middag ook aanwezig. Zij hebben twijfels of de metingen wel goed zijn gedaan. Iemand vanuit het laboratorium heeft deze twijfels weerlegt in de gezamenlijke discussie. Ondanks dat er gedurende de dag verschillende meningen en andere belangen waren, hing er een aangename sfeer.

Onderstaand het artikel uit de Gelderlander van 12 april 2019:

Onderzoek naar gifstoffen in mest deugt

Onderstaand artikel in Trouw van 13 april 2019 :

De koeienflats is gezond, dus de weidegrond ook

Onderstaand het volledig onderzoek uitgevoerd door Buijs Agro-services en WECF:

weidevogels en bestrijdingsmiddelen

WECF geeft ouders via www.eenveilignest.nl tips, voorlichting en advies over het creëren van een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving voor hun kind en voor hunzelf.