De gescheiden ouder en narcisme


De gescheiden ouder en narcisme

De spelletjes van een manipulerende ouder zijn onuitputtelijk zolang er nog ruimte geboden wordt ze te mogen spelen. Wat voor menigeen buitenstaander niet voor te stellen is, is dat het kind in de strijd wordt ingezet om de andere ouder te terroriseren. Bepaalde standaard overtuigingen maken dat het gedrag van de narcist niet wordt gezien als dat wat het feitelijk is. Bijvoorbeeld dat een kind ten alle tijden toch beter af zou zijn door contact te hebben met deze manipulerende ouder. Bij gezonde ouders gaat dit natuurlijk wel op, maar wanneer sprake van narcisme kan je je afvragen of dit wel het beste is voor het kind.

narcisme

Het kind opstoken tegen de gezonde ouder is een standaard narcisten truc. Dit doen ze op tal van manieren. Veel voorkomend is uithalen naar de gezonde ouder, wat de gezonde ouder niet met kind wil delen vanzelfsprekend om het kind niet te belasten met loyaliteitsconflicten. Dat weet de narcist. Toch kan dit verdoken gedrag ertoe leiden dat de gezonde ouder grenzen moet stellen voor eigen veiligheid en dat van het kind. 

Hierop reageert de narcist dan met het slachtoffer te gaan spelen jegens het kind. Want de narcist speelt juist wel met het loyaliteitsconflict van het kind. In veel gevallen is dan het gevolg dat het kind boos wordt op de gezonde ouder met alle gevolgen van dien.

Rechtbankspelletjes zijn ook veel voorkomend. Het constant maar opnieuw niet eens zijn met gemaakte afspraken, gewoon omdat het kan. Alle tijd, geld en energie die gestoken moet worden in de narcist, is waar het om gaat. Niet om het kind of de uitkomst van deze zittingen.

Manipuleren met niet betalen van alimentatie, of expres niet komen op een afspraak met het kind, om zo de gezonde ouder dwars te willen liggen wetende dat de gezonde ouder het meest geraakt kan worden via het pijnigen van het kind.

Het steeds weer beterschap beloven wanneer hulpverlening om de hoek komt kijken. Deze beterschap vol houden tot de hulpverlening het weer loslaat waarop de ellende weer begint de dag nadat een hulpverlenend dossier afgesloten wordt.

Ze hopen natuurlijk op geëmotioneerde reacties van de gezonde ouder. Daarmee denken ze aan te kunnen tonen dat de gezonde ouder helemaal niet zo gezond is hopende op dat voor in hun het meest gunstige geval de verbinding tussen gezonde ouder en kind op het spel komt te staan. De constante dreiging en terreur op de achtergrond is voor veel gezonde ouders soms ook echt teveel aan het worden.

En wanneer je dan durft uit te spreken dat je te maken hebt met een narcist, zal menigeen hulpverlener vragen; is hij hierop gediagnosticeerd? Zo nee, kunnen we hem niet zo labelen... Het is een enorm zware strijd die decennia lang duren kan.

narcisme

Vanuit het expertisecentrum willen we met elkaar gaan kijken naar dit soort casussen. We kennen de strijd. Zowel vanuit onszelf, de ervaring, als ook vanuit de hulpverlenende stoel. Er zijn ideeën voor betere aanpak, zoals een compleet ander proces inzetten wanneer sprake van vermoeden van narcisme. En bij het ontwikkelen van zo'n aanpak is de inbreng van ervaringsdeskundigheid nodig.

Om maar een voorbeeld te geven waarom dit nodig is; een programma zoals gestalkt, doen heel goed werk, maar los daarvan, valt het begrip narcisme daar nooit. Zo was er een aflevering waarin de stalker vreselijk gewelddadig jarenlang het gezin terroriseerde, waarop de presentator tot de conclusie kwam; hij doet dit natuurlijk omdat hij zn kinderen niet mag zien...

Helaas is het nog net een tikkeltje erger; hij zet de kinderen in als excuus voor het stalken. Die kinderen boeien hem nu net geen ene zak. Sterker nog, hij mocht ze zien, maar juist door het stalken werd het contact gestopt en daarbij liet hij ze constant zitten toen hij ze nog mocht zien. 

En zo blijft het slechts een snipper die zichtbaar wordt van de feitelijke mishandeling waardoor het ook nooit goed aangepakt kan worden. De angel moet eruit maar zolang men die niet eens ziet kom je feitelijk nergens.

Waarheidsvinding doen we niet aan. Dat is ook zo'n credo vanuit de hulpverlening. Heel begrijpelijk want je wilt niet tussen een welles nietes belanden als een soort van scheidsrechter van een slechte pingpongwedstrijd, daar heeft een kind doorgaans niets aan. Echter nuances zijn wel op zn plaats. Want ook objectief in het belang van een kind, kan wel gesteld worden dat bepaalde belemmeringen van de ene ouder ertoe leiden dat het welzijn van het kind op het spel staat. Maar ja, het vraagt wel dat men bekend is met dit verdoken probleem. Wederom ervaringsdeskundigheid is hierbij een goede tool om juist gebruik van te maken.

narcisme

Het zou mooi zijn wanneer er op beleidsmatig niveau een aanpak kan worden neergezet waarbij ervaringsdeskundigen specifiek op dit terrein een belangrijke rol gaan spelen. Dat erkend gaat worden dat daar veel wijsheid uit te putten valt.

We gaan ervoor in ieder geval. Zolang dit fenomeen nog steeds zo onzichtbaar behandeld wordt, is er nog een heleboel werk aan de winkel.

Comment and receive 25 YP 25
Hello people, it's nice to meet them:D
#iamnewhere Hello friends is my first time here, I just graduated from lawyer, i am very interested in penal area and the criminology . My friends always tell me that I am their messiah I will be the one who will get them out of hahaha trouble (and I hope to do it) But not only do I dedicate myself to that, I also have my musician side , i play my music keyboard and i try to do video game covers and my own personal content. I like to read and play graphic novels games. I love watching horror movies especially genre “Found footage” and lately I'm learning to illustrate! I think that many of us who have a profession as a lawyer, accountant, doctor or engineer have in the background an artistic side that wants to manifest, that is why I do not miss the opportunity to be alive and learn new skills and be able to combine them. (:
Comment and receive 25 YP 25
What's Yoors?
- - Yoors is the platform where you as a creator and fellow human being are priority number 1. @ Yoors we do NOT do what every other platform does : Stealing from you.  Yoors is Human to Human and accountable for everything we do. Any question is answered. Try it yourself in comments under this post. Or email henkjan@yoo.rs Yoors is direct income without the need of thousands of pageviews or followers. Even if you don't make anything but only share and Curate. Yoors = Fairshare. Immediate attention from other members ? Click here for te most simple explanation for posting. No ads - Yoors does not sell ads but has a distribution model. A large part of the proceeds are distributed among the members of Yoors. Revenues come from subscriptions and all kinds of tools to help your reader, viewer or listener appreciate your work. #noads But Yoors Love - Yoors offers several tools to earn directly from your posts as a content creator. It is not necessary to have a lot of page views or followers. If you want to earn something, you need to deliver top content. You can start earning completely for free without paying for anything. Other members can give you Yoors love by clicking on the hearts. 1 click is 1 cent and two clicks is a bigger amount to chose to give to you. #Income#Yoorslove No datatrade - Advertisers need data of your behavior to advertise. Because Yoors does not allow advertisers, your data is safe and no trade takes place. #datatrade But privacy and ownership - This ensures your privacy and anonymity. Because data trading and advertising are not a source of income for Yoors, everything you make remains of you. Forever. You are and will remain the owner of your own work. #privacy No Censorship - Yoors is subject to European legislation and therefore will not simply delete a picture or text. However, the law is strictly enforced and obviously unlawful cases immediately removed. #Censorship But Freedom of speech and expression - Every opinion and every expression is welcome at Yoors. This freedom does include a respectful relationship with each other.  We have a Moderation Democration.#Freedomofspeech No users - 'Users' are often addicted or used. At Yoors we have members and/or customers. Everyone has a voice and everyone is heard. Even though that may take a while.#Users But members and respect  - At Yoors, members interact respectfully with each other and the platform treats its members and customers Yoors is focused on collaboration and collective and less focused on the individual and ego. Although great egos are also welcome! #Members No fake news and Instaglamour - You can be on Yoors who you are without wearing a mask. All stories both negative and of course also positive with glamor and decadence all get attention. There are no algorithms or filters that bring out the glamor and fake to excite you to become like that. #instaglamour But real life and engagement - All the misery, crap and loneliness is also welcome. There are also plenty of happy people involved to respond to your stories with a simple response or extensive advice. #Engagement#reallife No filterbubble - Yoors doesn't have algorithms that show you things that are better for the advertisers. What there are no advertisers. Posts are ranked by chronology and most votes. Followers will receive your posts immediately. On Yoors, your status does not depend on the number of followers you have. These are not visible But Transparancy - Yoors is completely transparent about revenue and how content is displayed to you. Everyone is welcome to ask questions about the organization and technology. Questions and Answers are published on the platform.#Transparancy No addiction-oriented platform - Yoors has no algorithms that make you addicted is neglected to the platform and other matters. The attention and rewards you get for your work can have an addictive effect!#Addication But influence on platform development - Yoors listens very carefully to its members and is constantly in conversation with its members in order to get better every day and solve problems for its customers and members.#Influence#Platformdevelopment Not a number - At Yoors, you're not a number or a shouting in the desert. As a member, you can choose not to use your own name and safe to be a 'number' and be anonymous and thus not to have an online relationship with your person in the 'real world'. #Notanumber But Human to Human - Those responsible for the platform can simply mail or call and you will also get an answer:) Final responsible I am: Henkjan de Krijger. For questions and comments please email henkjan@yoo.rs guaranteed answer within one day. Yoors is not B2C or B2B but Human to Human #HumantoHuman #Yoors - #Watisyoors - #Whatisyoors - #Helpelkaar - #Yoorshelp#Whatsyoors#Yoorslove - Yoors Beneficiary: Alle YP van een post doorverwijzen naar een ander - Read more The Top 10 Ways to Earn Cash on Yoors - Read more Yoors Moderation Tool: Together we keep Yoors clean - Read more Yoors Boosters: Earn extra Yoors Points with each vote - Read more Yoors Short Guide - Read more Why do we verify your mobile number ? - Read more Fairshare: Help the creator and earn 50 / 50 - Read more