Een sprookjeskolder (32)


Een sprookjeskolder (31)

Wat hieraan vooraf ging


Tropenkolder was blij zijn vriend terug te zien. Hij voelde zich ineens niet meer zo neerslachtig.
Helaas kon Pinokkio niet lang blijven. Hij had nog een hoop huiswerk te doen en dus namen ze weer afscheid.
Lang bleef de kolder niet alleen. Een blond meisje in een schattig jurkje kwam hem voorbij huppelen. Het was Alice. Ze lachte naar hem en zei: ‘Alles is maar een droom.’
Tropenkolder zag verbaasd hoe ze zo het sprookje uit huppelde en begon zich toen ernstig af te vragen of hij ook in een droom zat. Dat vermoeden werd nog versterkt toen hij een man en een vrouw aan een liaan door de bomen zag slingeren.
‘Is het niet geweldig!’ riep de man naar zijn vrouw Coby.
‘Je hebt helemaal gelijk, Frits. Dit hadden we veel eerder moeten doen!’
Hoofdschuddend liep Tropenkolder snel verder.
Een sprookjeskolder (33)

Het laatste deel...

De 140 yw juni 2017

De grootste hoeveelheid tropenkolder ooit