Verzameldrift slaat weer toe


Zodra de bloei zich weer geurend heeft ingezet, komen ze uit alle hoeken en kieren om hun slag te slaan.

Deze nectarverzamelaars zetten alles opzij om optimaal te profiteren van de vruchtbare lente.


Met volle overgave zetten ze zich in om hun levensmissie te doen slagen.

Vanaf een kleine afstand sla ik deze ijverige en harde werkers met plezier toe.