Kruiskruidzandbij


De Kruiskruidzandbij kenmerkt zich door de late vliegtijd, de specialisatie op composieten, door de beharing en het stevige postuur. Het is een vrij algemene zandbij, doch niet in de kustprovincies. Deze zandbij lijkt zich wat aantallen betreft te herstellen (eind vorige eeuw was het een zeldzame bij).