Niet alleen wij kennen een woning tekort | Hans

Niet alleen wij kennen een woning tekort

Niet alleen wij kennen een woning te kort. Ook kleine vogels kennen een woningtekort. Nederlandse landschap verloor 225.000 kilometer heg,  Vogels, die op en rond heggen leven, zijn met 60% afgenomen sinds begin 20e eeuw (bron: Sovon). En er zijn nog soorten die met uitsterven bedreigd zijn. Biodiversiteit gaat achteruit. Meer dan 80% van de Europese landbouwgewassen en wilde planten heeft bestuivers, zoals bijen, nodig om vrucht en zaden te kunnen dragen. Insecten die rond heggen leven, zijn afgenomen met 80%. Zonder biodiversiteit kan de mens niet overleven, zie ook Biodiversteit, wat hebt u eraan?

Hoe mooi is het om samen het tij te keren?

vogels

De Maasheggen, op de grens van Brabant en Limburg, dis oor de Romeinen al beschreven om diens hegpracht, vormen het oudste cultuurlandschap van het land. Een tochtje door het gebied is als een spannende ontdekkingsreis door de tijd. Het is het meest omvangrijke heggenlandschap van Nederland, waar een mozaïek van heggen, weides, drinkpoelen en oude knotbomen al eeuwen een veilige thuishaven bieden aan een bijzondere verscheidenheid aan planten en dieren. In dit relatief kleine gebied op de grens tussen Noord-Brabant en Limburg, komen duizenden jaren geschiedenis samen. Er is geen gebied in Europa waar natuur, landschap, economie en cultuur zo zichtbaar en langdurig met elkaar verweven zijn. Niet voor niets heeft de Maasheggen daarom sinds de zomer van 2018 de UNESCO mens en biosfeerstatus.

vogels
vogels

Week van de Nestkast,, alle vogels onder dak
CJ Wildlife, Bestlife en Vivara organiseren van 21 t/m 27 februari 2022 de "Week van de Nestkast" in samenwerking met Vogelbescherming Nederland.

Share
Share and earn €0.001 every time someone reads this post.
Our sponsors make all rewards on Yoors possible. Check them out.