Ik heb een vraag over gebedsgenezing, schreef ze | Flying Eagle

Ik heb een vraag over gebedsgenezing, schreef ze

Iemand stelde mij via het contactformulier van mijn website een vraag over genezing. Ook was ze benieuwd naar wie ik ben, omdat ze onder de indruk was van mijn website. Ik heb die vraag uitgebreid beantwoord. In dit artikel staat de bewerkte versie van dat antwoord, ook op de vraag wie ik ben. Wat ze over de reden schreef, zet ik hier vanwege privacyoverwegingen niet in.

Er is een periode geweest dat ik niets van God wilde weten

bidden

Ik ben niet gelovig opgevoed, anti God zelfs. Op een gegeven moment, dwong Gods Geest me letterlijk door de knieën om een gebed te bidden, waar ik geen invloed op had. Ik geloofde in die tijd nog niet in God. Het gebed kwam uit, ik vergat God en begon mezelf groot te maken. Een paar jaar later wilde ik weten of het terecht was dat ik God afwees en ben ik op onderzoek gegaan. Ik kon niet om de Waarheid heen. God overtuigde me diep in mijn hart, op een plek waar Hij volgens bepaalde mensen niet kon zijn. Het had ook niets met de vreemde prediking te maken. Het was echt iets heel diep in mijn hart. God nam de angst voor de dood weg en na de dienst waren de woorden die uit mijn mond kwamen ook geleid.

Ik dacht er niet over na, het kwam gewoon uit mijn mond rollen als het ware. Ik had mijn tweede diepe ervaring met God gehad en was tot levend geloof gekomen. Eén keer in de maand waren er 2 diensten op zondag. Die tweede dienst was een genezingsdienst. Ik wilde vanaf die dag zo vaak mogelijk naar 'de kerk'. Er gebeurden daar nogal vreemde dingen en na 2 jaar stopten de diensten en kwamen mijn man en ik bij onze huidige pinksterkerk terecht.

Dat was op 4 augustus 2002, de dag dat ik in 1987 een verkeersongeluk kreeg, wat mijn leven negatief beïnvloedde. Een paar maanden daarna genas God mijn knie voor een groot gedeelte. Ik kan er veel meer mee dan ik ooit voor mogelijk hield. Op dat moment ben ik gaan bidden voor de gave van genezing en begon ik zelf ook voor mensen te bidden. Ik heb mensen door mijn leven heen zien genezen van allerlei kwalen, maar ik heb het ook wel meegemaakt dat er niets gebeurde.

Bidden met autoriteit

In de Bijbel staat dat God geneest. Er staat niet dat Hij altijd geneest. Het kan allerlei oorzaken hebben. In Zijn geboortedorp kon Hij alleen een paar mensen genezen door handoplegging. Die mensen hadden totaal geen geloof. Ongeloof kan dus een reden zijn waarom mensen niet genezen. Het is slechts één van de redenen, waarom mensen toch sterven of wel blijven leven, maar niet genezen van hun kwaal. God wil dat mensen geloof hebben voor genezing.

bidden

Hij wil ook dat mensen bidden met autoriteit. Er zijn mensen die bidden in de trant van: lieve God, wilt U alstublieft die en die genezen? De kans is groot dat God zulke gebeden niet verhoort, juist omdat Hij wil dat we autoriteit nemen over die geest van ziekte. We strijden niet tegen mensen van vlees en bloed, maar tegen de duivel en zijn demonen. Zij doen niets liever dan mensen kwellen, kwellen en nog eens kwellen. Ze liegen tegen mensen en maken mensen letterlijk ziek. Het is overigens ook zo, en nogmaals dit is een algemeen verhaal, dat als mensen bewust zondigen tegen God, de duivel het recht heeft mensen aan te vallen en dus ziek te maken.

Tranen en zoenen van blijdschap en dankbaarheid

Ik bad voor een vrouw die last had van een spastische keelspier. Na gebed deed God een wonder. Ik bad een tweede keer en God deed nog een wonder, waardoor die vrouw zodanig genezen was, dat ze begon te huilen en me zoende van blijdschap. Dit was geen christen, ze was bezig met occulte zaken. Toch genas God haar op mijn geloof. 

bidden

De grote vraag - 'Waarom?' - kan niemand beantwoorden dan God alleen en Hij is soeverein, dus Hij moet zelf weten of Hij wel of niet antwoordt. Het kan zijn dat God mensen die toch overlijden, wil gebruiken in de hemel. Je weet het niet. De Bijbel vertelt ons niet veel over de hemel, maar ik geloof zeker dat we daar wel van alles gaan doen. Mensen die in de hemel zijn, zijn gelukkiger dan ze hier op aarde ooit hadden kunnen worden. Er is daar immers geen ziekte en geen pijn. Dus voor christenen is het niet vervelend om te sterven. We kennen onze eindbestemming.

Vergeving is essentieel bij genezing

Wat belangrijk is tijdens het gebed voor de zieken is, zoals ik al schreef, vooral het autoriteit nemen. Commandeer de ziekte het lichaam van die persoon te verlaten. Commandeer die demonen van ziekte eruit te gaan in Jezus' Naam. Pleit het bloed van Jezus over die persoon. Er zit kracht in de Naam van Jezus en het bloed van Jezus geneest. Dat wordt in veel kerken waarschijnlijk niet geleerd en ik heb het idee dat veel christenen dit ook niet weten, maar het is een feit dat genezing wel zo werkt.

Wat ook heel belangrijk - zo niet het belangrijkste - is, is vergeving. We kunnen bidden tot we een ons wegen, maar als de zieke haat en bitterheid vasthoudt, zal hij/zij niet genezen. Ik denk zelfs dat God nog nooit iemand genezen heeft die onvergevingsgezind was en haat en bitterheid vasthield. We moeten in het gebed dus ook uitspreken dat we iedereen vergeven die ons iets aangedaan heeft. Dat kunnen we niet voor een ander bidden, dat zal die persoon zelf moeten doen en dat moet ook gemeend zijn en niet alleen omdat hij/zij wil genezen. God prikt daar doorheen.

Ook als we onszelf of zelfs God moeten vergeven, moeten we dat uitspreken in gebed. Dus hardop, want met de tong belijden we en met het hart geloven we dat Jezus Heer is. Er zit enorme kracht in woorden en het hardop uitspreken kan dus enorm goed helpen. Als iemand een conflict heeft met een ander, is het van belang te trachten het goed te maken met die persoon en dan naar God toe te gaan.

Bekering is noodzakelijk

Er komt nog iets heel belangrijks kijken bij gebed en vergeving. Het belangrijkste gebed dat mensen kunnen en moeten bidden om naar de hemel te mogen en gebedsverhoring te kunnen ontvangen is het bekeringsgebed. Mensen vinden het niet altijd fijn om dit te horen, maar het is de Waarheid van Gods Woord.

Er zijn mensen die denken dat ze christen zijn, omdat ze al hun hele leven naar de kerk gaan en ze als baby gedoopt zijn. Er zijn mensen die denken dat ze christen zijn, omdat ze belijdenis hebben gedaan en er zijn mensen die geloven in de uitverkiezingsleer. God heeft ze uitgekozen, dus zijn ze christen.

bidden

Dit alles is niet Bijbels te verantwoorden. De Bijbel zegt: bekeer je en laat je dopen. De grote opdracht is ook in die trant: Ga de wereld in, verkondig het evangelie tot in de uithoeken der aarde, maak discipelen en doop hen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Jezus zei ook tegen Nicodemus, een Schriftgeleerde, dat de mens opnieuw geboren moet worden.

Met andere woorden… ook in dit geval geldt dat mensen kunnen bidden tot ze een ons wegen, maar als ze niet opnieuw geboren zijn, zal God hun gebeden niet verhoren. Het enige gebed dat God dan verhoort is het bekeringsgebed. We moeten God om vergeving van zonden vragen, onze zonden belijden, oprecht spijt hebben van die zonden, iedereen vergeven die ons iets heeft aangedaan en erkennen dat Jezus Christus Gods Zoon is. Op dat moment worden onze zonden vergeven, zijn we verlost en gereinigd door Jezus bloed, worden we een kind van God en kan God gaan bewegen in ons leven en ja, ook gebedsgenezing kan daar een onderdeel van zijn.

 

Deze blog is geschreven door gastauteur Rachel.

Een aantal andere blogs van onze hand over het christelijk geloof zijn te vinden in de Collecties Christelijk Geloofen Ziekte en gezondheid. In die laatste collectie staan overigens ook interessante blogs van mede-Yoorsianen. 

Wil je ook meeschrijven, maar ben je nog geen lid van Yoors?

Meld je dan hier aan…

Share
You share. We pay your share.