Stak(k)ers.


Heel lang geleden kindertjes, was er nog geen plicht om naar school te gaan. Ja, dat klinkt leuk, maar zo leuk was dat niet. Veel kindertjes werden aan het werk gezet om het inkomen van het gezin aan te vullen. Veel mensen waren straatarm, en dus moest er door iedereen een duit in het zakje worden gedaan om niet met lege maagjes naar bed te moeten. Naarmate het wat beter ging, en er een steeds beter sociaal systeem kwam, werd de noodzaak minder. De grote mensen spraken toen af, dat ieder kind verplicht naar school moest. Dat was niet om de kindertjes te straffen, maar om de kinderen uit de mijnen en fabrieken te halen, en ze een kans op een toekomst te geven.

Die kindertjes leerden op school hoe ze moesten lezen, schrijven en rekenen. Heel belangrijk natuurlijk. Er waren ook mensen die er niet blij mee waren, en die wilden niets van de nieuwe plicht weten. Kinderen konden best wat bijdragen, zo vonden zij, maar de wet was duidelijk. Een ouder die zijn kind niet naar school stuurde, kon een boete van de leerplichtambtenaar verwachten. En dus hebben we nu een systeem waarin ieder kind naar school moet.

En nu even aan jullie, ouders, docenten, opperhoofden van het onderwijs. Zijn jullie nou helemaal gek geworden? Waarom werd de leerplicht ingevoerd? Juist, om kinderen iets bij te brengen. Niet om hun hoofden vol te proppen met allerlei dwaze politieke gedachten. Nu is het zo ver gekomen, dat kinderen gaan spijbelen. Waar is de leerplicht ambtenaar? Waar zijn de boze directeuren en docenten? Waar zijn de boze ouders? Hebben jullie massaal last van een vlaag van verstandsverbijstering? Hoe kunnen jullie dit toestaan? Is jullie kennis van de geschiedenis dusdanig slecht, dat jullie het systeem maar even vergeten?

Verder is het natuurlijk totale flauwekul wat er aan de kinderen wordt onderwezen. Ik zie dingen voorbij komen waar de Russen nog een puntje aan kunnen zuigen. Totaal sturend naar een links gedachtengoed. Groen links is heilig verklaard, het klimaat is een gevaar. Wat zit er in jullie hoofden? Wat is er gebeurt met kinderen opvoeden, zodat ze nadenkende burgers worden? Wanneer is het afgeschaft om overal vraagtekens bij te plaatsen? Of zijn de vraagtekens inmiddels ook al afgeschaft? Waarom negeren jullie feiten? De aardbol is de afgelopen twee jaar afgekoeld. Een halve graad. Hoezo opwarming? Beelden van satellieten laten zien dat de poolkappen groeien in plaats van smelten. Er zijn inmiddels zoveel ijsberen, dat MacDonalds overweegt de McPolar te introduceren, en jullie houden vol dat de aarde opwarmt? Waarom? Jullie claimen dat door de opwarming van de oceanen het koraal sterft. Sinds wanneer is dat dan? Koraal is gek op warmte. Hoe warmer hoe beter. Waarom die leugens in de hoofdjes van onze kinderen? Wat worden jullie hier wijzer van? Dreigt er ontslag wanneer jullie niet meegaan met die flauwekul? Ik zou het bijna gaan denken. Neem nou de stijgende zeespiegel? Echt, serieus? Nooit gehoord van de werking van de kern van de aarde en hoe die bepaalt dat overal een gelijk aantal massa is? Al zouden de polen smelten, dan nog zou het water in dat gebied blijven omdat we anders gaan rondtollen door een ongelijk evenwicht op de planeet.

Jullie laten je veel te veel leiden door volgevreten linkse dwazen die er voor zorgen dat buiten het feit dat jullie flauwekul moeten verkopen, ook nog eens zorgen dat jullie klassen onbeheersbaar worden door een radicaliserende generatie dubbelepaspoorthuftertjes. Mishandeling, belediging, bedreiging en ik las zelfs verkrachting van docenten? Ik kan er werkelijk met mijn pet niet bij, dat jullie dit laten gebeuren. Een demonstratie tegen massa immigratie mag niet, een demonstratie voor klimaatleugens wel. het is te belachelijk om ook maar een minuut te denken dat dit zo hoort.

Ik sta achter een goed salaris voor docenten en ook sta ik achter een veilige werkomgeving voor docenten, maar dan moeten jullie wel een beetje meewerken. Stap af van die linkse dwazerij, en doe weer wat je van binnen voelt dat moet. Leer onze kinderen te denken, te onderzoeken, vraagtekens te zetten. Stop met het volproppen van kinderhoofdjes met allerlei linkse onzin, die vaak ook nog eens heel erg gevaarlijk is. Doe dat niet meer. Nu moet ik zelf mijn kinderen vertellen hoe het nou eigenlijk in elkaar zit en moet ik ze zelf leren om vooral kritisch te zijn, vraagtekens te stellen, en ja, compassievol te zijn. Maar wel met een werkend brein, en niet met gevaarlijke valse idealen.

Ik zou zeggen, lees eens een boek, zet vraagtekens en denk aan OPA.