Project prioritisatie


De noodzaak van PPM


Het leven van een PMO-er is soms ondankbaar. Als er iets mis gaat is het altijd jouw schuld en als het goed gaat ben je niet degene die met de eer gaat strijken. Tijdens een gesprek met een van de senior PMO-ers waar ik ooit leiding aan gegeven heb werd dit me weer eens duidelijk gemaakt. Zij had de rol net weer afgesloten na ongeveer een jaar, maar deed dit op een iets hoger niveau. Ze was doorgestroomd naar een PPM ondersteunende rol. Deze promotie was het gevolg van geboekte resultaten op het gebied van project prioritisatie. Ineens bedacht ik: “misschien moet ik eens op papier zetten wat goede project prioritisatie waard is?

De kosten van slechte Project Prioritisatie

Om te kunnen bepalen wat goede project priotitisatie ongeveer waard is moeten we eerst beseffen wat slechte project prioritisatie kost.

Laat hierbij vooral duidelijk zijn dat de meeste organisaties prioritisatie niet al te best uitvoeren, iets wat je redelijk eenvoudig zelf kan bepalen door eens het blog van Stuart Easton te lezen (5 Signs That You Need Project Prioritization). Hier enkele statistieken:

· 86% van de organisaties leveren meer dan 25% minder waarde uit de gestartte projecten dan gepland bij de start van het project

· 58% van de projecten zijn niet aligned met de bedrijfsstrategie

· 87% van de organisatie doen geen (formele) strategische alignmentvan het project portfolio

Wat zijn dan de kosten van slechte prioritisatie? Lees hieronder 3 voorbeelden, maar besef dat er meer zijn.

1. Slechte prioritisatie betekent dat er projecten lopen die niet noodzakelijk zijn. Dit kan zijn omdat ze niet meer nodig zijn, maar ook door slecht sponsorship vanuit het management of omdat ze slecht performen. Ik heb ooit eens een PMO-er van een niet nader te noemen grote organisatie horen zeggen dat ongeveer een derde van alle lopende projecten niet meer nodig zijn ver voordat ze afgerond waren. Het stoppen van deze projecten zou vele miljoenen besparen.

2. Als projecten niet aligned zijn met de strategische doelen van je onderneming, heb je te maken met de kosten van kansen. Het geld dat je besteed aan deze projecten zou je ook op een andere manier kunnen besteden, waarmee je meer waarde uit je investering had kunnen halen. Voor elk bedrijf is dit anders, maar maak deze balans eens voor jezelf op en kijk hoeveel geld uit projecten waarde hebben toegevoegd aan je organisatie en hoeveel dat had kunnen zijn als je andere projecten had opgestart. Ik voorspel dat dit bij grote onderneming in de tientallen miljoenen loopt.

3. Onze medewerkers zijn niet dom. Jaar na jaar zien ze falende projecten, projecten die overbodig zijn voor ze afgerond worden, etc. Als ze zelf het vermoeden hebben aan een dergelijk project te werken, zullen ze de neiging hebben om wat minder hard te werken dan normaal. Dit heeft duidelijk een negatieve impact op het verloop van het project en het halen van de gestelde deadlines.

Verborgen Benefits

Dit is een eenvoudig concept om te vatten, maar naast deze voor de hand liggende benefits zijn er ook andere zachtere benefits voor goede prioritisatie.

1. Projectteams zullen hun tijd effectiever kunnen managen. Ze zullen in staat zijn om hun tijd effectiever en efficiënter te managen. Ze worden in staat gesteld om beter te kunnen bepalen waar hun resources de meeste waarde leveren en daarmee beter te kunnen dealen met de uitwisseling die onvermijdelijk ontstaat in een organisatie waar meerdere projecten tegelijkertijd gemanaged worden. Dit helpt de mensen gemotiveerd te houden en om de projectteams weg te houden van de politiek binnen de organisatie.

2. Een goed gestructureerd proces voor prioritering en selecteren van projecten zorgt er voor dat er minder tijd van het hoger management noodzakelijk is. Deze reductie in benodigde tijd aan het selecteren van projecten betekent natuurlijk niet verminderde betrokkenheid. Feitelijk is het hoger management de motor van het proces in prioriteiten bepalen. De business is eigenaar van de prioriteiten en kunnen vanuit het proces sneller beslissen in het geven van prioriteit.

3. Een goed prioritisatie proces is transparant. Iedereen kent het doel van de organisatie en de prioriteiten voor se business, die van ook eenvoudig vastgelegd kunnen worden in een “besluitmodel”. Hierdoor kan er, als een afdelingshoofd aankomt met een project onmiddellijk feedback worden gegeven over het passen van dit project binnen de bedrijfsprioriteiten. Het gevolg zal zijn dat deze mensen, zodra ze de heldere prioriteiten zien en de succescriteria begrijpen, zelf anders gaan denken over plannen, om vervolgens te komen met projecten die beter aansluiten op de prioriteiten en doelstellingen van de organisatie. Hierdoor krijg je de mogelijkheid om de beste projecten uit een sterkere pool met projecten te kiezen en daarmee meer projecten te starten die waarde kunnen leveren. Hierdoor wordt de waarde van je project portfolio vergroot.

Geloof mij niet op mijn woord

Ik geef een voorzet, maar ga uit van wat ik om mij heen gezien en gehoord heb. Het is nog niet heel duidelijk hoeveel geld je kunt besparen met transparant project portfolio management, maar het kan om miljoenen euro’s gaan. Het lijkt mij het uitzoeken waard.

Wat is nu de waarde van een beter project prioritisatie proces? In de USA en Groot-Brittanië zijn verbeteringen van 10%-20% van organisatie gezien. Op een project portfolio van 5 miljoen euro per jaar, gaat dat richting 5 ton tot 1 mijloen aan extra waarde per jaar. Voor de mensen die al betrokken zijn in het proces van selecteren van projecten, het implementeren van projecten en het aanvragen van projecten is de afname van de stress is onbetaalbaar.

Goed prioritisatie is noodzakelijk om de juiste projecten op het juiste moment in je project portfolio te krijgen. Ik heb gezien dat het opzetten van een PMO en de implementatie van een project management pakket een uitdaging is, maar zodra er zichtbaarheid gecreëerd is, wordt het tijd om door te pakken richting prioritisering, nieuwe ideeën en initiatieven. Zonder een goed inzicht in wat er gaande is binnen de organisatie is het moeilijk om verbeteringen aan te brengen in het proces van “Doing the right things” en daarmee nog moeilijk om te stap "Doing things right" te verbeteren. Om stappen te kunnen maken heb je PPM nodig.

Meer informatie over hoe:

Henk van der Tweel
henk@c4poconsulting.nl
06-55400200

Comment and receive 25 YP 25
Blank profile photos: can you?
#profielfoto #photoprofiel #yoursteam Just a question, shouldn't it be mandatory for the #iamnewhere to create a profile photo or emblem or whatever. Now you're looking at empty profiles and it's so unprofessional.
Yoors security
- Yoors Security - Disclaimer: This post is intended for security researchers & testersScopeEligible domainsyoo.rsVulnerabilities that we accept:✅ Stored or reflected Cross-Site Scripting✅ CSRF/XSRF✅ SQL injection✅ S3 bucket uploads✅ Remote Code Execution✅ Authentication Bypass✅ Unauthorized data access✅ User enumerationVulnerabilities that we don't accept:❌ "Self" Cross-Site Scripting❌ Missing best practices in DNS configuration (DKIM/DMARC/SPF/TXT)❌ Denial of Service (DOS) attacks❌ Vulnerabilities in third party applications that integrate with Yoors❌ Rate limiting❌ Non-security-impacting UX issues❌ Social Engineering attacks❌ Insecure cookies❌ Only affecting outdated browsers/platforms/frameworks❌ Considered by the Yoors staff to be of low severityRulesTake responsibility and act with extreme care and caution. When investigating the matter, only use methods or techniques that are necessary in order to find or demonstrate the weaknesses.You must be the first one that reported the vulnerability Do not use weaknesses you discover for purposes other than your own investigation Do not use social engineering to gain access to a system or a Yoors account Do not install any backdoors – not even to demonstrate the vulnerability of a system Do not alter or delete any information in the system. If you need to copy information for your investigation, never copy more than you need. If one record is sufficient, do not go any further Do not alter the system in any way If you do manage to infiltrate a system, do not share access with others Do not use brute force techniques to gain access to systemsHow to reportProvide your IP address in the report. This will be kept private for tracking your testing activities and to review the logs from our sideYou can report weaknesses to us by email: security@yoo.rsDescribe the found weakness as explicit and detailed as possible and provide any evidence you might have, so that we can reproduce itWe will not accept only automated scanners output as evidenceParticularly include the following in your e-mail:Which vulnerabilityThe steps you undertookThe entire URLObjects/files that were involvedVideos and/or screenshots of an attack are highly appreciated