De 8 grootste spijtbetuigingen die mensen hebben op hun sterfbed


De meeste mensen hebben de neiging om alles vanzelfsprekend te vinden.
Dit komt vooral doordat we de indruk hebben dat er nog heel veel tijd voor ons ligt om te leven.
Maar de waarheid is dat de tijd voorbij gaat en sommige dagen gaan zijn zo vlug voorbij dat we het ons nauwelijks realiseren.
We haten maandagen en ook de rest van de week en we kijken rijkhalzend uit naar het weekend.
We werken hard en we lijden in afwachting van onze jaarlijkse gegunde vakantie.

We vergeten zelfs te focussen op het heden!

Dus, dag na dag, maand na maand, gaat er een heel jaar voorbij zonder dat iemand het beseft.
Maar wanneer je eenmaal oud bent geworden, word je je meer en meer bewust van deze waarheden over het leven.
Hoe dichter we bij de uitgangsdeur van deze wereld komen, hoe meer we de neiging hebben om spijt te hebben van dingen die we niet hebben gedaan. 

Hier volgen  8 frequente spijtbetuigingen  die mensen hebben voordat ze deze wereld verlaten, misschien stellen ze je wel in staat om te leven naar je diepste dromen voor het te laat is.

 • Ik had graag wat meer voor mezelf geleefd
  Wanneer iemand zich realiseert dat het einde van het leven nadert, wordt er achterom gekeken en ontstaat het besef, spijt en treurnis dat dromen niet gerealiseerd werden.
  Volgens heel wat hulpverleners en mantelzorgers in de palliatieve verzorging is dit één van de grootste  spijtbetuigingen van hun patiënten.

 • Ik heb spijt om het grootste deel van mijn leven te hebben doorgebracht met hard werken
  Sterke toewijding aan een professionele carrière of succes op een bepaald gebied is voor velen een echte overgave in het leven.
  Dit zou echter voor niemand een reden mogen zijn om te vergeten te leven.
  Sommige ouders spenderen hun dagen door rond te hollen, hard te werken waardoor ze soms zelfs hun eigen kinderen vergeten.

Houd dus in gedachten dat we maar één leven hebben en wat we er mee doen hangt enkel en vooral van onszelf af.
Verspil het leven daarom niet voor niets!

 •  Ik heb spijt omdat ik steeds bang ben geweest om mijn gevoelens te uiten
  Tal van mensen zetten hun gevoelens opzij voor uiteenlopende redenen.
  Sommigen zijn bang om te onthullen wat ze van binnen voelen, terwijl anderen hun gevoelens dan weer niet uiten om anderen ter wille te zijn.
  Ze houden hun hart stil en slikken hun woorden in.

 •  Ik had graag wat dichter bij een aantal mensen willen blijven
  Er zijn mensen die de ware betekenis van een relatie voor het leven, een eeuwige vriendschap, niet genoeg kunnen beseffen.
  Ze blijven opgesloten in een leven van hard werken en waarbij ze diegenen vergeten die beloofd hadden om dicht bij hen te blijven.
  Pas op het einde van ons leven beseffen we de waarde van onvoorwaardelijke liefde en het belang van omgeven te zijn door geweldige mensen die net zo veel van ons houden als wij van hen.

 • Ik had graag een gelukkiger leven willen leiden
  Heel vaak hebben we als mens de neiging om de oorzaak van ons ellendige leven te zoeken bij externe factoren.
  We geven de schuld aan de samenleving, mensen, de media.
  We vermijden verantwoordelijkheid te nemen, omdat dit de minst pijnlijke weg lijkt te zijn om te bewandelen.

Maar wanneer het einde nadert, betreuren we al die verloren jaren.

We betreuren het dat we niet ten volle hebben geleefd.

 •  Ik heb spijt dat ik me zo hard heb aangetrokken van datgene dat de anderen over me zeiden
  Dit is iets wat vaak voort komt bij iemand die zijn leven leidt, zoals het zou moeten.
  Wanneer we ons te veel  zorgen maken om de meningen van anderen, besluiten we altijd om een ​​leven te leiden naar het beeld van wat ze willen. 
  Trap niet in deze val.

 • Het spijt me dat ik het leven als te vanzelfsprekend heb beschouwd
  Het ergste wat iemand eigenlijk kan doen, is dit ene leven als vanzelfsprekend te beschouwen.
  Mensen gaan te vaak op zoek naar iets anders in plaats van zich te concentreren op de dag dat ze leven en tevreden te zijn met wat ze hebben.

 • Het spijt me dat ik het huidige moment niet heb g(b)eleefd
  We moeten vooral proberen te leven in het huidige moment.
  Je hebt waarschijnlijk een aantal mensen om je heen die leven in de droefheid van de liefde en daardoor hun leven voornamelijk in het verleden doorbrengen, paradoxaal genoeg hopend op betere tijden....
  Uiteraard moeten we leren van onze fouten, we moeten in het heden leven  en genieten van het mooie van deze wereld.
  We moeten onze levensvisie veranderen!

bron: santeplusmag.com

signup

Word lid en beloon de maker en jezelf!