Hoe de legalisering van cannabis de gezondheidszorg helpt uitbouwen | Yoors World

Hoe de legalisering van cannabis de gezondheidszorg helpt uitbouwen

De legalisering van cannabis kan heel wat geld in de staatskas brengen.
In de Amerikaanse staat Colorado werd er bijna 105 miljoen dollar geïnd in het aanslagjaar 2016-2017 door een belasting op marihuana.

Een enorme bijkomende opbrengst die zal gebruikt worden om scholen, huisvesting en medische behandelingen te financieren.

Colorada een pionier van de legalisering van cannabis

Colorado is samen met Washington één van de eerste twee Amerikaanse staten die op 1 januari 2014 cannabis hebben gelegaliseerd voor recreatief gebruik.

Net als bij alcohol is het gebruik van cannabis er nu wettelijk toegelaten en worden er ook belastingen op geheven.

Deze belastingen vormen een enorme inkomstenbron voor de staat.

In de eerste maanden nadat marihuana werd gelegaliseerd, verzamelde de overheid reeds 3,5 miljoen dollar aan inkomsten.

Recordopbrengst door belasting op cannabis 

Ondanks de belasting die er op wordt geheven, is de populariteit van cannabis niet afgenomen.
In het aanslagjaar 2016-2017 zorgde de belasting op cannabis voor een recordwinst van 105 miljoen dollar voor de staat Colorado.

Dit indrukwekkend cijfer zal binnenkort waarschijnlijk worden verbeterd, gezien de omzet van cannabis in de 

eerste maanden van 2017 met bijna 30% is gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Deze opbrengsten  verbonden aan de verkoop van cannabis bieden enorme kansen voor de staat Colorado.
Gouverneur John Hickenlooper heeft onlangs nog een wet goedgekeurd die bepaalt hoe deze opbrengsten zullen besteed worden.

Van de toegekende budgetten, zal 15,3 miljoen worden gebruikt voor de financiering van de permanente huisvesting en hulp voor mensen die zowel lijden aan psychische problemen en fysieke gezondheidsproblemen. 

Een ander deel van deze opbrengsten zal gebruikt worden voor hulp aan diegenen die risico lopen hun huisvesting te verliezen.

Miljoenen dollars zullen gebruikt worden voor de gezondheidszorg en in de strijd tegen drugs
7,1 miljoen dollar aan inkomsten uit cannabis zal gebruikt worden om programma's uit te werken om druggebruik tegen te gaan in de gevangenissen.

Gevangenen met psychische problemen zullen ook beter begeleid worden door de toegang naar instanties buiten het gerechtelijk apparaat te vergemakkelijken.

9,7 miljoen dollar zal besteed worden voor de aanwerving van 150 specialisten in de gezondheidszorg.

Zij zullen betrokken worden bij middelbare scholen om er leerlingen met verslavingsproblematieken en gedragsproblemen beter te kunnen begeleiden.
500000 dollar zal worden vrijgemaakt voor een pilootproject waarbij verpleegkundigen gespecialiseerd in de behandeling van opiaat verslavingen kunnen optreden in risicogebieden.


Weldra het einde van deze investeringen in de gezondheidszorg ?
Ondanks de mogelijkheden die de legalisering van cannabis bieden voor de staat Colorado, bestaat de vrees toch dat dit zal eindigen.
Veel mensen vrezen namelijk dat de Trump administratie een einde zal stellen aan de legalisering van cannabis.

Momenteel gedoogd het Ministerie van Justitie nog de wetgeving die werd ingevoerd door de regering Obama, maar de zaken kunnen heel snel veranderen.
Procureur-generaal Jeff Simmons geeft in die zin zijn assistent Steve Cook reeds opdracht gegeven om de huidige positie van het Ministerie van Justitie over cannabis te onderzoeken.
Dit is verontrustend nieuws voor de pleitbezorgers van de legalisering van cannabis gezien Steve Cook er om bekend staat anti drugs te zijn en een sterk voorstander is van strengere sancties tegen druggebruikers.

bron: dailygeekshow.com

 Vind je het interessant klik op Word Supporter je kunt dan de post delen ons waarderen en gelijk meeprofiteren. 

Bedankt voor het bezoek.

Voor meer natuurlijke tips volg ons  op https://www.facebook.com/deapotheekvandenatuur/                         of https://www.facebook.com/Gezondheid-onder-de-loep/
Heb je zelf ideeën die je de wereld wilt insturen?
Meld je dan aan en krijg meteen 300 punten.


Share
Share and get paid.