×

Yoors


Inloggen
×

YoorsHistory Today: Het Wilhelmus wordt ons volkslied (1932)

History Today: Het Wilhelmus wordt ons volkslied (1932)


Besluit van het Kabinet van 10 mei 1932
Met het besluit van de Ministerraad van 85 jaar geleden werd Wilhelmus van Nassouwe het officiele volkslied van Nederland. Hiermee kwam een einde aan de discussie welk lied het officiele volkslied moest zijn: het Wilhelmus, of het onder koning Willem I geschreven 'Wien Neerlands bloed door d'adren stroomt'

Herkomst melodie en tekst
De melodie is afkomstig van een frans spotliedje. De melodie wordt, in iets gewijzigde vorm, tot op heden gebruikt. De tekst wordt toegeschreven aan Filips van Marnix van Sint Allegonde, al is daar geen sluitend bewijs voor.

Geschiedenis
Er wordt wel gezegd dat het Wilhelmus het oudste volkslied ter wereld is. Gelet op het feit dat het pas sinds 1932 het officiele volkslied is, klopt die claim niet. Het is wel het volkslied met de oudste melodie ter wereld. Ook is het een zeer oud volkslied in die zin dat het door de eeuwen heen door het volk graag werd gezongen bij diverse gelegenheden. De oorspronkelijk vrolijke melodie werd ook graag gespeeld bij het leger, de vloot en prinselijke ceremonies.
Na de Franse bezetting wilde koning Willem I een nieuw volkslied, omdat het Wilhelmus tijdens de twisten tussen de patriotten en de Oranjegezinden populair was onder die laatste groep. Uit een uitgeschreven prijsvraag in 1817 werd 'Wien Neerlands bloed', van de hand van de dichter Hendrik Tollens, op muziek van Johann Wilhelm Wills als winnaar gekozen.

Invloed koningin Wilhelmina
Het nieuwe volkslied kon het Wilhelmus niet helemaal verdringen. Met name onder het volk was 'Wier Neerlands bloed door d'adren stroomt' niet echt populair. Maar ook de latere koningin Wilhelmina was meer gecharmeerd van het Wilhelmus. Of het officiële volkslied tijdens haar inhuldiging is gespeeld is niet te achterhalen, wel is zeker dat tijdens de ceremonie in de kerk het Wilhelmus werd gespeeld.
De keuze van Wilhelmina voor het Wilhelmus zorgde voor onduidelijkheid. Niet langer was duidelijk welk lied nu eigenlijk het verkozen volkslied was. Na vragen in de Tweede Kamer door dominee Kersten, kamerlid voor de SGP, besloot de Ministerraad op voordracht van minister van Buitenlandse Zaken Belaerts-Van Blokland dat het Wilhelmus het officiele Nederlandse volkslied is. Vreemd genoeg is dit besluit nooit bekrachtigd door de Staten-Generaal of de Koning.