Materie


De wind draagt me mee op breekbare vleugels

Een lichaam zonder vorm, ijl in zijn

Een gedachte die zonder vorm is

Vormt een leegte om te zijn

En de wind tast voorzichtig om zich heen

Omvat de vorm die zonder vorm is

Teer, zacht omvat de wind zichzelf

Een ijle gedachte gaat door de vorm

Veranderd de vorm in vormloosheid

Gedragen door de handen van de wind

Zonder te zien waar de vorm is

Als een stroom die haar weg zoekt

Zonder te beseffen dat het is

Gewoon zijn meer is niet nodig

Geen tastbare vormen zijn nodig

Om te helen de geest die de weg zoekt

Van het vormloze bestaan

Alles is zonder grenzen

Alleen de materie geeft de grens van het denken

Maar is niet nodig om te zijn

Ik ben wie ik ben

R van Meerten

07-07-2011