GEEF MIJ JE ANGST. Een prachtig boek. Van harte aanbevolen.


GEEF MIJ JE ANGST. Je krijgt er moed en hoop voor terug. Het boek maakt de tongen zo los dat er besloten is om bijeenkomsten te gaan organiseren waar we met elkaar zullen nadenken en spreken over het thema angst en vrees. Zie de uitnodiging onderin;

De titel van deze blog is van een boek van de hand van Drs. Koert Koster uit Hazerswoude. De teksten en de verhaallijn, als een vertolking van de ziele roerselen van angstige mensen, of hen die lijden aan vreesachtigheid, zijn uiteraard ook van genoemde auteur. Het liefste zou ik zijn boek direct tot uzelf laten spreken. Maar na het zelf gelezen- en herlezen te hebben ben ik zo door de inhoud getroffen dat ik u allen, lieve lezers, deelgenoot wil maken van de boodschap dat je moed en hoop terug kunt krijgen zodra je je angst weg geeft. Weg geeft ? Angst weggeven ?

Wel. Ik wil eerlijk zijn naar de lezers als ik zeg; Dit moet je gelezen hebben. Vooral als jezelf last hebt van dingen die met angst te maken hebben. Waarom eerlijk ?!! Omdat het boek als uitgangspunt de christelijke gedachte heeft dat je mag, maar ook kunt, wegdoen wat je deert. Maar niet iedere lezer van deze boekbeschouwing is christen en wil ik niemand adviseren om een specifiek boek te kopen om dan bij ontvangst te bemerken dat het wellicht niet in je straatje past.

En toch, en toch, kan ik ook juist allen die niet gelovig zijn aanbevelen om het boek te bestellen en te lezen en te ontdekken dat angst een universele vrees is die alle mensen wereldwijd, gelovig in God of niet, domweg kennen. Mijn gedachte is dat er voor velen onder ons herkenbaarheid zal zijn bij het lezen van dit boek en dat de handreikingen naar een oplossing van angsten hierin gedaan realistisch zijn. De werkelijke oplossing van vrees en angst, maar ook van verdriet ligt voor velen in het verschiet. Er gloort wellicht hoop voor hen die ernaar snakken.

Die oplossing kan desgewenst met behulp van iemand die uw verhalen wil aanhoren, en u de weg kan wijzen naar het VER WEG doen van uw angst, worden opgezocht, én waarschijnlijk ook worden gevonden. De oplossing vraagt ook om teruglopen met u, de tijd terug, naar waar het begon, maar eerst het boek ter hand genomen. Het boek is makkelijk in het lezen. De voorbeelden zijn uitstekend gekozen en begrijpelijk. Een aanrader dus. Als een goede raad die niet duur is, maar te kostbaar om niet aan te nemen.

En die iemand, die u zou kunnen helpen bij de VER WERKING van angsten, en bij het helpen om er nieuwe moed en hoop voor in de plaats te krijgen, zoekt ondergetekende graag voor u op. Het bestellen van het boek a 20 euro inclusief verzendkosten, en het desgewenst aanvragen van persoonlijke hulp* kan voorlopig geschieden door het zenden van een e-mail naar ondergetekende. Een snelle reactie kan verwacht worden. straatrj@hotmail.com t.a.v. R.J. van der Straaten.

Over de auteur; Over Drs. Koert Koster kunt u meer vernemen via www.koertkoster.nl en zult u een keur aan boeken zien die velen al geholpen hebben bij hun eigen verwerking, verdriet, vreesachtigheid of wat dan ook.

Over persoonlijke hulp; Afhankelijk van de regio zijn meerdere hulpverleners op aanvraag beschikbaar.


UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN - EN DEELNEMEN AAN BIJEENKOMSTEN WAAR WE HET ZULLEN HEBBEN OVER HET WEGDOEN/WEGGEVEN VAN ANGST EN VREES EN " EN WAT DIES MEER ZIJ ".

Deze bijeenkomsten, waarbij het boek Geef mij je angst als leidraad gebruikt zal worden, zijn zeer geschikt voor hen die meer willen weten over het omgaan met en/of het wegdoen van angst en vrees en daar hulp bij wensen, evenals voor hen die er over denken om hulp te willen verlenen aan hen die hulp wensen.

Waar, wanneer, hoe vaak, en door wie; Waar is ergens in Boskoop, en wanneer ? Zodra er een aantal aanmeldingen zijn willen wij op korte termijn starten. Wij denken aan eind september 2017 met een eerste groep van ca. 8 personen. Wij bieden het boek " Geef mij je angst " bij aanvang aan voor 15 euro* per stuk en zal de auteur zelf aanwezig zijn om persoonlijk uitleg te geven en u welkom te heten namens de organisatie welke in handen ligt van de beweging Huizen van Vrede Boskoop e.o. Hoe vaak.


Wij willen structureel om de week en gedurende 8 maal bijeenkomen en vragen voor deze bijeenkomsten inclusief de kosten van het boek en twee koppen koffie of thee 7,50 per persoon per bijeenkomst. Totaal 60 euro waarvan 30 euro bij aanvang en de andere dertig euro bij de vijfde bijeenkomst. Door wie. De leiding van deze bijeenkomsten ligt in handen van de nog nader te noemen spreker welke vanuit zijn Praktijk als Therapeutisch Coach en Pastoraal werker zeer sterk betrokken is op het onderwerp. AANMELDEN VIA: R.J. van der Straaten. email: straatrj@hotmail.com of via 06 40286364.